Skadad tapet under fiberindragning, vem ska betala för skadan?

2019-04-27 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej,Jag har fått tapet förstörd när min bostadsrättsförening bytte till fiber. Bytet föranleddes av ett ägarbyte avseende leverantör av bredband. Vem ska stå för kostnaden för ny tapet?
|Hej!Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Tapen är en sak och i juridiska termer blir det en sakskada som skadevållaren ska ersätta, om denne orsakade den uppsåtligen eller av vårdslöshet, enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Det avgörande i sådana här fall är om skadevållaren kan anses ha vållat skadan på grund av vårdslöshet (oaktsamhet), för att anses vara ersättningsskyldig. För att avgöra om skadevållaren har uppträtt vårdslöst kan man först titta på vilket handlingssätt som i ett visst läge hade varit det riktiga. Beroende på vilken typ av situation som föreligger kan man få hjälp av bestämmelser i lagar och författningar eller offentliga myndigheters föreskrifter. Om det saknas sådan vägledning får man göra en så kallad fri culpabedömning (culpa = latin för vårdslöshet/oaktsamhet). Den centrala frågan är då vilka risker skadegörarens uppträdande medfört. Ju större sannolikhet det föreligger för att en skada ska uppstå och ju allvarligare skadan riskerar att bli, desto mer försiktighet får man kräva av den handlande. I viss utsträckning får man också ta hänsyn till skadevållarens person när man bedömer hens handlande. Av en yrkesman begär man särskilda kunskaper och ett särskilt omdöme, när hen utför tjänster inom sitt område. De är därför en väsentlig fråga om hen handlat som en god representant för hens yrkesgrupp. Slutligen tar man också hänsyn till vilken möjlighet som fanns att förebygga skadan, samt vilken insikt skadevållaren hade i det enskilda fallet. Man gör sedan en helhetsbedömning av de olika omständigheterna i den enskilda fallet. Vårdslöshet anses föreligga om skadevållaren inte uppträtt på samma sätt som en förnuftig och hänsynsfull person av samma kategori kan antas skulle ha handlat, om han hade varit i skadevållarens situation. Förutom i 2 kap. 1 § skadeståndslagen finns även en motsvarande bestämmelse i 32 § konsumenttjänstlagen. Den paragrafen innebär att skadevållaren måste bevisa att den inte varit vårdslös för att denne ska slippa skadeståndsansvar. Jag tolkar din situation om att det skedde ett ägarbyte hos bredbandsleverantören, vilket innebar att bolaget skulle utföra arbete i ditt hem och råkade i samband med det skada tapeten. Den här typen av skador betecknas som utomobligatoriska, det vill säga att det är en skada som uppkommit utanför det befintliga avtalsförhållandet. För utomobligatoriska skador är huvudregeln att skadevållaren är ersättningsskyldig, vilket innebär att det är den faktiska utföraren av arbetet som orsakade skadan som primärt är ersättningsskyldig. Om den personen t.ex. är anställd av ett bolag som anlitades av bredbandsleverantören är det den du kan vända dig till. Om det var t.ex. en tekniker utsänd från bredbandsleverantören själv som utförde arbetet ska du höra av dig till bredbandsleverantören.Det bör dock även uppmärksammas att den skadelidande i sin tur ansvarar för att minimera sin skada. Det innebär att du inte kan "passa på" och byta upp dig till en dyrare tapet på skadevållarens bekostnad, men du ska bli kompenserad genom att i största möjliga utsträckning få tapeten återställd till samma skick som innan skadan ägde rum.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Personskada orsakad i butik

