Jag halkade för att det inte var grusat, kan jag kräva skadestånd?

2020-04-21 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej Den 23 februari föll jag illa på min tandläkares trapp. Jag skulle gå och fika för att jag var tidig och folk var före mig. Jag har is dubbar på framdelen av mina stövlar och hade gått på rullstolsrampen upp eftersom man kommer den vägen då jag cyklade, När jag så skulle ut och kommer på mellan steget så kastas jag handlöst rakt upp tror jag och landar på kanten av ståltrappen, jag tuppar av en stund vaknar till med fruktansvärda smärtor i Diafragman samt revbenen och när jag försöker resa på mig kommer jag knappt upp. Får åka till sjukhuset, till akuten, man gör en Dt på ryggen och det visar sig att jag brutit en ländkota och revbenen, . man hade grusat gården och ej trappen som var full av is, jag blev sjukskriven i sex veckor och min mockajacka gick sönder på trappen, jag fick fler läkarbesök samt flera läkemedel recept pga smärtor. Jag skall gå hos sjukgymnast som är lagd på is pga Corona, jag har förlorat en arbetsinkomst. Nu ber försäkringsbolaget att jag yrkar på skadestånd och jag undrar vad som är praxis.
Binh Tran |Hejsan!Aktuell lag: Skadeståndslagen.Vem är ansvarig?Det är inte helt klart vem som är ansvarig för skadan. Den som är ansvarig är den som är ansvarig för att förvalta trappan vilket kan antingen vara tandläkaren, kommunen eller ägaren till fastigheten. Av naturliga skäl kan jag tyvärr inte svara på den frågan men du kan nog ta reda på den genom att fråga administrationen hos tandläkarkontoret.Vad krävs för att vara skadeståndsskyldig?Trappen var inte grusad men innergården var grusad, frågan blir då om detta är nog för att vara skadeståndsskyldig som ägare. Allmän skadeståndsskyldighet regleras i 2 kap 1§ som lyder att den som uppståligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan. För att bli skadeståndsskyldig krävs alltså att två saker är uppfyllda, för det första att det är vårdslöst att inte grusa när det är halt och för det andra, att det finns ett orsakssamband mellan att inte grusa och att du halka.Är det vårdslöst?Ägaren är skyldig att hålla fastigheten sandad när det är halt, se 2 § 2 st Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. När skada uppstått till följd av ett handlande som strider mot en lag anses handlandet i allmänhet också som vårdslöst i skadeståndsrättslig mening. Det finns dock undantag under omständigheter som till exempel den som blev skadan också är medvållande pga att denna har ansetts vara vårdslös också. Det är inte aktuellt i detta fall då du hade isdubbar.Orsakssamband?Denna fråga är uppenbar. Det finns ett orsakssamband mellan att det inte var grusat och att du halka. En annan slutsats kan inte tas.Rent faktum och enligt rättspraxis så är detta grund för skadestånd och om du kan bevisa att detta skedde på grund av att det inte var grusat så kan du få ersättning för de förluster du har gjort, vilket inkluderar inkomstförlust, sjukhus- och vårdkostnader, medicin och skadade kläder, se 5 kap 1§. BevismedelEftersom det är du som påstår något kommer du att behöva bevisa detta och det är här det kan blir ett problem. Eftersom det har gått flera veckor sedan skadan så kan det vara svårt att bevisa att det inte var grusat. Det är därför viktigt att man t.ex tar bilder och tar kontaktuppgifter till eventuella vittnen, såklart kan detta vara svårt när du har varit så skadad. Till hjälp kan t.ex uttalande till läkare vara ett bevismedel genom t.ex journaler och sjukintyg. Detta kan dock inte garantera att bevisa att rullstolsrampen inte var grusad och jag kan därför inte säga att det skulle räcka för att en domstol skulle bifalla din talan.Jag hoppas jag har kunnat svara på din fråga, har du några funderingar kring svaret så kan du höra av dig till Binh.Tran@lawline.se så kan förtydliga det.Mer information går att hitta hos konsumenternas.se.Med vänliga hälsningar.

