Rätt till sjuklön vid rörlig lön

2020-01-27 i Sjuk
FRÅGA
Jag är tillsvidareanställd vid en arbetsgivare som hyr ut konsulter inom fordonsbranschen sedan ett par år tillbaka. Min arbetsgivare har kollektivavtal. Jag har 100% rörlig lön, dvs jag får en viss %-sats av det min arbetsgivare fakturerar kund.P.g.a sjukdom har jag varit sjukskriven i tre månader. Läkarintyg har lämnats in och min arbetsgivare har godkänt sjukskrivningen och betalat ut sjuklön enligt gällande kollektivavtal.Nu när jag är frisk har min arbetsgivare givit mig en återbetalningsplan på den sjuklön jag har fått ut. De vill att jag betalar tillbaka 100% av den (sjuklön dag 2-14 samt dag 15-90). De säger sig ha stöd för detta i vårat avtal.Min fråga är, kan en arbetsgivare få skriva ett avtal som gör att man som tillsvidareanställd finansierar sin sjuklön helt själv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i lagen om sjuklön (SjLL).

Rätten till sjuklön
En arbetstagares rätt till sjuklön stadgas i sjuklönelagen, vilken med några få undantag är tvingande till arbetstagarens förmån. Detta innebär att en arbetsgivare inte har rätt att frångå de bestämmelser som framgår av lagen, 2 §§ SjLL.

Eftersom du är tillsvidareanställd hos en arbetsgivare har du rätt att erhålla sjuklön enligt lagen, 1 och 3 §§ SjLL. För att du ska ha rätt till sjuklön krävs det att du har varit sjuk, vilket har satt ned din arbetsförmåga.

I sjuklönelagen framgår det dock inga bestämmelser om hur sjuklönen ska beräknas när man har helt rörlig lön som i ditt fall. Det är med andra ord lagstadgat att du har rätt till sjuklön, men inte hur mycket du ska få. Någon beräkning finns inte heller i kollektivavtal utan man bör skriva in hur detta ska skötas i det enskilda anställningsavtalet. Om det inte framgår något närmre av ditt anställningsavtal bör sjuklönen beräknas genom att dra ett genomsnitt på din lön.

Nu är det dock så att din arbetsgivare redan har betalat ut sjuklönen, varför jag förutsätter att denna summa är rimlig i förhållande till vad du brukar tjäna. Att arbetsgivaren skulle ha rätt att kräva tillbaka din betalda sjuklön utan någon som helst grund finns det inget stöd för i lagen.

Sammanfattning
Sammantaget kan jag konstatera att du har rätt till sjuklön och denna rätt får inte avtalas bort. Däremot finns det inte lagstadgat exakt hur stor din sjuklön ska vara eftersom du har 100 % rörlig lön. Detta är dock inget som innebär att arbetsgivaren skulle ha rätt att kräva tillbaka det som du erhållit.

Är det så att din arbetsgivare inte accepterar detta råder jag dig att kontakta facket om du är medlem där. Kan inte de hjälpa dig eller om du behöver vidare hjälp alternativ har någon följdfråga är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag.

Annars önskar jag dig lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (188)
2020-09-24 Kan sjuklön utebli om de anställda inte sjukanmäler sig?
2020-08-21 Har jag rätt till sjuklön som timanställd?
2020-07-30 Hur mycket får man vara sjuk från arbetet?
2020-07-23 Kvalifikationstid för sjuklön

Alla besvarade frågor (84343)