2019-04-16 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej, 30 -03 När jag kikade på ett par silverörhängen inuti i Butiken Guldfynd , så föll det plötsligt en skiva från kassadisken då den ej var fastskruvad och landade på min fot vilket genast orsakade mycket smärta och fick foten att svullna upp direkt. Jag fick en kall burka av en anställ för att minska svullnaden och hon knöt även ett bandage runt foten det var en outhärdlig smärta och jag fick lov och ta en taxi till Närakuten Rosenlund för att söka vård. Efter två och halv timme av väntan med den smärta så tog dom emot mig, efter en röntgen kunde dom konstatera att det varit en stor stöt men att det inte finns någon fraktur, sedan tog jag en taxi hem. Det var tur att jag hade ett par rejäla skor på mig Tydligen var det dessutom inte den första gången del hände enligt en anställ , Först nu valde man att säkra skivan efter att den lossnat ännu en gång. Dagarna sedan händelse har varit plågsamma.Jag är tacksam om du kan vägleda mig eller ge mig några råd, eftersom jag skickar ett mail med fotot på min fot till regionchefen och hon skriver att hon är ledsen och företaget står givetvis för kostnaden av taxi till och från sjukhuset .MVHMagdalena
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har möjlighet att begära skadestånd för personskada utifrån skadeståndslagen, se 2 kap. 1 § SkL. Lagen föreskriver att den som antingen uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ska ersätta denna. En personskada kan leda till ekonomiska förluster (läkarkostnader, inkomstförlust) och ideella förluster (sveda och värk, lyte och men). Om den skadevållande varit vårdslös ska denne ersätta den skadelidande både den ekonomiska och den ideella skadan (SkL 2:1).Du har med andra ord möjlighet att även begära skadestånd för exempelvis eventuell inkomstförlust, men även för den sveda och värk skadan har åsamkat dig.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Barn som råkat ut för olycka på förälderns gym, går det att kräva skadestånd?

2019-03-06 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Min son var med om en olycka på Sats. Där fanns en vattenkokare på låg höjd. Han sprang runt och lekte och på något sätt snurrade in sig i kabeln och ramlade. I fallet fick han vattenkokaren över sig och fick allvarliga brännskador.Han åkte direkt in på akuten och låg inne 7 dagar, han har varit hemma från förskolan 7 veckor och har genomgått nedsövning många gånger för omläggning, delhudtransplantation etc. Nu ska han behandlas för ärr i 1 års tid, han är precis fyllda 2 år. Det jag undrar är om jag kan kräva skadestånd från Sats?
|Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Skadestånd med anledning av personskada I 2 kap 1 § Skadeståndslagen framgår att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ska ersätta skadan. Avgörande för om ni kan få skadestånd för din sons skador är alltså om Sats (någon av de anställda) kan anses ha vållat skadan genom vårdslöshet. För att någon ska anses ha vållat en skada krävs dels att det föreligger ett orsakssamband mellan handling (i ert fall placeringen av vattenkokaren) dels att orsakssambandet är adekvat.Min bedömning av situationen Utifrån det du beskriver tror jag att ni kan ha goda chanser att nå framgång med en skadeståndstalan. Sen vill jag poängtera att det alltid är svårt att veta hur en tvist slutar och samt att det förstås är svårt för mig, som inte har all fakta, att göra en fullständig bedömning. Mitt råd Jag skulle om jag vore dig i första hand kontakta mitt försäkringsbolag. Det är nämligen vanligt att försäkringsbolag betalar ut ersättning och att de sedan driver målet i ert ställe. Lycka till och vänlig hälsning!

