Ersättning då polisen bryter upp ens dörr

FRÅGA
Hej! Om polisen knackar på en ytterdörr i en hyreslägenhet och personen inte öppnar,polisen bryter upp dörren, tar med personen som blir häktad. Ytterdörren bryr sig ingen om. Vem som helst kan gå in. Vem ska fixa så ytterdörren blir lagad?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Polisen får lov att använda våld för att bryta upp dörrar om det kan anses vara försvarligt och andra åtgärder var otillräckliga (10 § p. 6 Polislagen (1984:387)). I vissa fall så kan man få ersättning för skadorna som polisen orsakat på ens egendom (Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder (LEF)). Dock kan man inte få sådan ersättning om den som är skadelidande har betett sig på ett sätt som gjorde att polisen var tvungen att använda våld mot person eller egendom (8 § LEF).Om man inte öppnar dörren för polisen trots att man är hemma, hör att polisen knackar och väljer att inte öppna, är detta ett beteende som kan göra att man inte får ersättning. Det är svårt för mig att bedöma detta då jag inte vet alla detaljer men det finns stor risk för att personen genom att inte öppna dörren inte har rätt till ersättning.

Du kan ansöka om ersättning hos justitiekanslern på deras hemsida om du vill: https://www.jk.se/skadestand/skadestand/

Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen Norelind
Fick du svar på din fråga?