Kan man få skadestånd om man halkar utanför en fastighet?

FRÅGA
Hej ! Är pensionär halkade och fick en fraktur på höger axel och muskelfäste löst , har ingen olycksfall försäkring , kan jag begära skadestånd ? Av fastighets ägarna ! Isåfall hur mycket ? C
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att gå in i lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt skadeståndslagen(SkL).

Fastighetsägaren är ansvarig

Fastighetsägaren ansvarar för att hålla marken utanför sin fastighet sandad(lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 2 § andra stycket). Ramlar någon så är det alltså fastighetsägarna som ska betala skadestånd.

Ersättningen beror på dina skador

Den som genom vårdslöshet har orsakat annan personskada är skadeståndsskyldig(SkL 2:1). Den som har halkat och skadat sig har då rätt till skadestånd i form av ersättning för sjukvårdskostnader, eventuella inkomstförluster och ersättning för sveda och värk till följd av skadan (5 kap. 1 §). Hur mycket du får beror alltså på skadorna du lidit och jag kan inte ge ett bättre svar på det.

Krävs vårdslöshet och samband

Men för att få ersättning så krävs det alltså att fastighetsägaren varit vårdslös och att skadan uppkommit till följd av detta. Du behöver därför t.ex kunna visa att fastighetsägaren varit vårdslös genom att inte sanda vägen och att du på grund av detta halkat. Har det t.ex blivit halkigt under natten och du tidigt på morgonen halkat så har inte ägaren varit vårdslös.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Daniel Sandström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av fel på väg etc. (57)
2021-08-09 Ersättning för olycka med för lågt uppsatt vägmärke?
2021-04-19 Halkar på kommunens mark, skadestånd?
2021-02-26 Skada till följd av halka.
2021-01-15 Ersättning om man halkat utanför fastighet

Alla besvarade frågor (97650)