FrågaARBETSRÄTTSjuk 23/01/2020

Sjuklön och karensavdraget

förlorar jag fortfarande 20% om jag börjar jobba efter tre dagar sjukdom resten av väckan ?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har varit sjuk i tre dagar och därefter börjat arbeta igen. Du undrar nu om du fortfarande förlorar 20 procent av din inkomst även om du har börjat arbeta.

Tillämpligt lagrum
Rättsregler om sjuklön återfinns i lagen om sjuklön (SjLL). De första fjorton dagarna arbetstagaren är sjuk får denne sjuklön från sin arbetsgivare (1 § SjLL och 7 § SjLL). Sjuklönen utgör 80 procent av arbetstagarens inkomst (6 § första stycket SjLL). Utöver detta görs ett karensavdrag från sjuklönen. Karensavdraget utgör 20 procent av den sjuklön som arbetstagaren beräknas få under en vecka (6 § andra stycket SjLL).

Vad gäller i ditt fall?
Du har rätt till 80 procent av din lön (sjuklön) under de dagar du har varit sjuk och inte har arbetat. Från sjuklönen ska även karensavdraget göras (20 procent av din beräknade vecko-sjuklön). Du skriver i din fråga att du började arbeta efter dessa tre dagar. När du börjar arbeta igen ska du få din vanliga lön. Du ska alltså inte längre få sjuklön, utan du ska erhålla din fulla lön när du börjar arbeta igen.

Sammanfattningsvis, kommer du att få din vanliga lön den dag du återgår till att börja arbeta igen. Du förlorar alltså 20 procent av din inkomst (samt karensavdraget) de tre dagar du var sjuk.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin SahinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Sjuk ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000