Kan jag få skadestånd om jag halkar utanför en fastighet?

FRÅGA
Hej! Jag ärr pensionär och halkade och fick till följd av detta en fraktur på vänster axel och handled. Har ingen olycksfall försäkring , kan jag begära skadestånd av fastighets ägarna? Isåfall hur mycket?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att gå in i lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt skadeståndslagen(SkL).

Fastighetsägaren är ansvarig

Fastighetsägaren ansvarar för att hålla marken utanför sin fastighet sandad (lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 2 § andra stycket). Om någon ramlar ska alltså fastighetsägarna betala skadestånd.

Ersättningen beror på dina skador

Den som genom vårdslöshet har orsakat annan personskada är skadeståndsskyldig, enligt 2 kapitlet 1 § SkL. Den som har halkat och skadat sig har då rätt till skadestånd i form av ersättning för sjukvårdskostnader, eventuella inkomstförluster och ersättning för sveda och värk till följd av skadan, 5 kapitlet 1 § SkL. Vad summan blir beror på skadorna du lidit.

Sammanfattning

Det krävs vårdslöshet och samband. För att få ersättning krävs det alltså att fastighetsägaren varit vårdslös och att skadan uppkommit till följd av detta. Du behöver därför till exempel kunna visa att fastighetsägaren varit vårdslös genom att inte sanda vägen och att du på grund av detta halkat. Men har det exempelvis blivit halkigt under natten och du tidigt på morgonen halkat så har inte ägaren varit vårdslös.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Siva Arif
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av fel på väg etc. (57)
2021-08-09 Ersättning för olycka med för lågt uppsatt vägmärke?
2021-04-19 Halkar på kommunens mark, skadestånd?
2021-02-26 Skada till följd av halka.
2021-01-15 Ersättning om man halkat utanför fastighet

Alla besvarade frågor (97696)