Sjuklön vid timanställning

2019-02-28 i Sjuk
FRÅGA |Hej, jag är timanställd och jobbar varje dag, har gjort det i 1,5 år på min firma. Jag blev sjuk i 6 dagar och första dagen så blir det självklart karnens. Följande 5 dagarna var jag sjuk men min arbetsgivare vill inte betala ut någon sjuklön. Har jag rätt till sjuklön eller inte?
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Låt oss först klargöra att en timanställning innebär en anställningsform där varje arbetspass utgör en anställning. Timanställning defineras i lagen om anställnigsskydd (LAS) som en "allmän visstidsanställning".Detta är viktigt eftersom att du jämfört med t.ex en heltidsanställning löpande får betalt för dina missade arbetspass, endast kommer få ersättning för de pass som är bokade och som du har "rätt till". Sjuklön regleras i Lagen (1991:1047) om sjuklön. Förutsättningar för att man skall vara berättigad till sjuklön stadgas i lagens 3 §. Om du läser denna framgår det rätt tydligt att du skulle vara berättigad till detta, eftersom du jobbat längre än 14 kalenderdagar. För att summera har du rätt till sjuklön enligt relevant lagstiftning OM du har inbokade pass, och inte t.ex om du "rings in vid behov". Vill din arbetsgivare fortfarande inte betala ut någon sjuklön bör du vända dig till ett fackförbund som kan assistera dig i tvisten, alternativt till en verksam jurist. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Har man rätt att vara hemma sjuk i 7 dagar?

2019-02-09 i Sjuk
FRÅGA |Har man rätt att vara hemma sjuk i 7 dagar?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är du för sjuk för att jobba som vanligt ska du vara hemmaJag utgår från att du är anställd och undrar om du har rätt att vara hemma från jobbet om du är sjuk. Ja, är du för sjuk för att jobba ska du naturligtvis vara hemma. Det är då viktigt att du sjukanmäler dig till din arbetsgivare, både för arbetsgivarens skull så att denne kan se till att dina arbetsuppgifter blir gjorda på annat sätt men också för att du endast har rätt till sjuklön om du är sjukanmäld. Du har även rätt till sjuklön från din arbetsgivareRegler om sjuklön finns i Sjuklönelagen (SjLL). Du har rätt till sjuklön om din sjukdom sätter ned din arbetsförmåga, alltså om du är förhindrad att jobba på som vanligt (SjLL 4 §).Sjuklön ska din arbetsgivare betala ut till dig i upp till 14 arbetsdagar som du är hemma sjukanmäld (SjLL 7 §). Sjuklönen är 80 % av din lön med ett avdrag för så kallad "karens" (SjLL 6 §). Under dessa 14 dagar är det arbetsgivaren som bestämmer om du ska ha sjuklön eller inte. Arbetsgivaren har därför bl.a. rätt att kontakta dig och fråga om din sjukdom och även rätt att begära ett läkarintyg om det finns särskilda skäl för det. Särskilda skäl skulle t.ex. kunna vara om du har haft upprepade kortare sjukdomsfall under en begränsad tid (SjLL 10 a §).Sammanfattningsvis har du alltså rätt att vara hemma sjuk i 7 dagar med sjuklön om du inte kan jobba på som vanligt. Jag rekommenderar dig att sjukanmäla dig till din arbetsgivare så fort du inser att du behöver stanna hemma från jobbet. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma och ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar

