Är det möjligt att få ersättning från bostadsrättsföreningen vid halka på en gångbana?

Hej jag halkade på en isig cykel/gångbana som sköts av en bostadsrättsförening när jag skulle gå in till mig själv för att ta min middagsrast. Fick uppsöka akuten och kunde inte jobba resten av kvällen. Har jag rätt till ersättning??

Lawline svarar

Hej,


Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.


För att besvara din fråga kommer jag använda mig av lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt skadeståndslagen (SkL).


Har du rätt till ersättning från bostadsrättsföreningen?

Bostadsrättsföreningen som fastighetsägare ansvarar för att snöskottning och sandning inom fastigheten ( 2 § 1-2 st lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.) Om någon halkar inom fastigheten såsom du gjort kan bostadsrättsföreningen bli skadeståndsskyldiga.


För att bostadsrättsföreningen ska bli skadeståndsskyldiga krävs det att bostadsrättsföreningen agerat vårdslöst ( 2 kap 1 § SkL). Skadestånd till den som fått personskada omfattar ersättning för bla sjukvårdskostnader, inkomstförluster och ersättning för sveda och värk, även kallat “plåster på såren-ersättning” ( 5 kap 1 § SkL).


I bedömningen om bostadsrättsföreningen agerat vårdslöst vägs det in vilka säkerhetsåtgärder bostadsrättsföreningen vidtagit t.ex om de har sandat gångbanan eller inte. Det krävs också att det finns ett samband mellan att bostadsrättsföreningen agerat vårdslöst och din skada.Du behöver därmed kunna visa på att exempelvis bostadsrättsföreningen inte sandat vägen vilket ledde till att du halkade. Det går inte för mig att svara på om det är sannolikt att bostadsrättsföreningen agerat vårdslöst eller inte eftersom det saknas information om övriga omständigheter i din fråga såsom kring om några säkerhetsåtgärder vidtagits av bostadsrättsföreningen. 


Sammanfattningsvis har du rätt till ersättning från bostadsrättsföreningen förutsatt att bostadsrättsföreningen agerat vårdslöst och att det har ett samband med din skada.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du några andra frågor är du varmt välkommen att ställe en ny fråga till oss på Lawline. 


Hälsningar, 


Hanna RudelövRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av fel på väg etc.? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000