Vad gäller om sjuklön vid tidsbegränsad anställning?

2018-10-30 i Sjuk
FRÅGA |Hej, jag jobbar som timanställd och vikarierar för en som är borta i 2,5 månad. Alltså har jag fått ett schema för dessa månader som jag jobbar efter. Sedan skedde en händelse denna månad då två av mina närstående gick bort samtidigt helt oförväntat, och jag stannade hemma i 10 dagar, varav 5 av dessa dagar hade jag planerad arbetstid som jag avstod ifrån. Sedan så fick jag igår reda på att jag har halsfluss så jag måste stanna hemma i tre dagar, och då går jag miste om 2 arbetspass. Hur fungerar det med sjuklönen om jag är timanställd? Kommer jag ändå få betalt eftersom att båda händelserna skedde plötsligt och jag var inplanerad på dessa pass?
Johanna Ambjörn |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!AnställningsformAnställningsformer regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Det finns inte någon anställningsform som heter timanställning enligt lag. Timanställd betyder egentligen bara att arbetsgivaren betalar sina anställda per timme. Anställningen i sig måste vara en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning. Tillsvidareanställning är huvudregeln (4 § LAS), annars är det tidsbegränsad anställning (5 § LAS). Det finns olika typer av tidsbegränsade anställningar som t.ex. allmän visstidsanställning eller vikariat. Du verkar alltså ha en tidsbegränsad anställning och mer specifikt ett vikariat, eftersom att du skriver att du vikarierar istället för någon annan person och att du får ett schema i förväg. SjuklönArbetstagarens rätt till sjuklön regleras i lagen om sjuklön. Lagen är tvingande till arbetstagarens fördel (2 § lagen om sjuklön). Arbetstagaren har rätt till sjuklön från och med första dagen av anställningstiden, såvida anställningen inte är tidsbegränsad till kortare tid än en månad (3 § lagen om sjuklön). Första dagen är en karensdag och sedan betalar arbetsgivaren ut sjuklön maximalt 14 dagar (6 § lagen om sjuklön). Om arbetstagaren är sjuk längre än 14 dagar, är det Försäkringskassan som betalar sjuklön. Rätt till sjuklön gäller oavsett anställningsform, men för att sjuklön ska utgå måste arbetsförmågan vara nedsatt. Sjuklönen är avsedd att motsvara den inkomstförlust som uppstår p.g.a. sjukdomen och det är endast inkomstbortfall som hänför sig till arbetstidsminskning på grund av sjukdomen som kompenseras. Arbetstagaren har rätt till sjuklön, men bara för de dagar som denne skulle ha arbetat och därmed förlorar lön på grund av sjukdomen. Blir arbetstagaren sjuk övriga dagar får denne ingen sjuklön, eftersom man då inte går miste om någon lön. För dig innebär detta att du har rätt att få sjuklön för de dagar du är schemalagd på, men inte övriga dagar då du inte skulle arbetat.Ledighet i samband med dödsfallEnligt 1 § lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl har arbetstagaren rätt till ledighet samband med dödsfall. Ledigheten är obetald, men enligt vissa kollektivavtal har arbetstagaren rätt att få betalt under denna period. Försäkringskassan tillåter inte att man sjukskriver sig p.g.a. dödsfall, men om man däremot får psykiska problem till följd av dödsfallet som t.ex. depression eller sömnlöshet kan man sjukskriva sig och därmed få sjuklön. SammanfattningSammanfattningsvis har du rätt till sjuklön för de arbetspass som du går miste om p.g.a. halsflussen, dock är det viktigt att tänka på att första dagen är en karensdag som du inte får betalt för. För de dagar som du stannade hemma från jobbet i samband med dina närståendes bortgång beror det lite på ditt kollektivavtal om du har rätt att få betalt för dessa dagar eller inte. Jag råder dig därför att kolla vad som står i ditt kollektivavtal, om det finns något sådant, samt att prata med din arbetsgivare. Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag få sjuklön som pensionär?

2018-10-19 i Sjuk
FRÅGA |Rätt till sjuklön som pensionär och timanställd?
Jesper Kröger |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga krävs att vi börjar i lag (1991:1047) lag om sjuklön (SjukL)som är tillämplig lag. Det definierars i 1 § SjukL att en arbetstagare har rätt att vid sjukdom behålla lön och andra anställningsförmåner, så kallad sjuklön. Detta gäller oavsett ålder. Enligt 3 § SjukL har du rätt till 14 dagars sjuklön från din arbetsgivare, vilket i ditt fall blir för de timmar du skulle ha arbetat. Den första dagen du är sjuk får du ingen sjuklön på utan den räknas från dag två och då får du 80% av din lön, enligt 6 § SjukL.Du har alltså rätt till sjuklön om du är pensionär och du skyddas som arbetstagare genom lag om sjuklön.Hoppas du fick svar på din fråga!

