Skadestånd från kommunen

FRÅGA
Min fru snubblade på ny laggda vägbulor ca 10cm höga o 10 cm breda, de var inte utmärkta på något sätt, hon ramlade o fick två allvarliga brott + en spricka på överarmen. Detta skedde 3 aug 2020 och är nu efter snart 4 månader inte läkt. Har genomfört MR röntgen 25 november för utlåtande då det misstänks vara även muskelbristningar då hon inte får upp rörligheten i armen samt fortfarande har svåra smärtor.Min fråga är om kommunen på ngt sätt kan ställas till svars för skada?
SVAR

Hej,

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som om du undrar ifall kommunen på något sätt kan ersätta skadan som uppkommit. I mitt svar kommer jag att utgå från att det var kommunen som utförde arbetet i att lägga vägbulor. För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av skadeståndslagen (SKL).

Allmänt om skadestånd

I din frus fall rör det sig om ett skadestånd i ett utomobligatoriskt förhållande. Det vill säga, det finns inget avtal mellan din fru och kommunen varav allmänna skadeståndsrättsliga regler blir aktuella (1 kap. 1 § SKL). Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SKL). Kommunen kan bära ett ansvar enligt denna regel om det går att visa att de agerat vårdslöst och därmed vållat den skada som uppkommit. Som huvudregel gäller att kommunen ska aktivt orsakat en skada, det vill säga genom en aktiv handling. I detta fall verkar det som om kommunen inte handlat, genom att inte märkt vägbulorna. Det rör sig alltså om en underlåtenhet. Som utgångspunkt leder inte en underlåtenhet, att vara passiv, till skadeståndsskyldighet. Däremot kan det göra det, om det föreligger en handlingsplikt i situationen.

Skadestånd i mitt fall

Frågan är alltså om kommunen kan ha haft en handlingsplikt i den aktuella situationen. En situation där en handlingsplikt kan föreligga är om man framkallat en fara för annan, utan att säkra den. Skolexemplet är om man gräver en grop (en aktiv handling som inte behöver vara vårdslös) men sedan underlåter att hänga in gropen. I ett rättsfall från högsta domstolen framkom att om man inte på ett tydligt sätt avgränsar ett område, som är olämpligt eller farligt att vistas inom, kan man ha agerat vårdslöst (NJA 1973 s. 141).

Det är svårt för mig att ge ett tydligt svar i om kommunen brustit i sin handlingsplikt eller inte, med hänsyn till att jag inte riktigt vet hur området såg ut. I slutändan blir det en bedömning i det enskilda fallet där man tar hänsyn till olika faktorer. Det skulle kunna vara så att kommunen haft en handlingsplikt i förhållande till att hänga in/ställa upp skylt om vägbulorna, och därmed agerat vårdslöst. I det fallet kan de också behöva ansvara för skadan som uppkommit för din fru.

Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen. Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Sanaria Saad
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av fel på väg etc. (57)
2021-08-09 Ersättning för olycka med för lågt uppsatt vägmärke?
2021-04-19 Halkar på kommunens mark, skadestånd?
2021-02-26 Skada till följd av halka.
2021-01-15 Ersättning om man halkat utanför fastighet

Alla besvarade frågor (96532)