Rätt till ersättning för personskada på grund av nedfallen snö och is

2019-02-15 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Vid entredörren där jag arbetar fick jag delar av ett mindre entretak och isbitar på mig när stora isflak föll från taket. Hade väldigt ont i huvud och nacke. Blev tagen ur tjänst (lokförare) och åkte till akuten. Inga skador på röntgen eller andra synliga skador, men ont och stel i nacke. Arbetsgivaren (SJ) gör ingen polisanmälan mot fastighetsägaren, är det värt att göra en egen, kan man få någon ersättning. Detta hände för två veckor sedan.
Gustav Östlund |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att is och delar av entretaket rasade ner på dig från taket av din arbetsplats. På grund av detta behövde du uppsöka vård. Inga synliga skador påträffades, däremot hade du väldigt ont.Du har lidit en personskadaAtt du har blivit träffad så att det gjorde väldigt ont, innebär att det kan sägas röra sig om en personskada. Det krävs inte att det är en synlig skada, utan fysisk smärta är tillräckligt för att du ska kunna sägas ha fått en personskada. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en personskada ska ersätta skadan. (2 kap. 1 § skadeståndslagen). En sådan skadeståndsskyldighet omfattar bland annat sjukvårdskostnader, inkomstförlust och fysiskt och psykiskt lidande av både övergående och bestående natur (5 kap. 1 § skadeståndslagen).Att inte ta bort snön kan ses som vållande till skadanEn utgångspunkt för skadeståndsskyldighet är att det bara kan uppkomma när någon faktiskt har gjort något. När det, som i ditt fall, rör sig om en underlåtenhet att göra något, kan skadeståndsskyldighet bara uppkomma om fastighetsägaren borde ha agerat. En sådan handlingsplikt kan vara föreskriven i lag men kan även uppkomma på annat sätt. För byggnader som står på och i närheten av offentliga platser har fastighetsägaren alltid en skyldighet att, inom skälig tid, ta bort snö och is från taket (3 kap. 3 § ordningslagen). Rimligtvis har även den som ansvarar för en fastighet på en arbetsplats, där den direkta omgivningen inte är en offentlig plats, en skyldighet att minimera risken för att snö och is faller ner och träffar människor där under. I vart fall bör den som ansvarar för fastigheten anses ha varit vållande om en skada skulle inträffa. Det måste förstås göras en bedömning i varje enskilt fall för att avgöra om det har varit vårdslöst eller inte att inte ta bort snön. En sådan bedömning omfattar bland annat hur stor risk det var för att snön skulle falla ner, vilka åtgärder den som ansvarar för fastigheten hade vidtagit för att förhindra att en sådan olycka skulle inträffa och så vidare. Är byggnaden exempelvis utrustad med snörasskydd och har snön nyligen fallit, talar det emot eventuell skadeståndsskyldighet. Har den som ansvarar för fastigheten inte vidtagit några eller väldigt få säkerhetsåtgärder, talar det för en skadeståndsskyldighet. Vid en samlad bedömning finner jag det sannolikt att det är vårdslöst av fastighetsägaren att inte ta bort snön och att den därmed genom vårdslöshet har vållat skadan.SammanfattningDu har lidit en personskada. Vid en personskada har du rätt till ersättning för bland annat sjukvårdskostnader, inkomstförlust och ersättning för fysiskt och psykiskt lidande. Min bedömning är att det sannolikt är att betrakta som vårdslöst av fastighetsägaren att inte ha tagit bort snön och isen från taket och att fastighetsägaren därmed har vållat skadan och ska ersätta den.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Lawline besvarar inte skolfrågor

2019-04-25 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Utanför sin verkstad har ett företag placerat en reklamskylt, en så kallad trottoarpratare. Nu har det inte burit sig bättre än att en kund, Lars Persson, råkade snubbla på skylten och slå ut två tänder. Dessutom skrapade han upp byxorna. En av de som äger företaget ringde efter en taxi som ska köra Lars till en akuttandläkare. På vägen till tandläkaren springer en hund ut i gatan så att taxin måste tvärbromsa. Bilen bakom hinner inte stanna utan kör in i taxin och Lars bryter armen. I bilen som körde in i taxin fanns en dyrbar kristallvas som gick sönder i krocken. Efter detta kommer det ett krav från Lars på tandläkarräkningen, byxorna, akutavgift på sjukhuset och ersättning för förlorad arbetsinkomst under de 6 veckor som han gått gipsad. Dessutom kommer det ett krav på ersättning för kristallvasen som gick sönder i krocken. Båda företagsägarna är tveksamma till om de verkligen behöver betala alla dessa kostnader? En av deras kunder säger att de inte behöver betala något alls. Vilka lagar gäller? Är företaget skyldiga att betala? Föreligger adekvat kausalitet?
Astrid Niva-Lindmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Lawline besvarar inte skolfrågor. Jag hänvisar dig därför till skadeståndslagen och relevant kurslitteratur på skadeståndsrättens område. Vänligen,

Har jag rätt till skadestånd?

