FrågaARBETSRÄTTSjuk 26/01/2020

Vem betalar ersättning till arbetstagaren vid sjukdom och vad innebär arbetsgivarens anmälningsskyldighet?

Hej. Är arbetsgivare skyldig att anmäla till Försäkringskassan om en arbetstagare blir långtidssjukskriven pga idrottsskada? Är det arbetsgivaren som ska hantera detta och betala sjuklöneansvaret?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förevarande fråga berör rättsregler om sjuklön samt sjukpenning. Därmed aktualiseras lagen om sjuklön (SjLL) samt socialförsäkringsbalken (SFB).

Sjuklön från arbetsgivaren
De första fjorton dagarna arbetstagaren är sjuk får denne sjuklön från sin arbetsgivare (1 § SjLL och 7 § SjLL). Det är alltså arbetsgivaren som ansvarar för ersättningen de första fjorton dagarna. Sjuklönen utgör 80 procent av arbetstagarens inkomst (6 § första stycket SjLL). Från denna sjuklön ska dock ett karensavdrag göras. Karensavdraget utgör 20 procent av den sjuklön som arbetstagaren beräknas få under en vecka (6 § andra stycket SjLL).

Anmälningsskyldighet
Om arbetstagaren fortfarande är sjuk efter fjorton dagar (samt fortfarande är anställd hos arbetsgivaren), har arbetsgivaren en anmälningsskyldighet. Denna skyldighet innebär att arbetsgivaren ska anmäla arbetstagarens sjukdomsfall till Försäkringskassan. Anmälan ska göras inom sju kalenderdagar från denna tidpunkt (12 § SjLL). Om arbetsgivaren inte fullgör denna anmälningsskyldighet, blir denne dömd till böter (19 § första stycket SjLL).

Sjukpenning från Försäkringskassan
Efter fjorton dagar är arbetsgivaren inte längre ansvarig för att betala sjuklön. Arbetstagaren måste då istället ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan (jfr 23 kap. 5 § och 27 kap. 2 § SFB). Om Försäkringskassan beviljar arbetstagaren sjukpenning, är det alltså Försäkringskassan som är ansvarig efter fjorton dagar.

Sammanfattningsvis, är arbetsgivaren ansvarig för att betala ut sjuklön de första fjorton dagarna. Om arbetstagaren efter denna tid fortfarande är sjuk, måste arbetsgivaren göra en anmälan till Försäkringskassan. Därefter måste arbetstagaren ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin SahinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Sjuk ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000