FrågaARBETSRÄTTSjuk 28/11/2023

Går det att sjukskriva sig under uppsägningstiden?

Jag har blivit uppsagd från mitt arbete. Dem har inte skött detta på ett bra sätt. Jag mår väldigt dåligt och funderar på att sjukskriva mig. Mina frågor är då.. Har dem rätt att tvinga in mig på kontoret fast jag är sjukskriven? Har dem rätt att inte ge mig lön under min sjukskrivning, då det är under min uppsägningstid? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


När det kommer till frågor beträffande relationen mellan en anställd och arbetsgivaren regleras det till viss del av lag om anställningsskydd (jag kommer härefter benämna lagen som “LAS”) som du hittar en länk till (här). 


Förutom LAS har även anställningsavtalet mellan den anställde och arbetsgivaren betydelse för frågan och så även kollektivavtal om sådant finns på din arbetsplats. I och med att jag inte vet vad som står i ditt anställningsavtal eller om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats kommer mitt svar att utgå ifrån LAS, men du borde även kolla upp vad som står i ditt anställningsavtal och – om kollektivavtal finns på din arbetsplats– vad som gäller enligt kollektivavtalet.


Beträffande din fråga om sjukskrivning under uppsägningstiden, så ska arbetstagaren -som utgångspunkt- behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare (12 § LAS). Regeln kan sägas innebära att under uppsägningstiden så har den anställde samma rättigheter som tidigare även om den anställdes skyldighet till att arbeta förändras. Föreligger således rätt till sjukskrivning, så kan du även under uppsägningstiden sjukskriva dig med samma innebörd som om uppsägningen aldrig hade hänt.


Du skriver även att du inte anser att uppsägningen inte har skett på korrekt sätt. Är det så att du vill bestrida uppsägningen så måste du skicka in ett meddelande om detta till din arbetsgivare senast två veckor efter uppsägningen (40 § LAS). Om du istället vill yrka på skadeståndsersättning på grund av uppsägningen så måste det ske inom fyra månader från att du fick ta del av uppsägningshandlingarna (41 § LAS). Detta skulle jag rekommendera dig att göra i samråd med ditt fack (om du är fackmedlem) eller genom att du tar kontakt med en av våra jurister, som du hittar länk till (här).


Sammanfattningsvis

Din arbetsgivare har inte rätt att tvinga in dig för arbete om det är så att du är sjukskriven. Förutsättningarna för att du ska få sjukskriva dig ska ske på samma premisser som innan du blev uppsagd.


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Sjuk ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000