Måste jag betala skadestånd om någon halkar utanför min fastighet?

2020-03-31 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Om någon halkar på typ min egendom måste jag då betala skadestånd?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att gå in i lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt skadeståndslagen(SkL).Fastighetsägaren är ansvarigFastighetsägaren ansvarar för att hålla marken utanför sin fastighet sandad, enligt 2 § andra stycket lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Om någon ramlar ska alltså fastighetsägaren betala skadestånd.Ersättningen beror på skadornaDen som genom vårdslöshet har orsakat annan personskada är skadeståndsskyldig, enligt 2 kapitlet 1 § SkL. Den som har halkat och skadat sig har då rätt till skadestånd i form av ersättning för sjukvårdskostnader, eventuella inkomstförluster och ersättning för sveda och värk till följd av skadan, enligt 5 kapitlet 1 § SkL. Vad summan blir beror på skadorna du lidit.SammanfattningDet krävs vårdslöshet och samband. För att få ersättning krävs det alltså att fastighetsägaren varit vårdslös och att skadan uppkommit till följd av detta. Om någon då t.ex. halkar utanför din fastighet behöver denne kunna visa att fastighetsägaren (du) varit vårdslös genom att inte sanda vägen och att du på grund av detta halkat. Men har det exempelvis blivit halkigt under natten och hen tidigt på morgonen halkat så har inte ägaren (du) varit vårdslös.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Kan man få skadestånd om man halkar utanför en fastighet?

2020-02-26 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej ! Är pensionär halkade och fick en fraktur på höger axel och muskelfäste löst , har ingen olycksfall försäkring , kan jag begära skadestånd ? Av fastighets ägarna ! Isåfall hur mycket ? C
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att gå in i lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt skadeståndslagen(SkL). Fastighetsägaren är ansvarigFastighetsägaren ansvarar för att hålla marken utanför sin fastighet sandad(lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 2 § andra stycket). Ramlar någon så är det alltså fastighetsägarna som ska betala skadestånd.Ersättningen beror på dina skadorDen som genom vårdslöshet har orsakat annan personskada är skadeståndsskyldig(SkL 2:1). Den som har halkat och skadat sig har då rätt till skadestånd i form av ersättning för sjukvårdskostnader, eventuella inkomstförluster och ersättning för sveda och värk till följd av skadan (5 kap. 1 §). Hur mycket du får beror alltså på skadorna du lidit och jag kan inte ge ett bättre svar på det. Krävs vårdslöshet och samband Men för att få ersättning så krävs det alltså att fastighetsägaren varit vårdslös och att skadan uppkommit till följd av detta. Du behöver därför t.ex kunna visa att fastighetsägaren varit vårdslös genom att inte sanda vägen och att du på grund av detta halkat. Har det t.ex blivit halkigt under natten och du tidigt på morgonen halkat så har inte ägaren varit vårdslös. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Skadestånd pga fall på osaltad väg

