Vilken skattesats gäller vid försäljning av bostad?

FRÅGA
Skatt vid försäljning av bostadsrätt.Vi är tre syskon som ärvt efter vår far. I dödsboet ingår hans bostadsrätt som han bodde ensam i, och som nu står tom. Vi har inte bott i den. Ingen av oss önskar bo i den, så vi kommer att sälja bostadsrätten. Vår far flyttade in i lägenheten för 20 år sedan, och det har inte gjorts något underhållsarbete i lägenheten, och han har inte haft andra utgifter än att betala månadsavgiften. Far betalde 500 000 kr för lägenheten, och den har idag ett försäljningsvärde på ca. 2 mkr.Fråga är då hur mycket skatt vi måste betala på vinsten vid försäljning? Jag har hört siffrorna 22 % och 30 %.Fråga: Hur många procent av vinsten vid en försäljning måste betalas i skatt?
SVAR

Hej! Och tack att du vänder dig till lawline med din fråga.

Din fråga rör vilka skattemässiga konsekvenser en försäljning av din pappas bostad skulle innebära. Tillämplig lag är inkomstskattelagen (IL) som du hittar här.

När man förvärvat en fastighet genom benefika överlåtelser (arv, gåva etc) utlöser det i sig inte kapitalvinstbeskattning. I stället tillämpar man kontunitetsprincipen som innebär att den nya ägaren, vid senare kapitalvinstberäkning använder sig av givarens/arvlåtarens anskaffningsutgifter. Förvärvaren inträder alltså i den tidigare ägarens skattemässiga situation (se 44 kap. 21 § IL). I vinstberäkningen kommer ni således använda er av er fars anskaffningsutgift (500 000). Det framkommer också att han inte har haft några utgifter för förbättringsutgifter, vilket ni annars också hade tagit hänsyn till i kapitalberäkningen.

Skattemässiga konsekvenserna:

Det framkommer av din fråga att ni ska sälja bostaden. När det gäller privat bostadsrätter ska 22/30 delar tas upp till beskattning, se 46 kap. 18 § IL. Fastigheter är kapital, och skattesatsen för privatpersoner på kapital är 30 % (65 kap. 7 § IL).

Sammanfattningsvis:

22/30 delar av vinsten är skattepliktig och skattesatsen i ditt fall är 30 %.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofie Falk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll