Vem är ansvarig om jag skadas på grund av hål i marken?

FRÅGA
Hej! Om en kommun anställt ett företag för att gräva upp och byta några rör i marken på en allmän plats och någon råkar trilla ner i hålet de grävt, vem blir skadeståndsskyldig? Kommunen eller företaget som anlitats av kommunen? Företaget hade även satt upp varningsband och koner men någon fotgängare hade dragit ner banden och vält konerna.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ansvarar kommunen för företag som de anlitar?

Principen om non-delegable duty innebär att man inte med befriande verkan kan överföra skadeståndsansvar på ett företag som man anställer, om man enligt lag är skyldig att ansvara för att upprätthålla säkerheten.

Det innebär att om kommunen haft en skyldighet att ansvara för att byta rören på marken så är det de som är skadeståndsskyldiga och inte det företag som de har anställt. Jag har inte mycket information att gå på i frågan, men min gissning är att kommunen har haft ansvar enligt lag att ha hand om rören på denna allmänna plats.

Skadestånd om man skadas på grund av hål i marken

Om vi fortsätter med antagandet att det är kommunen som är ansvarig för bytet av rör (non-delegable duty) så måste de vara skadeståndsansvariga enligt skadeståndslagen (SkL).

Tre krav finns till en början för att avgöra om det räknas som rätt till skadestånd (2 kap 1 § SkL):

1. Skada ska ha uppkommit

2. Skadan ska ha orsakats av kommunen

3. Kommunen har agerat vårdslöst/oaktsamt

Svårigheterna uppkommer i tredje punkten. För att kommunen ska anses vårdslös eller oaktsam krävs att de antingen brutit mot en skyldighet eller att de inte varit tillräckligt försiktiga.

Om kommunen anställt ett dåligt företag som är kända för att vara oansvariga, kan det vara så att kommunen anses agerat vårdslöst/oaktsamt. Så kan även fallet vara om kommunen agerat på ett sätt som är ovanligt, ex grävt hål på en plats där man inte ska gräva.

Kan man kräva företaget på skadestånd?

Man hade kunnat kräva företaget på skadeståndsansvar enligt samma kriterier också. Men, med tanke på att företaget hade satt upp varningsband och koner som sedan välts av fotgängare, så är det tveksamt att man kan hålla dem ansvariga. De har troligtvis gjort vad som krävs av dem för att uppmärksamma att det finns ett hål i marken. Att någon annan vält dessa varningar är nog mer av en olycka och kan inte hållas dem till ansvar.

Sammanfattning

Det verkar som att det rör sig om en olycklig situation som hade kunnat undvikas om konerna och varningsbanden inte hade dragits ner av fotgängaren. Därför är det troligtvis så att det inte finns någon rätt till skadestånd.

Dock så rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amila Zahirovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av fel på väg etc. (57)
2021-08-09 Ersättning för olycka med för lågt uppsatt vägmärke?
2021-04-19 Halkar på kommunens mark, skadestånd?
2021-02-26 Skada till följd av halka.
2021-01-15 Ersättning om man halkat utanför fastighet

Alla besvarade frågor (96522)