2019-07-02 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Jag halkade dagen innan julafton på en icke sandad gångväg 2018 och bröt två ben i vristen. Har anmält detta till trafikkontoret och begärt skadestånd och fått följande svar att de inte sandar den aktuella gångvägen och att de genom en skyltning att de inte gör det skall tolkas som att man beträder gångvägen på egen risk.Vilket jag inte håller med om eller tar för givet, jag ansåg istället att man skulle stänga av gångvägen om den inte sandas. Jag kan enligt dem ansöka om stämning mot staden i allmän domstol och därmed få saken prövad. Lönar det sig att göra detta?Jag tycker att det är under all kritik att människor kan halka och slå sig på allmän gångväg som inte är sandad och ej skyltad med att gå där på egen risk.
David Gardell |Hej, Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga och jag beklagar verkligen skadan som du råkat ut för!För att staten ska vara skadeståndsskyldig krävs det att den har agerat vårdslöst, se Skadeståndslagen 2 kap 1 §. I bedömningen om någon har varit vårdslös så brukar en sammanställning av fyra faktorer göras. Nämligen:- risken för skada,- den sannolika skadans storlek,- möjligheter att undvika skadan och- den skadelidandes möjligheter att inse risken.I ditt fall så var risken för skada tämligen stor. I jämförelse med en skada i biltrafik, så är dock inte den sannolika skadan så stor. Jag vet inte exakt hur det ser ut på vägen som du föll på, men ur domstolens perspektiv så skulle du förmodligen anses kunna undvika skadan genom att ta en annan väg eller vara extra försiktig. Domstolen skulle med största sannolikhet också tyvärr tycka att skylten, som sa att vägen inte saltades, pekar på att staten har gjort tillräcklig för att försöka förebygga skadan. Mot bakgrund av detta så måste jag tyvärr säga att du har en mycket liten chans att vinna i domstol. Med tanke på att du kommer att få betala statens rättegångskostnader om du förlorar, så måste jag tyvärr avråda dig från att ta detta till domstol. Har du en olycksförsäkring så rekommenderar jag dig att du tar kontakt med det försäkringsbolaget för att få försäkringspengar. Hoppas detta har varit till hjälp!Vänligen,

Olycka på osandad mark - vad gäller?

2020-04-14 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej! Min sambo skulle gå till optiker när han skulle komma tillbaka till bilen ramlade han på vägen som var en isbana osandad och enligt vittnen hade så varit under hela veckan. Ambulans tillkallades (kostnad 500:) sen skickades han med taxi (vet ej ännu kostnad) till Gällivare sjukhus (läkarkostnad 300: ) kostnad för sängplats för flera dagars inläggning, hemresa igen Fastigheten där han ramlade ägs av Pajala bostäder. Dessutom sveda och värk. Detta hände igår 9/4 Vad kan vi göra??? Anita
Siva Arif |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att gå in i lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt skadeståndslagen(SkL). Fastighetsägaren är ansvarigFastighetsägaren ansvarar för att hålla marken utanför sin fastighet sandad (lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 2 § andra stycket). Om någon ramlar ska alltså fastighetsägarna betala skadestånd.Ersättningen beror på dina skadorDen som genom vårdslöshet har orsakat annan personskada är skadeståndsskyldig, enligt 2 kapitlet 1 § SkL. Den som har halkat och skadat sig har då rätt till skadestånd i form av ersättning för sjukvårdskostnader, eventuella inkomstförluster och ersättning för sveda och värk till följd av skadan, 5 kapitlet 1 § SkL. Vad summan blir beror på skadorna du lidit. SammanfattningDet krävs vårdslöshet och samband. För att få ersättning krävs det alltså att fastighetsägaren varit vårdslös och att skadan uppkommit till följd av detta. Din sambo behöver därför till exempel kunna visa att fastighetsägaren varit vårdslös genom att inte sanda vägen och att hen på grund av detta halkat. Du skriver dessutom att det varit så hela veckan utan att fastighetsägaren gjort något åt saken, detta skulle alltså kunna vara något att åberopa med hjälp av vittnen exempelvis. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Kan jag få skadestånd om jag halkar utanför en fastighet?