Sjuklön i efterhand

2018-12-26 i Sjuk
FRÅGA |Hej alla!Jag har en fråga, det är såhär att jag jobbar o på en resturang och jag har varit sjuk förra månad i typ 5 dagar, men jag har inte fått sjuklön eller nåt! O detta är pga att jag glömde fylla på blanketten som dom består att man ska fylla på den för att få pengar! Även fast de var första månad som dom började kräva en sån blankett, Nu till frågan kan jag göra nåt? Eller är de försent nu?
Azalea Safaei |Hej, tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline. Rent generellt Det är lagen om sjuklön (SjLL) som reglerar arbetstagarens rätt till sjuklön och andra anställningsförmåner i Sverige. Lagen inskränker dock inte rätten till sjuklön enligt en annan lag, vilket jag kommer återkomma till senare. Vissa avvikelser från lagens bestämmelse får göras enligt kollektivavtal, och därför råder jag dig att även kolla med ditt fackförbund gällande hur ditt kollektivavtal reglerar sjukanmälningar. Även om du inte är med i ett sådant fackförbund, kan kollektivavtalets bestämmelser tillämpas på dig (2§ SjLL). Vad som gäller för sjukanmälningarna är att du som arbetstagare måste anmäla sjukdomsfallet till arbetsgivaren för att få rätt till sjuklön (8§ första stycket). Legalt sett kan en sjukanmälan ha olika former och lagen föreskriver inte t ex en skriftlig anmälan, men det kan finnas regler på den enskilda arbetsplatsen. Om du som arbetstagare dröjer med att anmäla dig sjuk, kan du i normalfallet inte ställa krav på att få sjuklön för dag innan anmälan, även om du i efterhand kan styrka både sjukdom och arbetsoförmåga. För den första dag som du var sjuk gäller en karensdag, det är en form av självrisk vilket innebär att du inte får någon ersättning. Det finns dock undantagsregler till detta, om du har haft 10 karensdagar på ett år hos samma arbetsgivare så finns det ett högrisksskydd mot en elfte karensdag. Notera att karensdagen ersätts 1 januari 2019 av ett karensavdrag, mer finns att läsa om det här. Ditt fallDet framkommer inte i din fråga om du faktiskt har ringt in till din arbetsgivare och anmält dig sjuk, eller hur kommunikationen kring anmälningssystemet skett. Det råder ingen tvekan om att det här rör sig om en arbetsrättslig tvist, och du borde därför först och främst kontakta facket för ytterligare stöd i frågan. Kom ihåg att om din arbetsgivare vägrar att betala ut din sjuklön kan du alltid ansöka om sjukpenning direkt hos Försäkringskassan. Detta regleras i socialförsäkringsbalken 24 kap och 27 kap. Det måste dock alltid utredas och avgöras från fall till fall om en försäkrad har rätt till sjukpenning trots att han eller hon försummat att göra sjukanmälan i tid. Det finns också fall där Försäkringskassan inte anser sig kunna betala ut sjukpenning för tid före anmälan trots att den försäkrades arbetsförmåga har varit nedsatt, och det kommer därför få bedömas utifrån dina individuella omständigheter. På Försäkringskassans hemsida skriver de att i vissa fall då arbetsgivaren vägrar att betala ut sjuklön så kan de betala ut den i arbetsgivarens ställe. Det kallas för sjuklönegaranti. Men för att få rätt till detta krävs det att tvisten gäller:1)ditt anställningsförhållande eller 2)din arbetsförmåga Du måste själv ansöka om sjuklönegaranti hos Försäkringskassan och om de finner att du har rätt får du sjuklönen utbetald från dem istället. Försäkringskassan kräver sedan i sin tur tillbaka pengar av din arbetsgivare. Du ansöker om sjuklönegaranti på Mina sidor. Du måste ansöka senast tre månader efter den månad när du skulle fått din sjuklön, det kan du göra på försäkringskassans hemsida här. Mitt råd till digMen mitt råd till dig är att oavsett kontakta ditt fackförbund, då bedömningen kan variera beroende på de enskilda omständigheterna. Jag hoppas att mitt svar åtminstone gjort det lite tydligare om vad som gäller.Vänligen,

Har min son rätt till sjukersättning?

