Jag halkade för att det inte var grusat, kan jag kräva skadestånd?

Hej

Den 23 februari föll jag illa på min tandläkares trapp. Jag skulle gå och fika för att jag var tidig och folk var före mig. Jag har is dubbar på framdelen av mina stövlar och hade gått på rullstolsrampen upp eftersom man kommer den vägen då jag cyklade, När jag så skulle ut och kommer på mellan steget så kastas jag handlöst rakt upp tror jag och landar på kanten av ståltrappen, jag tuppar av en stund vaknar till med fruktansvärda smärtor i Diafragman samt revbenen och när jag försöker resa på mig kommer jag knappt upp. Får åka till sjukhuset, till akuten, man gör en Dt på ryggen och det visar sig att jag brutit en ländkota och revbenen, . man hade grusat gården och ej trappen som var full av is, jag blev sjukskriven i sex veckor och min mockajacka gick sönder på trappen, jag fick fler läkarbesök samt flera läkemedel recept pga smärtor. Jag skall gå hos sjukgymnast som är lagd på is pga Corona, jag har förlorat en arbetsinkomst. Nu ber försäkringsbolaget att jag yrkar på skadestånd och jag undrar vad som är praxis.

Lawline svarar

Hejsan!

Aktuell lag: Skadeståndslagen.

Vem är ansvarig?
Det är inte helt klart vem som är ansvarig för skadan. Den som är ansvarig är den som är ansvarig för att förvalta trappan vilket kan antingen vara tandläkaren, kommunen eller ägaren till fastigheten. Av naturliga skäl kan jag tyvärr inte svara på den frågan men du kan nog ta reda på den genom att fråga administrationen hos tandläkarkontoret.

Vad krävs för att vara skadeståndsskyldig?
Trappen var inte grusad men innergården var grusad, frågan blir då om detta är nog för att vara skadeståndsskyldig som ägare. Allmän skadeståndsskyldighet regleras i 2 kap 1§ som lyder att den som uppståligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan. För att bli skadeståndsskyldig krävs alltså att två saker är uppfyllda, för det första att det är vårdslöst att inte grusa när det är halt och för det andra, att det finns ett orsakssamband mellan att inte grusa och att du halka.

Är det vårdslöst?
Ägaren är skyldig att hålla fastigheten sandad när det är halt, se 2 § 2 st Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. När skada uppstått till följd av ett handlande som strider mot en lag anses handlandet i allmänhet också som vårdslöst i skadeståndsrättslig mening. Det finns dock undantag under omständigheter som till exempel den som blev skadan också är medvållande pga att denna har ansetts vara vårdslös också. Det är inte aktuellt i detta fall då du hade isdubbar.

Orsakssamband?
Denna fråga är uppenbar. Det finns ett orsakssamband mellan att det inte var grusat och att du halka. En annan slutsats kan inte tas.

Rent faktum och enligt rättspraxis så är detta grund för skadestånd och om du kan bevisa att detta skedde på grund av att det inte var grusat så kan du få ersättning för de förluster du har gjort, vilket inkluderar inkomstförlust, sjukhus- och vårdkostnader, medicin och skadade kläder, se 5 kap 1§.

Bevismedel
Eftersom det är du som påstår något kommer du att behöva bevisa detta och det är här det kan blir ett problem. Eftersom det har gått flera veckor sedan skadan så kan det vara svårt att bevisa att det inte var grusat. Det är därför viktigt att man t.ex tar bilder och tar kontaktuppgifter till eventuella vittnen, såklart kan detta vara svårt när du har varit så skadad. Till hjälp kan t.ex uttalande till läkare vara ett bevismedel genom t.ex journaler och sjukintyg. Detta kan dock inte garantera att bevisa att rullstolsrampen inte var grusad och jag kan därför inte säga att det skulle räcka för att en domstol skulle bifalla din talan.

Jag hoppas jag har kunnat svara på din fråga, har du några funderingar kring svaret så kan du höra av dig till Binh.Tran@lawline.se så kan förtydliga det.

Mer information går att hitta hos konsumenternas.se.

Med vänliga hälsningar.

Binh TranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av fel på väg etc.? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000