Måste min son ersätta vagnskada på lånad bil som skadades av en olyckshändelse?

Hej min son lånade bil av en vän av ren olyckshändelse råkade han åka av vägen. vännen hade bara halvförsäkring på bilen så det täcker inte vagnskada. Nu kräver han att sonen ska betala reparationen. är han skyldig till det? Det handlar om mycket pengar. vad gäller vad kan han kräva?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Eftersom det inte framgår att din son och hans vän avtalat i förväg om ett skadeståndsansvar så utgår jag ifrån att inget sådant avtal finns. Skadeståndslagens regler blir därför tillämpliga (1 kap. 1 § SkL). Skadan på bilen är en sakskada. Din son ska ersätta skadan om han uppsåtligen eller genom oaktsamhet vållat skadan (2 kap. 1 § SkL). Eftersom ingen annan varit inblandad i händelsen och det inte framgår att någon annan yttre orsak orsakat händelsen så är din son vållande till skadan. Eftersom du skriver att det var en olyckshändelse har din son inte uppsåtligen vållat skadan. Frågan blir då om din son vållat skadan genom vårdslöshet. Bedömningen här blir beroende på hur din son agerat vid bilkörningen. Har han hållit sig inom hastighetsbegränsningen? Har han anpassat hastigheten efter väglag och sikt? Har han haft full uppmärksamhet på bilkörningen? Som du förstår är det här en bedömning som är för svår för att göra i det här forumet med den begränsade information jag har om händelsen. Jag kan därför inte ge något definitivt besked angående om din son ska ersätta skadan eller inte.

Om din son skulle befinnas vara skadeståndsskyldig ska ha ersätta reparationskostnaden för bilen (5 kap. 7 § SkL).

Mitt råd till er är följande:
Om ni gör bedömningen att din son inte agerat vårdslöst överhuvudtaget kan ni bestrida kravet. Var dock medvetna om att ägaren till bilen kan väcka talan i tingsrätt, vilket kan leda till att din son tvingas betala reparationskostnaderna och eventuellt rättegångskostnaderna. Om ni däremot gör bedömningen att det finns omständigheter som talar för att din son till viss del varit vårdslös och att det finns risk att förlora tvisten i domstol så rekommenderar jag er att försöka finna en kompromiss med ägaren av bilen. Kanske kan ägaren gå med på att din son betalar en viss del av reparationskostnaderna?

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida TylhammarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000