2018-12-24 i Sjuk
FRÅGA |Hej,min son arbetar som elevassistent på en skola och har timersättning. Han har jobbat där sedan i september och har ett fast schema. Nu har han fått en operationstid den 10:e januari och han kommer behöva vara sjukskriven 7-10 dagar efter det (han ska operera bort halsmandlarna) pga infektionsrisken mm.Han har föranmält till sin arbetsgivare att han kommer vara borta pga operationen och min fråga är därför om han har rätt till sjukersättning under den tiden han är borta/sjukskriven? Han kommer kunna styrka sin sjukskrivning med läkarintyg.Hälsningar en undrande mamma
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Här är det fråga om en nedsatt arbetsförmåga och om det gör din son berättigad sjuklön enligt lag (1991:1047) om sjuklön (HÄR). Grundläggande om sjuklön Den grundläggande förutsättningen för att få sjuklön är att arbetsförmågan är nedsatt och leder till att man inte kan utföra det vanliga arbetet, 4 §. Detta är en bedömningsfråga, och jag redogör nedan för vad som beaktas vid en sådan. Då han varit anställd sedan september uppfyller han även kravet på anställningens längd, 3 §.Rätt till sjuklön får en person för de första 14 dagarna, vilket arbetsgivaren står för, 7 §. Därefter blir det en fråga för försäkringskassan i form av sjukpenning. I detta fall framgår att sjukskrivningen varar mellan 7- 10 dagar vilket vanligen innebär att din sons arbetsgivare ska stå för detta. Ett undantag kan t.ex. vara en behovsanställning (se länken nedan). Bra att tänka på gällande sjuklönVad som kan vara bra att tänka på i din sons fall är dels anmäla detta då arbetsgivaren inte är skyldig att betala ut sjuklön innan anmälan skett, 8 § 1 st. Vidare är nämnvärt att enbart de första 7 dagarna är arbetsgivaren skyldig att betala ut sjuklön. Därefter krävs ett sjukintyg från läkare för att denna skyldighet ska fortsatt gälla, 8 § 2 st. Därför är det bra att han både anmält och har ett läkarintyg. Det krävs också att din son lämnat in ett skriftligt intyg till arbetsgivaren om hur arbetsförmågan är nedsatt, 9 §. Kort om bedömning av nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdomDet avgörande är som sagt om arbetsförmågan är nedsatt, pga. vad som "faller in" under sjukdom. För olika arbetsgivare och yrken så är olika situationer och olika typer av operationer inräknade i detta begrepp. Det viktiga sägs vara att den nedsatta arbetsförmågan inte ska vara en följd utav en normalt jobbig livssituation eller generella livsproblem. Läkarintyget ska också precisera på vilket sätt som arbetsförmågan sätts ned för att arbetsgivaren ska kunna avgöra detta. Slutligen ser jag inget hinder i att han skulle få sjuklön.Övrigt råd:Man kan alltid kontakta sin arbetsgivare om man är osäker på om man får sjuklön eller har övriga funderingar. Om det skulle vara så att en arbetsgivare inte betalar ut sjuklön, så finns alternativet att ansöka om sjukersättning hos försäkringskassan, sk. sjuklönegaranti. Hur du gör detta, samt mer information om sjuklön hittar du på denna länk.https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/sjukpenning Hoppas du fick svar på frågan!Med vänlig hälsning,

