Skadestånd pga hinder på trottoar?

FRÅGA
Jag gick på trottoaren och så kommer ett stenblock och jag går in i den och flyger, min peakperformance jacka gick sönder och min iPhone XS max sprack där bak, kan man få skadestånd pågrund av detta? Alltså stenblocket stog på trottoarkanten där det inte borde stå
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga regleras i skadeståndslagen (skL).

För att kunna fastställa om du lidit en ersättningsgill skada måste 1. skadans typ definieras 2. om annan har tillfogat den, 3. genom handling eller passivitet och slutligen 4. Om det föreligger s.k adekvat kausalitet.

Du har lidit en sakskada genom att du ramlat på en sten. Den som eventuellt bär ansvaret för detta är den som förvaltar vägen eller de som placerat dit stenen. Jag utgår från att det är kommunen som blir ansvarssubjekt i egenskap av förvaltare. För att du ska kunna erhålla skadestånd krävs att kommunen varit vårdslös i något avseende (2 kap. 1 § skL). I detta fallet kan kommunen varit passiv i förhållande till någon föreskrift som säger att de har ett ansvar att undanröja hinder från gångbanor (jfr 6 kap. 21 § PBL) således kan de vara skadeståndsskyldiga genom passivitet, alternativt har kommunen aktivt agerat på ett sätt som medför skadeståndsansvar, exempelvis genom att placera ut stenen. Slutligen måste kommunens handling eller passivitet varit en direkt bidragande orsak till din sakskada, den s.k adekvata kausaliteten. Har kommunen brustit i förhållande till någon föreskrift kan du erhålla skadestånd, däremot krävs det en noggrannare bedömning än vad jag kan bidra med här.

Slutligen kan en s.k fri culpabedömning göras. Då utreds om kommunen på något vis varit vårdslös i förhållande till stenen och om denna vårdslöshet varit en naturlig och beräknelig orsak till dina sakskador. Det är ett högt ställt krav på vårdslöshet och utifrån din fråga är min bedömning att kommunen inte bär ansvar för dina skador i detta avseendet.

Slutsats

Det går inte att ge ett konkret svar på din fråga, det krävs helt enkelt ytterligare upplysningar för att svara mer definitivt. Det utlåtande jag kan bidra med är att du har lidit en ersättningsgill skada, frågan är bara om omständigheterna medför skadeståndsansvar. Tyvärr ser jag det som osannolikt, trots att stenblocket kanske inte bör befinna sig på trottoaren, så ligger det inte i farans riktning att en normalt uppmärksam gångtrafikant av en ren olycka vandrar rakt in i stenblocket.

Om du önskar en noggrannare bedömning rekommenderar jag att du kontaktar en av våra verksamma jurister här.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av fel på väg etc. (57)
2021-08-09 Ersättning för olycka med för lågt uppsatt vägmärke?
2021-04-19 Halkar på kommunens mark, skadestånd?
2021-02-26 Skada till följd av halka.
2021-01-15 Ersättning om man halkat utanför fastighet

Alla besvarade frågor (97650)