Kan arbetsgivare kräva intyg första dagen man insjuknar och måste undersökning ske på vårdcentral istället för online med läkare?

2020-02-06 i Sjuk
FRÅGA
Hej!Kan arbetsgivare kräva att förstadags intyget utfärdas av en vårdcentral med fysisk läkare, istället för en nätbaserad tjänst, typ netdoktor eller liknande?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i sjuklönelagen (SjlL)

Kan en arbetsgivare kräva intyg första dagen man blir sjuk?

Huvudregeln är att arbetsgivaren har rätt att kräva intyg som styrker att en arbetstagares arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom från och med sjunde dagen - räknat från anmälningsdagen. Dvs. arbetsgivaren har rätt att kräva ett intyg som styrker att man inte kan arbeta på grund av sjukdom kan krävas först från och med den sjunde dagen (8 § andra stycket SjlL). Det beror dels på att arbetsgivaren (förutsatt giltigt intyg) blir fortsatt skyldig att utbetala sjuklön, samt är en förutsättning för arbetstagaren själv att få sjuklön.

Undantag från huvudregeln finns dock men kräver att det finns särskilda skäl för att arbetsgivaren ska kräva intyg från och med första dagen, även kallat förstadagsintyg. Exempel som kan aktualisera det är om en arbetstagare upprepade gånger inom kort tid varit sjukskriven i perioder, arbetsgivaren har goda grunder till att misstänka att arbetstagaren faktiskt inte är sjuk - därav begäran av det så kallade förstadagsintyget (10 a § första stycket SjlL).

Om en arbetstagare väljer att inte lämna in intyg som styrker hens sjukdom har arbetsgivaren inte längre en skyldighet att utbetala sjuklön (10 a § andra stycket SjlL).

Om kollektivavtal finns

Värt att tillägga att bestämmelserna om arbetsgivarens rätt att kräva förstadagsintyg enligt lagen kan åsidosättas; om kollektivavtal på arbetsplatsen tillämpas. Men det kräver att kollektivavtal tillämpas på arbetsplatsen och bestämmelser om vad som gäller vid sjukskrivning har bestämts mellan arbetsgivaren och facket om att andra regler än de i lagen ska gälla, dvs. finns kollektivavtal som reglerar annat har de företräde framför bestämmelserna i lagen (2 § andra stycket SjlL).

Behöver intyget utfärdas av en vårdcentral eller kan det ske via en nätbaserad tjänst?

Kravet på förstadagsintyg från arbetstagare brukar dock i praktiken inkludera att arbetstagaren tar kontakt med en vårdcentral - eller med företagshälsovården som arbetsgivaren tillhandahåller till sina arbetstagare. Detta för arbetsgivaren skriftligen vill ha ett papper som visar att arbetstagaren varit hos en läkare som gjort en fysiskt undersökning som styrker nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.

Det är vidare arbetstagarens skyldighet att fixa fram ett förstadagsintyg, samtidigt som vårdcentraler inte enligt lag är skyldiga att utfärda sådana intyg. Med andra ord ligger det inte direkt inom en vårdcentrals område att utfärda ett förstadagsintyg, men det varierar beroende region och det är inte uteslutet att din vårdcentral skulle utfärda intyg som styrker sjukdom.

Sammanfattningsvis arbetsgivare har enligt huvudregeln inte rätt från och med första sjukdomsdagen kräva intyg som styrker sjukdom, om inte särskilda skäl finns så att säga och då kräva förstadagsintyg. Skulle det inte vara möjligt att fixa fram intyg som styrker sjukdom skulle jag råda dig kontakta din arbetsgivare och fråga hur du ska gå till väga.

Förutsatt att inget kollektivavtal finns på arbetsplatsen som reglerar annat; varför jag även skulle råda dig kolla om din arbetsgivare är fackligt ansluten och se om kollektivavtal finns. Även vad gäller rätten för arbetsgivaren att kräva att intyget ska komma från en vårdcentral. Oftast krävs det däremot (jämförts med nättjänster där man vanligen endast via kamera kommunicerar) att en fysisk undersökning av läkare på vårdcentral skett.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen åter!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (189)
2020-09-30 Sjuklön och uppsägning
2020-09-24 Kan sjuklön utebli om de anställda inte sjukanmäler sig?
2020-08-21 Har jag rätt till sjuklön som timanställd?
2020-07-30 Hur mycket får man vara sjuk från arbetet?

Alla besvarade frågor (84721)