Anställd som misstänks sjukskriva sig när han/hon egentligen kunnat arbeta

2019-02-21 i Sjuk
FRÅGA |Kan man vara sjukskriven och tex tvätta sin hobby bil, eller gå på anställningsintervju eller på kvällen gå på event efter normal arbetstid?Om en anställd gör det flera gånger i månaden och man kan bevisa det går det att avskeda denna eller är det uppsägning som gäller?Går det kräva tillbaka lön? Kan man som arbetsgivare kräva skadestånd för merkostnader?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Vad får den anställde göra som sjukskriven?För att sjukskriva sig och ha rätt till sjuklön krävs det att arbetstagaren varit sjuk och har haft en nedsättning av sin arbetsförmåga. I ett fysiskt krävande yrke kanske ett brutet ben är grund för sjukskrivning, medan det inte är det för ett stillasittande kontorsjobb. Beroende på vad det är för typ av jobb kan det som är en rimlig orsak för sjukskrivning på en arbetsplats kanske inte vara det på en annan. Huruvida det är okej att den anställde sjukskrivit sig och sedan exempelvis tvättat bilen eller gått på events beror alltså på orsaken till sjukskrivningen och om den anställde hade kunnat jobba trots orsaken till sjukskrivningen.Vad kan arbetsgivaren göra om den misstänker att den anställde är oärlig med sina sjukskrivningar?Om en anställd är frånvarande mer än vad som anses normalt, exempelvis flera gånger i månaden, kan arbetsgivaren utfärda ett förstadagsintyg. Detta är något arbetsgivaren kan göra när det föreligger särskilda skäl, så som att en anställd har varit frånvarande mer än vad som anses normalt och att arbetsgivaren till exempel misstänker att den sjukskrivne egentligen inte har skäl för frånvaron. Om arbetsgivaren vill göra en sådan begäran ska den vara skriftlig och får inte gälla längre tid än ett år. Avvikelser kan göras genom kollektivavtal. Arbetsgivaren kan även vända sig till försäkringskassan. Rent praktiskt innebär förstadagsintyget att arbetsgivaren kan neka den anställde sjuklön ifall han/hon inte lämnar ett läkarintyg från första dagen av sjukdomen på arbetsgivarens begäran.Kan uppsägning vara en möjlighet?För att få säga upp en arbetstagare måste arbetsgivaren ha saklig grund för detta. Saklig grund kan vara:arbetsbrist, eller personliga skäl. I det fall som beskrivs ovan verkar det vara personliga skäl som skulle utgöra saklig grund för en uppsägning. För att personliga skäl ska föreligga krävs som huvudregel att arbetstagaren är olämplig till att fortsätta utföra arbetet, och det räcker därmed inte några enstaka fall av misskötsamhet. Handlar det om upprepad misskötsamhet kan det dock vara grund för uppsägning på sikt. I det beskrivna fallet skulle jag säga att det innan en uppsägning genomförs krävs korrigerande samtal där syftet är att beteendet hos medarbetaren ska bli bättre, inte att uppsägning ska ske. Skulle detta inte hjälpa och misskötseln fortsätter upprepas kan det bli läge att fundera över uppsägning. Vid en eventuell uppsägning ligger det då på arbetsgivaren att bevisa att det finns skäl för uppsägningen. Det kan alltså vara en god idé att som arbetsgivare noga dokumentera misskötseln, förda samtal med den anställde samt vilka eventuella åtgärder som har vidtagits. Att avskeda den anställde är i den nämnda situationen inte möjlig, då det ställs högre krav på misskötsel än vad som föreligger i den här situationen. Går det att kräva tillbaka lön och/eller skadestånd?Som jag förstår frågan handlar den om ifall det går att kräva tillbaka den sjuklön som utbetalats trots att den anställde kanske egentligen inte hade rätt till att vara sjukskriven? Detta ställer jag mig tveksam till. Skadestånd kommer sannolikt inte heller att bli aktuellt. Med ett sådant förstadagsintyg som jag beskrev ovan kan det dock bli möjligt för arbetsgivaren att i framtiden begära läkarintyg redan från första sjukdagen. Inkommer inget sådant kan arbetsgivaren neka att betala sjuklön.SammanfattningsvisJag skulle råda arbetsgivaren att i första hand utfärda ett förstadagsintyg om den anställde har mycket frånvaro. Detta eftersom det finns misstanke om att den anställde vid tillfällena för frånvaron egentligen kanske hade kunnat jobba. Det är därutöver klokt att föra samtal med den anställde där man pekar på den misskötsamhet man tycker finns, samt vara noggrann i dokumentationen för det fallet att en uppsägning skulle bli aktuell senare.Hoppas att du fått svar på dina frågor!Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon. Jag kommer därför ringa dig imorgon fredag vid 14:00. Om tiden inte passar är du välkommen att maila mig på tora.odin@lawline.se.Vänligen,