2020-03-07 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej! Jag ärr pensionär och halkade och fick till följd av detta en fraktur på vänster axel och handled. Har ingen olycksfall försäkring , kan jag begära skadestånd av fastighets ägarna? Isåfall hur mycket?
Siva Arif |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att gå in i lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt skadeståndslagen(SkL). Fastighetsägaren är ansvarigFastighetsägaren ansvarar för att hålla marken utanför sin fastighet sandad (lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 2 § andra stycket). Om någon ramlar ska alltså fastighetsägarna betala skadestånd.Ersättningen beror på dina skadorDen som genom vårdslöshet har orsakat annan personskada är skadeståndsskyldig, enligt 2 kapitlet 1 § SkL. Den som har halkat och skadat sig har då rätt till skadestånd i form av ersättning för sjukvårdskostnader, eventuella inkomstförluster och ersättning för sveda och värk till följd av skadan, 5 kapitlet 1 § SkL. Vad summan blir beror på skadorna du lidit. SammanfattningDet krävs vårdslöshet och samband. För att få ersättning krävs det alltså att fastighetsägaren varit vårdslös och att skadan uppkommit till följd av detta. Du behöver därför till exempel kunna visa att fastighetsägaren varit vårdslös genom att inte sanda vägen och att du på grund av detta halkat. Men har det exempelvis blivit halkigt under natten och du tidigt på morgonen halkat så har inte ägaren varit vårdslös.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Skadestånd pga hinder på trottoar?

2019-08-16 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Jag gick på trottoaren och så kommer ett stenblock och jag går in i den och flyger, min peakperformance jacka gick sönder och min iPhone XS max sprack där bak, kan man få skadestånd pågrund av detta? Alltså stenblocket stog på trottoarkanten där det inte borde stå
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga regleras i skadeståndslagen (skL). För att kunna fastställa om du lidit en ersättningsgill skada måste 1. skadans typ definieras 2. om annan har tillfogat den, 3. genom handling eller passivitet och slutligen 4. Om det föreligger s.k adekvat kausalitet. Du har lidit en sakskada genom att du ramlat på en sten. Den som eventuellt bär ansvaret för detta är den som förvaltar vägen eller de som placerat dit stenen. Jag utgår från att det är kommunen som blir ansvarssubjekt i egenskap av förvaltare. För att du ska kunna erhålla skadestånd krävs att kommunen varit vårdslös i något avseende (2 kap. 1 § skL). I detta fallet kan kommunen varit passiv i förhållande till någon föreskrift som säger att de har ett ansvar att undanröja hinder från gångbanor (jfr 6 kap. 21 § PBL) således kan de vara skadeståndsskyldiga genom passivitet, alternativt har kommunen aktivt agerat på ett sätt som medför skadeståndsansvar, exempelvis genom att placera ut stenen. Slutligen måste kommunens handling eller passivitet varit en direkt bidragande orsak till din sakskada, den s.k adekvata kausaliteten. Har kommunen brustit i förhållande till någon föreskrift kan du erhålla skadestånd, däremot krävs det en noggrannare bedömning än vad jag kan bidra med här. Slutligen kan en s.k fri culpabedömning göras. Då utreds om kommunen på något vis varit vårdslös i förhållande till stenen och om denna vårdslöshet varit en naturlig och beräknelig orsak till dina sakskador. Det är ett högt ställt krav på vårdslöshet och utifrån din fråga är min bedömning att kommunen inte bär ansvar för dina skador i detta avseendet. SlutsatsDet går inte att ge ett konkret svar på din fråga, det krävs helt enkelt ytterligare upplysningar för att svara mer definitivt. Det utlåtande jag kan bidra med är att du har lidit en ersättningsgill skada, frågan är bara om omständigheterna medför skadeståndsansvar. Tyvärr ser jag det som osannolikt, trots att stenblocket kanske inte bör befinna sig på trottoaren, så ligger det inte i farans riktning att en normalt uppmärksam gångtrafikant av en ren olycka vandrar rakt in i stenblocket. Om du önskar en noggrannare bedömning rekommenderar jag att du kontaktar en av våra verksamma jurister här. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Jag har halkat på en av kommunens oprioriterade väg. Har jag rätt till skadestånd?