Måste jag jobba p.g.a. sen sjukanmälan?

2018-09-24 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Jag jobbar inom hotell och restaurang och jobbade fredagen natt. Jag gåt skola och vaknar 06.00 vilket min chef vet, men han schemala mig ändå från 20.00-04.00. Det var lugnt, förutom att dagen efter när jag vaknade 2 så var jag sjuk. Jag skulle jobba natt igen men ringde in och sa att jag inte kunde. Då säger min chef att reglerna är att man ska ringa in SENAST 08.00 annars är min sjukanmälan ogiltig och jag måste jobba trots att jag är sjuk. Kan han kräva att jag, efter att ha jobbat natt, sjukanmäler mig så tidigt? Jag märkte inte att jag var sjuk tills jag vaknade.. dom tvingade mig att komma till jobbet sjuk
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att du blir schemalagd på sena tider trots att du går i skolan och går upp tidigt kan självfallet vara jobbigt för dig men är dessvärre inget din arbetsgivare måste ta hänsyn till om nu tjänsten förutsätter sådana timmar. Det är vanligt att arbetsgivare säger att man ska anmäla sig en viss tid innan samma dag, och det beror på att det är önskvärt för arbetsgivaren att ha god tid på sig att hitta en ersättare. Dock måste man skilja på vad som är önskvärt och underlättar för arbetsgivaren, och vad arbetstagaren (du) är skyldig att göra för att underlätta. Det finns ingen lagstadgad skyldighet att sjukanmäla viss tid innan. Sjukdomar, beroende på vad det är, kan komma plötsligt och då kan man haft i avsikt att höra av sig i tid, men är man sjuk så är man. Det är inget man kan rå för och man får inte tvinga en sjuk anställd att arbeta. Man kan förstå arbetsgivarens pressade situation att få en sjukanmälan timmar innan passet ska börja, och det är beklagligt, men oavsett så ska man aldrig tvingas jobba när hälsan drabbats. Dessutom bör arbetsgivaren, utifrån en moralisk synpunkt, kanske ha överseende med din sena sjukanmälan då du arbetat natt och sovit fram till den tiden. Du behöver inte jobba när du är sjuk och om det råder otydligheter kring detta mellan din arbetsgivare och dig så råder jag dig att kontakta ditt fackförbund och förklara situationen. De kan hjälpa dig informera din arbetsgivare kring vad som gäller kring sjukanmälan, sjukintyg, etc. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Rätt till sjuklön som tidsbegränsad behovsanställd?

2018-09-14 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Jag har en tidsbegränsad behovsanställning. Jag kan arbeta valfritt antal timmar per vecka förutsatt att det på sikt går mot halvtid, enligt en muntlig överenskommelse. Vilken rätt har jag till sjuklön?
Yekta Keskin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Regler om olika typer av anställningar finns i lagen om anställningsskydd (LAS), regler om sjuklön finns i lagen om sjuklön och regler om sjukpenning finns i 28 kap Socialförsäkringsbalken (SFB). AnställningsformArbetsdomstolen har accepterat något som kallas intermittenta anställningar trots att det inte är en anställningsform som omnämns i lagtexten. Denna anställningsform brukar kallas för behovsanställning. Vid varje anställningstillfälle uppkommer då ett nytt anställningsförhållande och varje tillfälle är att se som en allmän visstidsanställning, om än dock bara för en dag. Ibland regleras sådana anställningar i kollektivavtal. Enligt 6c § LAS har du som anställd alltid rätt till att få ett anställningsavtal en månad efter att du börjat arbeta där det framgår vilken anställningsform du har. Om anställningstiden är kortare än tre veckor behöver arbetsgivaren dock inte lämna informationen. Sjuklön och sjukpenningDet är skillnad mellan sjukpenning som är den ersättning som Försäkringskassan betalar ut enligt 28 kap SFB och sjuklön som är den ersättning som arbetsgivaren betalar ut de första 14 dagarna av sjukperioden enligt lagen om sjukön.Den som är anställd men inte har rätt till sjuklön från arbetsgivaren kan ibland få sjukpenning från Försäkringskassan. Huvudregeln för sjukpenning är densamma som för sjuklön - du har rätt till sjukpenning för inkomstförlust de dagar du inte kunnat arbeta. Om du inte har några arbetspass inbokade har du inget inkomstbortfall och kan då som utgångspunkt inte få sjukpenning. I vissa fall är det dock möjligt att få ersättning för dagar eller timmar som du brukar arbeta om du haft nedsatt arbetsförmåga. Försäkringskassan kan då titta på hur du brukar arbeta och göra en bedömning om det är skäligt att du skulle ha arbetat i samma omfattning under tiden du var frånvarande från jobbet på grund av operationen. Jag kan dock inte svara på om du skulle få rätt till sjukpenning i detta fallet.Ring försäkringskassan och fråga om du skulle kunna få sjukpenning. Då behöver du berätta för handläggaren om hur du brukar arbeta. Vidare kan det vara bra om du har din lönespecifikation och ditt anställningsavtal nära till hands när du pratar med handläggaren för att kunna berätta om hur du brukar jobba. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Lycka till! Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Bästa hälsningar,