2019-04-01 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Var inne i en butik och shoppade. PLÖTSLIGT går jag in i en vitfärgad stolpe/pelare som är placerad mitt i shoppingbutiken nära intill kassorna. Golvet är vitfärgar, stolpen är vitfärgad, kassadisken är virgad och kläderna runtomkring är vitfärgade. Jag slår i stolpen HÅRT med huvudet/höger sida av ansiktet. jag viker mig av smärtan , spyr och personalen springer fram till mig och frågar hur det gick. Samtidigt säger butiksbiträdet att "det stolpen är så felplacerad jag har själv gått in i den stolpen flera gånger " jag skäms och försöker resa mig upp snabbt och dom hämtar is och vatten till mig. Jag bor inte långt från butiken och väl hemma spyr jag och uppsöker läkare, visar sig att jag fått en rejäl hjärnskakning och blir sjukskriven 2 veckor. Vad har jag för rättigheter? Jag menar: i en shopping butik ska man väl gå runt och kolla på kläder och inte vara rädd för att gå in i stolpar och spräcka skallen!?! Stolpen var inte avspärrat eller markerad med någon form av varningstejp eller liknande. Har jag rätt till skadestånd? Jag förlorar inkomst pga denna händelsen som butiken orsakat. Dessutom verkar stolpen vara ett känt problem eftersom butiksbiträdet nämner att hon själv gått in i den flera gånger!?!?!?
Catarina Franco Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om du har rätt till skadestånd, vilket betyder att skadeståndslagen (1972:207) (SkL) är aktuell. Jag kommer att beskriva vilka förutsättningar som behöver uppfyllas och hur du kan argumentera för att få rätt till skadestånd. Innan jag börjar kan jag även nämna att du kan ansöka om försäkringsersättning ifall du har en sjuk- eller olycksfallsförsäkring, för då kan du även på det sättet få ersättning för det som inträffat.Grundläggande förutsättningar för rätt till skadestånd:Tre grundläggande förutsättningar ska uppfyllas. Den första är att skadan ska ha drabbat annan än den som är skyldig till händelsen (skadevållaren) och den andra förutsättningen är att skadan ska ha drabbats av ett positivt eller aktivt handlande. Det betyder att skadevållaren har framkallat situationen, men kan även bli aktuell ifall den skadeståndsskyldige varit passiv. Den tredje förutsättningen är att det ska finnas en s.k. adekvat kausalitet. Kausalitet betyder att det ska finnas ett orsakssamband mellan skadan och händelsen. Om inte A hade inträffat hade inte B inträffat. I ditt fall hade du inte fått hjärnskakning ifall du inte hade gått in i stolpen, vilket innebär att den senare händelsen inte skulle ha inträffat om inte den förra gjort det. Dessutom måste orsakssambandet vara adekvat. Vad som menas med adekvat är att skadan ska vara beräknelig eller sannolik att inträffa till följd av det som hänt, dvs. att det är i skadans riktning att råka ut för en hjärnskakning ifall en individ går in i en stolpe. Det tycker jag, vilket innebär att de tre grundläggande förutsättningarna är uppfyllda. Culparegeln:Du har råkat ut för en personskada enligt 2 kap. 1 § SkL, dvs. fysiska och/eller psykiska skador som kan uppkomma på människokroppen. Hjärnskakning, sår, chocktillstånd, skador m.m. omfattas därför av den skadetypen. I samma paragraf framgår den s.k. culparegeln, vilken beskriver att den som av uppsåt eller vårdslöshet vållar en personskada ska ersätta skadan. Frågan i ditt fall är om butiken har ett skadeståndsansvar pga. oaktsamhet i detta fall, eftersom det inte framgår att det var uppsåtligt att ha stolpen där i syfte att skada andra. Det är du som skadelidande som måste bevisa att butiken har varit oaktsam.För att ta reda på om någon har varit oaktsam har det i rättspraxis, dvs. Högsta domstolens domar, ställts fyra riktlinjer. Dessa är risken för skada, den sannolika skadans storlek, möjligheterna att undvika skadan, samt den skadevållandes möjligheter att inse risken för skada. Risken för skada, samt kostnaden av skadeförebyggande åtgärder vägs mot varandra. Ju större sannolikhet det är för skada och ju större skaderisk, desto högre ställs kraven på att en handling ska vidtas för att förebygga skada. Det kan hända att kunderna inte är medvetna om att det finns en pelare mitt i butiken som syns dåligt, ifall de inte varit där förr.Risken för skada är stor, med tanke på att du nämnde att pelaren var placerat mitt i butiken nära intill kassorna. Om många köper kläder eller ifall det är många kunder som befinner sig i butiken är det lättare att råka gå in i pelaren för att akta sig eller liknande. Dessutom är hela omgivningen vitfärgad, vilket gör att det är ännu svårare att se pelaren. Den sannolika skadans storlek kan också vara stor. Det kan vara allt från en bula till en hjärnskakning, beroende på hur fort individen går osv. Skadans storlek kan alltså bli stor. Möjligheterna att undvika skadan är enkla och inte kostsamma, ifall inte stolpen är bärande för fastigheten. Precis som du säger är det inte en komplicerad eller tidskrävande åtgärd att markera pelaren med varningstejp, måla den med en annan färg, sätta upp en färgglad skylt på den, en varningsskylt eller kanske flytta pelaren. Dessutom har den skadevållande verkligen insett risken för skadan, i och med att hon var medveten om problemet innan du råkade ut för skadan, hade gått in i den själv och sagt att den var felplacerad. Att hon själv gick in i stolpen visar att hon med stor sannolikhet tänkt på vad som kan hända ifall någon skulle gå in i den. I och med detta tycker jag det framgår som att butiken har varit oaktsam, vilket betyder att förutsättningarna för skadestånd kan vara uppfyllda.Vad kan du få skadestånd för?Enligt 5 kap. 1 § SkL kan du få ersättning för ekonomisk skada, t.ex. sjukvårdskostnader och andra utgifter och inkomstförlust. Du kan även få ersättning pga. ideell skada, exempelvis sveda och värk, alltså psykiskt och fysiskt lidande under sjukdomstiden. Som sagt kan försäkringsersättning också vara aktuellt, ifall du har en försäkring som täcker sjuk och olycksfall.Hoppas att du fick svar på din fråga och att jag var tydlig med vad som krävs för att du ska ha rätt till skadestånd!Med vänlig hälsning,

