Sjukpenning som pensionär

2020-03-25 i Sjuk
FRÅGA
Undrar om man som pensionär och arbetar har rätt till sjukpenning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om sjukpenning finns i 27 kap. Socialförsäkringsbalken (SFB).

En arbetstagare har rätt till sjukpenning vid sjukdom om hans eller hennes arbetsförmåga sätts ned med minst en fjärdedel. De enda krav som ställs upp är att man ska vara arbetstagare, som har en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, således finns det ingen åldersgräns på vem som är berättigad till sjukpenning 27 kap. 1 § SFB.

Däremot finns det olika regler för hur länge man kan få sjukpenning beroende på hur gammal man är, om man fått sjukpenning för 180 dagar från ingången av den månad man fyllt 65 år har försäkringskassan rätt att besluta att sjukpenning inte längre ska utbetalas 27 kap. 36 § SFB. Om man fyllt 70 år får sjukpenning lämnas i högst 180 dagar 27 kap. 37 § SFB.

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (187)
2020-08-21 Har jag rätt till sjuklön som timanställd?
2020-07-30 Hur mycket får man vara sjuk från arbetet?
2020-07-23 Kvalifikationstid för sjuklön
2020-07-22 Har jag rätt till sjuklön på mitt sommarjobb?

Alla besvarade frågor (84215)