Kan man kräva att jag arbetar trots att jag är sjukanmäld?

2018-10-29 i Sjuk
FRÅGA |Hej!Jag undrar om en arbetsgivare kan kräva att man arbeta hemma fast att man har sjukanmält sig? Jag jobbar inom skolan. Jag undrar också om en arbetsgivare kan kräva att man jobbar då eleverna har lov, för att ta igen för missad tid då man var sjuk?
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din första fråga rör huruvida man har en skyldighet att arbeta om man sjukanmält sig, och den frågan går att besvara snabbt. Svaret är nej. Du har ingen skyldighet att utföra arbetsuppgifter enligt ditt anställningsavtal när du sjukanmält dig. Om sjukanmälningar innebär att du "hamnar efter" på arbetsplatsen så är det arbetsgivarens uppgift att fördela arbetet på så sätt att dennes verksamhet inte blir lidande. Inom din bransch kan det ske genom vikarier eller omfördelning av arbetsuppgifter på kollegor. Din andra fråga rör din skyldighet att arbeta när eleverna har lov och den frågan är egentligen lätt att besvara men beror på vad som står i ditt anställningsavtal. Att eleverna har lov har egentligen ingen betydelse för om du ska arbeta eller inte. Det som avgör i vilken mängd du ska arbeta är ditt anställningsavtal och eventuella regler i ditt kollektivavtal. Om anställningsavtalet anger 40 timmar i veckan, så är du skyldig att arbeta 40 timmar i veckan, förutsatt att du inte är sjuk. Om det finns speciella regler i kollektivavtalet eller anställningsavtalet gäller det. Sammanfattningsvis råder jag dig att läsa ditt anställningsavtal, kollektivavtal och kontakta eventuell fackförening du är medlem hos för att ta reda på vad som gäller kring loven men oavsett vad som gäller så har man ingen skyldighet att arbeta när man är sjuk, eller arbeta extra mycket för att man har varit sjuk. Om avtalen stadgar att du även arbetar under loven så ska du göra det, men det är oberoende av om du varit sjuk eller inte. Det är arbetsgivarens uppgift att fördela arbetet och sköta verksamheten. Man ska inte drabbas av högra arbetsbörda för att man varit sjuk, det är inget man kan styra över och något en arbetsgivare måste godta. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Begränsa karensdagar

2018-10-09 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Har en arbetsgivare rätt att begränsa sina arbetstagares karensdagar till 3 st på ett år? Att de alltså inte har rätt att vara sjuka mer än 3 ggr på ett år.
Therese Wibrink |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att ha rätt till sjuklön måste du som arbetstagare uppfylla vissa kvalifikationsvillkor. Är dessa villkor uppfyllda har du rätt till sjuklön enligt Lagen om sjuklön. Arbetsgivaren är skyldig att betala sjuklön till arbetstagaren under de 14 första dagarna av sjukfrånvaron. Den första dagen i sjuklöneperioden är en karensdag då arbetsgivaren inte betalar någon sjuklön, så sjuklön utgår från och med dag 2 till och med dag 14. Lagen är tvingade till arbetstagarens förmån, vilket innebär att reglerna inte går att avtal bort. Ett avtal som strider mot lagen är ogiltigt i den delen enligt 2 § sjuklönelagen. En arbetsgivare kan därför inte begränsa karensdagarna till 3 st. på ett år. Med vänliga hälsningar

Måste begäran om läkarintyg från arbetsgivaren vara på papper?