Städfirmas skyldighet att ersätta en förstörd spegel

2019-02-18 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Min städerska placerade en spegel som ska stå på golvet, på ett litet mahagnybord utan stöd. Såklart gled den ner och gick i bitar.Städbolaget vägrar ersätta den med motiveringen att hon inte haft sönder den. Jag hävdar att hon är ansvarig.Firman har försäkringar.Vem har rätt?Viktoria
Gustav Östlund |Hej, tack för att du vänder dig till Lawine med din fråga! Jag uppfattar din fråga som att en städerska du har anlitat flyttade en spegel som ska stå på golvet till att stå på ett bord utan stöd. Spegeln trillade sedan ner och gick sönder. Du har lidit en sakskada Att spegeln har gått sönder innebär att du har lidit en sakskada. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Städfirman har varit vållande till skadan För att städfirman ska bli ersättningsskyldig för skadan krävs alltså inte att städerskan har haft sönder spegeln med flit, utan det är tillräckligt att städerskan har varit oförsiktig. Rena olyckshändelser leder inte till skadestånd. Att en städerska, när hon har arbetat, har haft sönder något i ditt hem, kan i allmänhet sägas tala för att städerskan har varit vållande till skadan. Det gäller särskilt eftersom städerskan placerade spegeln på ett sådant sätt att det fanns en stor risk för att den skulle komma att trilla ner. Det gäller än mer eftersom speglar är ömtåliga och det var sannolikt att den skulle gå sönder om den föll ner.Städfirman ska ersätta skadan Det är städfirman, och inte städerskan själv, som ska ersätta skadan. Den som har en arbetstagare i sin tjänst ska ersätta sakskador arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten (3 kap. 1 § skadeståndslagen). Det är försumligt att städerskan hade sönder spegeln på det sättet. Att firman har försäkringar har för dig ingen betydelse. Städfirman ska ersätta skadan oavsett om den har en försäkring eller inte. Den enda praktiska betydelsen det har för dig är om det är försäkringsbolaget eller städfirman som kommer att ge dig skadeståndet i slutändan. SammanfattningDu har lidit en sakskada. Eftersom städerskan var oförsiktig när hon flyttade på spegeln är det städerskan som har varit vållande till skadan. Städfirman är därför skyldig att ersätta skadan.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Ersättning för veterinärkostnad

2019-02-02 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej.Om en hund skadar sig på en trapp som är kommunalägt bostadsföretag, finns det någon lag som ger möjlighet att de ersätter veterinärkostnaden?Vilken lagtext skall jag leta i om det finns?MVH
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att få ersättning för en veterinärkostnad kan man främst försöka kräva skadestånd. Regler om när man kan kräva skadestånd finns i skadeståndslagen. Inom skadeståndsrätten anses djur vara egendom, och när dessa skadas brukar man säga att man lidit en sakskada. Enligt lag kan du få ersättning för en sakskada när den som orsakar skadan gjort detta av vårdslöshet eller oaktsamhet (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Från det du angett i din fråga blir det tyvärr svårt att säga att kommunen av vårdslöshet eller av oaktsamhet orsakat skada på din hund. Därmed blir det svårt för dig att kunna kräva ersättning för skadan. Med vänlig hälsning,