Tvingas arbeta trots sjuk

2018-12-30 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Jag jobbar på Café och mina kollegor har flera gånger blivit tvingade att komma till jobbet av min chef trots att dom är sjuka. Att chefen har en 24h innan pass policy kan jag ändå förstå men att tvinga folk jobba sjuka, dessutom med risk att sprida sjukdom till gäster... Jag undrar huruvida detta är tillåtet och hur jag kan göra?
Johanna Ambjörn |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som arbetstagare har man ingen skyldighet att arbeta om man är sjuk, utan det man är skyldig att göra är att sjukanmäla sig så snart som möjligt till arbetsgivaren. Visserligen ska man försöka hålla sig till de rutiner för sjukanmälan som finns på arbetsplatsen. Policyn finns för att underlätta för arbetsgivaren att hitta ersättare, men blir man sjuk kan arbetsgivaren inte tvinga arbetstagaren att arbeta fast sjukanmälan inte skett i rätt tid enligt arbetsplatsens policy. Man kan helt enkelt inte rå för att man blir sjuk. Jag skulle råda dig och dina kollegor att vända er till facket om ni är medlemmar för att få vidare hjälp med detta. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad gäller för arbetstagare med lönebidrag?

2018-12-24 i Sjuk
FRÅGA |Hej, jag är tillsvidareanställd 75%, på lönebidrag, har fibromyalgi och artrosdiagnos. Kan arbetsgivaren säga upp mig på grunden av att jag varit sjukskriven, mestadels på grund av värk, men några gånger för förkylningar?Och kan Arbetsförmedlingen avsluta mitt lönebidrag som löper till den sista februari 2019, samtidigt som dom godkänner en ny lönebidragsanställd på min tjänst ?TACKSAM FÖR SVAR
Tina Hashem |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uppsägning kräver saklig grundFör att en arbetstagare ska bli uppsagd måste det finnas saklig grund. Saklig grund föreligger vid arbetsbrist eller vid personliga skäl (7 § första stycket lag om anställningsskydd) (LAS). Sjukdom räknas som personliga skäl. Huvudregeln är att uppsägning på grund av sjukdom sker om det handlar om en varaktig sjukdom som gör att arbetstagaren inte kan utföra sina arbetsuppgifter. Arbetstagaren har dock ett skydd mot uppsägning på grund av sjukdom och det ska mycket till för att en sådan uppsägning ska ske. Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar och ska hjälpa en sjuk arbetstagare. Arbetstagaren kan inte läggas till last att han eller hon är sjuk. Om arbetsgivaren har gjort allt som krävs för att rehabilitera en sjuk arbetstagare kan saklig grund föreligga.Din arbetsgivare har kännedom om din sjukdom och hade det redan innan ni ingick anställningsavtal. Arbetsgivaren får räkna med att du är borta då och då på grund av din sjukdom och det borde inte finnas någon risk för att du blir uppsagd av denna anledning. Lönebidrag vid frånvaroArbetsgivaren ska redovisa betald bruttolön när hen begär lönebidraget. Lönebidragets storlek påverkas av den redovisade lönen. En arbetstagare med lönebidrag omfattas av samma rättigheter som en vanlig arbetstagare. Det innebär att regler i LAS gäller och arbetsgivaren kan inte säga upp dig utan saklig grund och placera en annan arbetstagare istället. Jag skulle rekommendera dig att kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen för närmare information om ditt lönebidrag.Vänligen,

Rätt till sjukersättning som timanställd?

2018-12-14 i Sjuk
FRÅGA |Hej!Jag jobbar extra som timanställd på ett sjukhus sedan 1,5 år tillbaka. Nu har jag ex antal inbokade arbetspass framöver men har fått influensan och varit tvungen att hittills sjukskriva mig 3 av dessa pass. Har jag rätt till sjukersättning?Mvh
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten till lön vid sjukdom finns reglerat i lag (1991:1047) om sjuklön (här). Den första dagen är en karensdag och de efterföljande 13 dagarna betalar arbetsgivaren ut sjuklön, därefter är det Försäkringskassan som betalar. Som timanställd är sjuklönen avsedd att motsvara den inkomstförlust som uppstår på grund av sjukdomen, vilket innebär att det endast är inkomstbortfall som hänför sig till arbetsminskning på grund av sjukdomen som kompenseras. Som timanställd innebär det att du har rätt till sjuklön för de timmar som din arbetsgivare bett dig att arbeta, det vill säga de timmar som finns på ditt schema. Efter den första dagen, karensdagen, har du alltså rätt till sjukersättning.Vänligen,