FrågaARBETSRÄTTSjuk 25/11/2023

När behövs sjukintyg vid återinsjuknande?

Jag var sjukskriven från onsdag och kom tillbaka till jobbet onsdagen därpå. Jobbade en dag, men på torsdagen återinsjuknade jag och behövde sjukskriva mig igen. Nu kräver arbetsgivaren sjukintyg. Men vad jag uppfattat som så behövs det inte förrän efter åttonde dagen efter återinsjuknandet? Vem har rätt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Aktuella regler finns i lagen om sjuklön (SjIL), vilket är den lagen jag kommer utgå ifrån.


När behövs sjukintyg vid återinsjuknande?

Sjuklöneperioden börjar den första dagen då arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt till följd av sjukdom och de följande tretton kalenderdagarna därpå i sjukperioden, 7 § 1 st SjIL. Om arbetstagaren inom fem dagar återinsjuknar ska sjuklöneperioden omfatta endast så många dagar att den tillsammans med en sjuklöneperiod hos samma arbetsgivare under den tidigare sjukperioden utgör fjorton kalenderdagar, 7 § 3 st SjIL. Dagarna för den första och andra perioden ska alltså räknas samman vilket innebär att arbetstagaren redan första dagen vid återinsjuknandet kan ha rätt till sjuklön.


När det kommer till skyldigheten att uppvisa sjukintyg räknas dock de olika perioderna var för sig. Precis som du säger så ska sjukintyg lämnas in den åttonde dagen räknat från den dagen du återinsjuknade, 8 § 2 st SjIL. I vissa fall kan arbetsgivaren kräva sjukintyg redan från första dagen vid ett återinsjuknande, så kallat förstadagsintyg, 10a § SjIL. Det kan exempelvis handla om att arbetsgivaren misstänker att ett behov av rehabilitering föreligger eller om arbetstagaren varit sjuk vid flera tillfällen under en kort period utan att det beror på någon kronisk sjukdom eller liknande.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och om du undrar något mer är du varmt välkommen att ställa nya frågor!

Vänligen,

Elise EngströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Sjuk ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000