Skadestånd för jacka

FRÅGA
Hej.I en butik stod inne i ingången en skylt mitt i ingången, denna skylt hade en vass kant.När vi gick in i butiken råkade jag av misstag komma åt denna skylt och min nya jacka sprättades upp!Jag kontaktade butiken direkt och gjorde en skadeanmälan, fick sedan svar på mail att de inte avser sig skyldiga och ingen ersättning ges..Personligen tycker jag att de har en skyldighet iom att skylten hade en vass kant.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En skadeståndsbedömning måste göras för att utreda om du har rätt till skadestånd eller inte. Först och främst måste det ha inträffat en skada. Du skriver att din jacka gick sönder, därmed har en fysisk skada på din egendom inträffat (en så kallad sakskada). Det måste också finnas en tänkbar ansvarig person, vilket är företaget i detta fall.

För att skadeståndsskyldighet ska uppkomma måste skadan ha uppkommit genom en aktiv handling eller ansvarsgrundande passivitet. Företaget har aktivt valt att placera den ifrågavarande skylten i ingången. Därutöver måste det finnas adekvat kausalitet. Med kausalitet avses att det finns ett orsakssamband. Handlingen måste vara en orsak till skadan och skadan ska ha varit ett resultat av handlingen. Adekvans handlar om att skadan ska ha varit en påräknelig följd av orsakssambandet. Sambandet mellan skadan och handlingen ska alltså vara rimligt och relativt förutsägbart. Om det är troligt att människor kan få sin egendom förstörd på grund av den placerade skylten i ingången är möjligheten att få ersättning god. Om det bedöms finnas en överhängande risk till sakskador är det troligt att företagets handlande är felaktigt. Det kan till exempel argumenteras för att en vass skylt inte lämpligen bör stå i mitten av en ingång där många människor passerar. Om du däremot inte var tillräckligt uppmärksam på vart du gick är det troligt att du inte kan få ersättning. Det är dessvärre inte möjligt att ge ett konkret svar på vad som gäller i den beskrivna situationen. Det blir upp till domstolen att avgöra om företaget har handlat oaktsamt utifrån samtliga omständigheter.

Jag rekommenderar dig att kontakta företaget igen för att förklara hur du ser på saken. Du kan argumentera för din sak genom att använda ovanstående argument. I annat fall måste du vända dig till Tingsrätten om du önskar att ta ärendet vidare till domstol. Du kan också boka tid med vår juristbyrå här, om du önskar ytterligare rådgivning.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?