2019-06-29 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej.Jag halkade och bröt överarmen i början på december 2018 på en gata vid tågstationen.Gatan var osandad och den var blank som ett marmor bord.Gångvägar var fulla med snö så det gick ej att gå där.Blev hämtad med ambulans, efter återbesök blev jag inlagd på sjukhus och som senare ledde till operation som resulterade i inopererad philos platta som gör att jag nu är väldigt begränsad i användandet av armen.Min skada är en Proximal humerusfraktur.Jag har ingen hemförsäkring.Jag gjorde en skadeanmälan till kommunen som gjorde ett ärende till ett försäkringsbolag.Jag har nu fått beslut att de ej anses vara ersättningsskyldiga och att kommunen ej varit oaktsam.Kommunen säger att det är en lågprioriterad väg, hur kan detta vara möjligt vid en tågstation?Finns det någon chans för mig att få rätt i detta fall med att överklaga beslutet?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag beklagar olyckan och hoppas att jag kan ge er ett komplett svar. För det första bör kommunens skadeståndsskyldighet utredas. Regler om skadestånd återfinns i skadeståndslagen (2 kap. 1 § SkL).Vilka rekvisit som ska vara uppfyllda för skadeståndRekvisiten som ska vara uppfyllda i detta fall är att: (1) en skada ska ha uppkommit, (2) skadan ska ha orsakats av kommunen samt att (3) kommunen varit vårdslös/oaktsam. Det är utrett att skadan är den proximala humerusfrakturen och att den tillkommit på grund av halkning på kommunens trottoar. Det som är svårast att utreda är huruvida kommunen varit oaktsam. Är det så att kommunen vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder, som att t.ex. sanda marken i enlighet med vad som krävs för den typen av nederbörd som i ditt fall orsakade halkningen, kan kommunen inte anses ha varit oaktsam. Om kommunen tvärtemot inte sandat en väg de varit skyldiga att sanda, har de alltså varit oaktsamma. I detta fall kan jag anse att det är märkligt, precis som du skriver, att en väg vid en tågstation inte har prioriterats, när folk uppenbarligen tar den vägen flera gånger om dagen. Relevansbedömningen kan avgöras mer specifikt med mer information om saken.SkadeståndsersättningVid en personskada, som i detta fall, har en rätt till ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust, sveda och verk samt lyte och men (5 kap 1 § SkL). Det är likväl möjligt att få ersättning för framtida ersättningsförlust (5 kap. 4 § SkL).Till sjukvårdskostnader kan även andra kostnader hänföras, t.ex. resekostnader i samband med vårdbesöken. Ersättning för inkomstförlust gäller dels ersättning för förfluten tid, dvs. den lön en skulle fått om skadan inte inträffat, dels ersättning för framtida inkomstförlust. Den framtida inkomstförlusten blir aktuellt först när din skada fastställs som en bestående nedsättning av kroppsfunktionen, s.k. medicinsk invaliditet. De övriga ersättningsposterna för personskador rör ideella skador (sveda och värk samt lyte och men). Sveda och värk kan förklaras som en "plåster på såren-ersättning". Här ersätts lidande som drabbat den skadade men som senare gått över, exempelvis smärta eller fysiskt obehag. Lyte och men är motsvarande men omfattar fall då lidandet består även efter själva skadeperioden. Ersättningen bestäms i regel genom Trafikskadenämndens tabeller (här).SammanfattningDu har rätt att kräva ersättning enligt posterna ovan men kommunen är endast skyldig att ersätta dig om de förfarit vårdlöst och på så sätt vållat skadorna. Jag rekommenderar dig att i första hand ta kontakt med kommunen direkt igen och försöka förklara för dem att du ramlade därför att de underlåtit att t.ex. sanda en trottoar som borde varit sandad. Förhoppningsvis löser sig detta utan att du behöver väcka talan i domstol. Skulle kommunen mot förmodan inte anse att de är betalningsskyldiga, har du dessvärre inget annat val än att väcka talan i domstol. Du kan då kontakta en jurist för att få hjälp med detta. Vill du boka tid med en av våra jurister kan du göra det här./Vänligen,