Om någon springer in i mig och orsakar mig skada - hur kan får man skadestånd?

FRÅGA
Hej! Jag var ute häromdagen på en park full av människor. En löpare springer in i mig jag tappar min mobil och sen går sedan sönder. Löparen säger säger förlåt och fortsätter att springa. Jag springer efter eftersom löparan orsakat att min mobil gick sönder, jag ramlar och skadar mitt ben och min tröja skrapas rejält?Vad kan jag kräva för skadestånd?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är skadeståndslagen som reglerar situationer, som din, där man inte är i ett avtalsförhållande eller liknande med personen som orsakar en skada. Det är en ganska svårbedömd fråga, så många aspekter spelar in. Nedan ska jag i några steg försöka redogöra för dig vad som krävs för att få skadestånd i dessa situationer.

Vilka skador har uppstått?

Skadeståndslagen ersätter huvudsakligen person- och sakskador (2 kap. 1§ skadeståndslagen). En peronskada är en ekonomisk skada på grund av exempelvis sjukhusvistelser eller inkomstförlust, eller ideella skador så som psykiskt och fysiskt lidande, ärr och liknande (5 kap. 1§ skadeståndslagen). Sakskada är ersättning för värdet på det som gått sönder eller vad det kan kosta att laga det, och då räknar man marknadsvärdet (5 kap. 7§ skadeståndslagen). Din mobil och tröja utgör sakskador, och eventuella följder av ditt skadade ben utgör personskador. Dina skador täcks alltså av skadeståndslagen.

Skadan och handlingen har orsakssamband

Det krävs att någon annan har orsakat skadan genom en aktiv eller passiv handling. Här rör det sig om en aktiv handling då löparen har sprungit in i dig och därefter inte stannat.

För att löparen ska anses ha orsakat skadan, måste det föreligga så kallad adekvat kausalitet mellan hennes handlande, alltså att hen sprang in i dig, och dina skador. Detta är en bedömning som alltid är svår att göra, och det är svårt för mig att med någon större säkerhet säga att så är fallet. Men det kan absolut vara så. Huvudsakligen frågar man sig om risken för skadan låg i farans riktning när hen sprang in i dig rent allmänt, och det kan man väl tänka sig. Det är en naturlig följd att om någon springer in i någon annan, att man trillar eller skadar sig.

Vidare frågan man sig också om löparens handling, att springa in i dig, var både nödvändigt och tillräckligt för att du skulle orsakas de skador du gjorde. Du hade sannolikt inte orsakats skadorna om hen inte hade sprungit in i dig. I alla fall inte i det sammanhanget. Skadorna för din mobil skulle jag säga har ett orsakssamband med att löparen sprang in i dig. Den mer tvistiga frågan är om dina följdskador, som du orsakas av att du trillar för att du springer efter löparen, kan anses ha ett tillräckligt samband med hennes handlande. Man kan absolut argumentera för detta, men det är svårare. Men det finns rättsfall då skadevållaren har dömts till skadeståndsansvar för att hen så att säga inlett skadeförloppet, och därmed ansvarar för följderna av det, kort sagt.

Det finns dock utrymme att jämka skadeståndsansvaret för löparen, om man kan anse att du varit medvållande till händelsen (6 kap. 1§ skadeståndslagen). Det krävs dock grov vårdslöshet för att jämka en personskada, men det krävs bara enkel vårdslöshet för att jämka en sakskada. Det finns utrymme att säga att du åtminstone har medvållat skadorna på din tröja och ditt ben. Men å andra sidan var du tvungen att springa efter för att kunna hävda din rätt till skadestånd för din mobil.

Föreligger vårdslöshet?

Det sista kravet för att hon ska anses skadeståndsskyldig, är att hon måste ha handlat i vårdslöshet (2 kap. 1§ skadeståndslagen). Överlag täcks inte olyckshändelser in här, utan de faller utanför skadeståndsansvaret i sådana här situationer. Man brukar då utgå ifrån ett par frågor, så som hur stor risken är att skadan uppstår när hen är ute och springer, vilken omfattning skadan har, möjligheten för löparen att förebygga skadan och vilken riskinsikt hen haft. Skadorna du fått är varken särskilt stora eller små, men förhållandevis omfattande utifrån denna typ av händelse. Hen kunde lätt förebyggt skadan genom att titta vart hen sprang. Men återigen ersätts inte skador om det är ren olyckshändelse, så beroende av varför hen sprang in i dig, är läget lättar eller svårare för dig.

Kan du kräva skadestånd och hur mycket?

Det svåraste i detta fall är dels att avgöra om din söndriga tröja och benskadan har ett tillräckligt starkt orsakssamband med löparens handlande, då det ändå varit ditt val att springa efter och att du oturligt nog snubblat på något som inte är av hennes orsakande. Näst måste man fastställa att löparen varit vårdslös. Det är du som måste kunna bevisa dessa omständigheter i en rättegång för att du ska kunna få ersättning, dels orsakssambandet, dels löparens vårdslöshet, exempelvis att hen sprungit med telefonen eller varit ofokuserad. Kan du göra det finns det goda möjligheter för dig att få ersättning för samtliga av dina skador. Dock måste du ju kunna fastställa vem löparen är.

Ersättningen du kan få är främst för värdet på din telefon, alltså marknadsvärdet, värdet för din tröja om den är obrukbar. Är den endast sliten är det svårare att fastställa storleken på anspråket. För ditt skadade ben kan du begära ersättning för eventuell inkomstförlust du haft på grund av skadan eller sjukhusvistelser, kostnader i samband med sjukhusvistelser eller eventuella ärr/funktionsnedsättningar. Detta får dock en advokat hjälpa dig att beräkna.

Vad kan du göra nu?

Om du vet vem löparen är kan du alltid kontakta denne och framföra ditt anspråk på ersättning, och hoppas att ni kan lösa det utan domstolsförhandling. Annars får du stämma löparen vid den tingsrätt där hen bor. Det kan bli kostsamt för den som förlorar rättegången, så det är såklart att föredra att lösa det utan rättegång. Jag vill också poängtera att om du har en olycksfallsförsäkring eller hemförsäkring, så täcker de ofta sådana skador. Men glöm inte att spara allt underlag du har för dina skador och hennes ansvar!

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor! Jag kan tyvärr inte ge ett mer säkert svar än detta. Det är domstolen som i slutändan får avgöra detta.

Men vill du ha vidare rådgivning rekommenderar jag dig att kontakta en advokat, eller vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare med rådgivning, att utforma en stämningsansökan och företräda dig en eventuell rättegång.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (351)
2021-05-24 Vilka kostnader kan ersättas när hund skadas?
2021-05-07 Ersättning från staten vid felaktigt beslut om beslag - Polismyndigheten
2021-04-30 Skadestånd vid sakskada
2021-04-30 Skadestånd för sakskada

Alla besvarade frågor (93149)