Vad är skatten på ärvd fastighet?

FRÅGA
Hej! Svärmor har gått bort och lämnat efter sig en fastighet som en dotter och mina två söner( i sin avlidne fars ställe) har ärvt! Hur räknas arvsskatt om Dottern ersätter mina söner för deras del? Hur räknas den delen ut? Om huset sedan säljs hur blir skatten då!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Förvärv genom bland annat arv är i Sverige skattefritt (8 kap. 2 § inkomstskattelagen, IL). Bestämmelsen innebär att det inte finns någon skatt på arv. Däremot kan arv aktualiseras den dag fastigheten säljs.

Om barnen erhållit en fastighet genom arv gäller den s.k. kontinuitetsprincipen, innebärande att de träder i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Det innebär att när barnen ska sälja fastigheten kommer de att skatta precis som den ursprungliga ägaren hade gjort vid försäljning.

För att räkna ut hur mycket skatt som ska betalas vid en försäljning måste kapitalvinsten beräknas. Kapitalvinsten är skillnaden mellan ersättningen (dvs. det fastigheten säljs för) minskat med utgifterna för avyttringen (t.ex. mäklarkostnader) och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Omkostnadsbeloppet för fastigheter är anskaffningsutgiften (vad fastigheten ursprungligen köptes för) ökade med förbättringsutgifter (44 kap. 14 § IL). Skatten på kapitalvinster är 30 % (65 kap. 7 § IL). När det handlar om försäljning av privatbostadsfastigheter görs en kvotering och endast 22/30 tas upp till beskattning (45 kap. 33 § första stycket IL). I praktiken innebär det en effektiv skatt om 22 % på kapitalvinsten.

I fallet du beskriver innebär det att om dottern ska köpa ut sönerna får det göras en beräkning av vad kapitalvinsten beräknas bli och den latenta skatteskulden. Det vill säg om hon ska köpa ut de andra två får man (för det fall att man inte kommer överens om annat) komma fram till ett marknadspris och dra av omkostnadsbeloppet (se ovan). Det mest rättvisa är ju att de som blir utköpta betalar skatten till henne nu, den dag hon säljer fastigheten kommer hon nämligen att beskattas med 22% av kapitalvinsten.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (197)
2019-10-06 Förlust på privatbostadsfastighet skattemässigt
2019-08-06 Kan man dra av privata skulder vid försäljning av fastighet och sänka realisationsskatten?
2019-07-31 Hur fastställs marknadsvärdet på en fastighet?
2019-07-29 Köp eller gåva?

Alla besvarade frågor (73720)