2018-09-21 i Sjuk
FRÅGA |Om en arbetsgivare vill ha ett läkarintyg för sjukdom dag 2 av en anställd. Kan han då skicka detta kravet via sms eller är det samma skriftligt som det ska vara enligt reglerna?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om lön vid sjukdom regleras i sjuklönelagen. Lagen är i vissa delar dispositiv, dvs. det kan göras avvikelser från lagen, men endast genom kollektivavtal som har godkänts av ett fackförbund på central nivå (2 § andra stycket sjuklönelagen). Arbetsgivarens krav om sjukintygDet kan göras avvikelser i kollektivavtalet om arbetsgivarens rätt att kräva in sjukintyg (2 § andra stycket och 10 a § första stycket sjuklönelagen). Då jag inte vet om det rör sig om ett kollektivavtal kommer jag utgå från att lagens bestämmelser gäller. I den sista meningen av 10 a § första stycket sjuklönelagen framkommer det att när arbetsgivaren begär in läkarintyg ska begäran vara skriftlig. Om arbetsgivaren inte skriftligen begär intyget föreligger inte någon sådan begäran, dvs. det blir som hen inte har begärt intyget.Det finns inga vägledande domar när det kommer till vad som räknas in i skall vara skriftligt och det ges ingen vägledning i propositionen till bestämmelsen. SlutkommentarerDet är svårt att säga ifall sms faller inom skriftkravet eller inte, men om du är ansluten till ett kollektivavtal kan det finnas svar i det. Pröva även att ta kontakt med fackförbundet som har upprättat kollektivavtalet, om sådant finns, och hör med dem hur de ser på saken.Min gissning är att skriftligt inte skulle tolkas så snävt att man utesluter alla typer av digitala meddelanden, utan att exempelvis e-post och sms är inom ramen på skriftkravet. Hoppas du har fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor.

Vad gäller vid uppsägning?

2018-08-31 i Sjuk
FRÅGA |Hej, Denna möjlighet var ju briljant att få ställa frågor här. Jag behöver verkligen hjälp. Min chef och jag har hamnat i en konflikt. Jag har sjukskrivit mig som jag meddelade samma dag. Min arbetsgivare svarade; `bekräftar härmed din uppsägning per den XXXX samt lämnade nycklarna till butiken. Jag tolkar ditt beslut som omgående och jag godkänner också att du avslutar din anställning utan uppsägningstid. Slutlön inklusive inarbetad semester betalas ut i septemberlönen` OBS, jag är fast anställd och har inte sagt upp mig. Är detta verkligen ok av en arbetsgivare? Innan jag gick bad hon mig att skicka in min uppsägning. Ingen som helst tillstymmelse att vilja lösa någon konflikt här inte. Dessutom har hon dragit ner timmar på mitt schema tidigare utan någon förvarning eller förhandling. Tacksam på svar!
Jonathan Jademyr |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enkelt svarat, nej. Det är inte okej för din arbetsgivare att ta en sjukanmälan som en uppsägning.Då du inte sagt upp dig kan din arbetsgivare inte välja att se det som en uppsägning. Vad din arbetsgivare möjligtvis kan göra är att säga upp dig istället. Jag förstår det på din fråga som att du är tillsvidareanställd. Tillsvidareanställd är du om din provanställning har gått ut. Provanställning löper i max 6 månader innan den automatiskt går över till tillsvidareanställning om inte anställningsformen från början var en visstidsanställning.Om du är tillsvidareanställd finns det bestämmelser i lagen om anställningsskydd som reglerar hur en uppsägning får gå till. Uppsägningen måste bland annat vara sakligt grundad enligt 7 § LAS. Arbetsgivaren är också skyldig att uppge orsakerna till uppsägningen om arbetstagaren kräver dessa.Om din arbetsgivare har skäll och väljer att säga upp dig har du fortfarande rätt till lön under uppsägningsperioden. Uppsägningstiden kan variera från minst 1 månad till max 6 månader. Hur lång tid som gäller i ditt fall hittar du i 11 § LAS.Utifrån så som jag förstår din fråga har du enbart sjukt anmält dig. Om detta är fallet har din arbetsgivare ingen rätt att utgå från att du sagt upp dig. Jag rekommenderar att kontakta din eventuella fackorganisation alternativt ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig mer ingående i frågan.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar,