Har arbetsgivaren rätt att ta del av sjukdomsdiagnos vid sjukskrivning?

2018-08-31 i Sjuk
FRÅGA |hej.jag har blivit sjukskriven med sjukintyg 19/6- 2/8 -18. Min arbetsgivare kräver in bägge sidorna av mitt sjukintyg, jag har lämnat in sid 2 där sjukperioden står. Enl arbetsgivaren har de rätt att få in sid 1 där diagnos står samt att de vill ha punkt 5 aktivitetsbegränsning relaterat till diagnos. Detta är väldigt utlämnande och jag vill verkligen inte lämna den sidan till arbetsgivaren. Blev intvingad till ett rehabsamtal med chef och HR konsult igår. Jag är hemma för att jag började känna av stressen på jobbet där jag jobbade 100% samt 200 timmar övertid i perioden 26/3-17/6 . De pratade även om någon 60 dagars regel?? Kan jag vidhålla att det räcker att lämna sid 2 till arbetsgivaren. De säger att de har rätt till sid 1 för att se om jag kan utföra mitt arbete. Jag har planerat att återgå till arbetet v 36 och enl min husläkare finns det inga hinder.
|Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är, precis som du är inne på, att diagnosen inte behöver framgå i det sjukintyg du lämnar till din arbetsgivare. Det framgår av 8§ sjuklönelagen (lag (1991:1047) om sjuklön). Dock finns det en möjlighet att avtala bort den regeln genom kollektivavtal enligt 2§ sjuklönelagen. Vad som gäller i ditt fall beror alltså på vad ditt kollektivavtal säger. Om det står i kollektivavtalet att de har rätt att ta del av diagnosen så har de det. Om du är osäker så be din arbetsgivare att ta fram det hen grundar sig på när hen menar att hen har rätt att ta del av diagnosen. Hoppas du fick svar på din fråga!

Har arbetsgivare rätt att kräva sjukintyg?

2018-08-15 i Sjuk
FRÅGA |Hej!Jag var sjukskriven från jobbet 8 sammanhängande kalenderdagar. FÖRST EFTERÅT, när jag anmälde mig frisk bad min arbetsgivare mig om sjukintyg, för att jag stod som sjukanmäld i 8 dagar. Jag bokade aldrig läkartid och har därmed inget intyg. Varför? Jo, för att den 8:e sjukdagen (och 7:e för den delen) så hade jag ledigt, inga arbetspass på schema, och jag tänkte då att det inte behövdes. Nästa arbetspass var den 9:e dagen vilken jag anmälde mig frisk till och arbetade. Kan min arbetsgivare rent juridiskt förklara HELA min frånvaro från första dagen som ogiltig, bara för att jag saknade intyg den 8:e "sjukdagen", en dag som jag inte skulle arbeta på oavsett om jag var sjuk eller frisk? Eller har jag rätt till sjuklön första veckan, trots att jag saknar intyg. Tack på förhand!
Erik Olshov |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt sjuklönelagen har du rätt till lön från dag 2 till dag 14, så kallad sjuklön, när du är sjuk. Den första sjukdagen räknas som en karensdag och för den dagen betalas ingen sjuklön ut. Arbetsgivaren är bara skyldig att utge sjuklön från den åttonde dagen om arbetstagaren styrker sin nedsatta arbetsförmåga med ett sjukintyg enligt 8 § 2 st. sjuklönelagen. Arbetsgivaren har alltid rätt att kräva sjukintyg från åttonde dagen, men när det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren kräva det från en tidigare dag, till och med från första sjukdagen, enligt 10a § 1 st. sjuklönelagen.Särskilda skäl kan vara upprepade korta sjukperioder eller välgrundad anledning att misstänka fusk. Uttalanden i förarbetena tyder på att de särskilda skälen ska ha anknytning till enskilda arbetstagares förhållanden och således kanske det inte är riktigt att arbetsgivaren ska begära sjukintyg av dig baserat på andras fusk. Om det just i ditt fall skulle räknas som att arbetsgivaren har särskilda skäl eller inte vågar jag tyvärr inte att svara på. Alltså har din arbetsgivare som utgångspunkt endast rätt att vägra dig sjuklön för den åttonde dagen om du inte lämnar in ett sjukintyg samt att det inte föreligger särskilda skäl. Hoppas du ändå fick svar på frågan och klarhet i vad som gäller! Ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över eller vill lägga till!Vänliga hälsningar

Inte betald sjuklön

2018-07-29 i Sjuk
FRÅGA |Hej var provanställd 6 månader Blev sjuk och medelade varje dag 4 dagar i radsen ringde dem upp o sa att jag är uppsagd Jag fick lämna in bil o verktyg Företaget var jättenöjda med min jobb 100% inga påbackningar alla besiktningar ok Men sjukdag 4 vände allt Nu när det är slut så på slutlönen så saknas sjuklön då för 3 dagar eftersom en dag är karens Dom har skrivit ogiltig frånvaro på lönespec I min tidrapport så har jag skrivit i sjuk .Skrev till arbetsledaren om detta och ville ha en förklaring inget svar Ska jag anlita en advokat
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du inte har fått betalt för 3 dagar som du har rätt till enligt lag så ska du mycket väl ta hjälp med att göra anspråk på din sjuklön. Du kan genom Kronofogden begära ut dessa pengar som första steg om företaget fortfarande inte vill betala så kan det vara bra att anlita en advokat/jurist. Vill du kontakta en jurist från Lawline så kan du klicka här.Med vänliga hälsningar!

Har arbetsgivaren rätt att kräva sjukintyg från första dagen?

2018-07-09 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Har massa problem med min chef på ett café. Jag har från förra månaden jobbat väldigt mycket. Dock blev jag sjuk en dag, vilket orsakade att jag hamna på akuten. Min arbetsgivare kräver att jag ska skicka in ett sjukintyg, vilket jag ej gjort än. Poängen är att han ej betalat ut min lön och hotar med att ej tjata för då får jag inte den. Allt han skrivit finns på sms. Jag är inte medlem i något fack och jag är bara 17 år och har inte så mycket koll. Är det han gör olagligt? Kan jag få hjälp trots att jag ej är medlem i något fack? För lön enligt Hrf.
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Reglerna som reglerar din situation återfinns i lag (1991:1047) om sjuklön. Enligt lagen har du rätt till lön från dag 2 till dag 14, så kallad sjuklön, när du är sjuk. Den första sjukdagen räknas som en karensdag och för den dagen betalas ingen sjuklön ut. Vad gäller sjukintyg är huvudregeln enligt 8 § st. 2 Sjuklönelagen att en arbetstagare ska styrka att denne är sjuk genom sjukintyg från och med den åttonde dagen denne är sjuk, alltså att arbetsgivaren kan kräva sjukintyg från den sjunde kalenderdagen denne ska betala (första dagen är karensdag). Enligt huvudregeln kan alltså inte din arbetsgivare kräva sjukintyg från första dagen. Det finns dock undantag. En arbetsgivare får kräva sjukintyg redan från första dagen om det finns särskilda skäl för det, enligt 10 § sjuklönelagen. Exempel på särskilda skäl är misstanke om missbruk eller behov av rehabilitering. Tanken med regeln är inte att arbetsgivaren ska missbruka detta så att de som huvudregel kräver ut sjukintyg från första dagen, utan det är som sagt meningen att vara ett undantag till huvudregeln.Fack brukar inte hjälpa icke medlemmar. Det brukar även krävas att man varit medlem i ett visst antal månader innan facket hjälper till. Men det skadar inte att fråga, i och med din unga ålder så kanske något fack är villiga att hjälpa dig ändå, men jag vill inte få upp ditt hopp då det som sagt inte är något vanligt. Mina råd till dig är att skriva till några fackförbund och fråga ifall de kan hjälpa dig. Om de inte kan skulle jag rekommendera dig att spara alla sms då det kan användas som bevis om det skulle ske något rättsligt. Mitt andra råd är att du hänvisar till de paragrafer jag nämnt och säger att arbetsgivaren dels är skyldigt att betala sjuklön till dig och att denne ska använda sig av undantagen måste det finnas särskilda skäl till det. Säg även att lagen är till din förmån och att din arbetsgivare inte får hitta på egna regler. Om arbetsgivaren ändå bråkar med dig skulle jag rekommendera dig att göra en anmälan hos Kronofogden och kräva din lön via den vägen! Bra att veta är att Kronofogden fungerar som ett påtryckningsmedel. Det innebär att de kommer skicka din fordran till arbetsgivaren men att arbetsgivaren ändå kan vägra betala. Alternativet då är att ta det till tingsrätt. Sammanfattningsvis har arbetsgivarens som huvudregel inte rätt att kräva sjukintyg från första dagen. Detta får endast ske om det finns särskilda skäl till det. Vänligen,

Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren till sjukskrivning?

2018-08-31 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Kan min arbetsgivare tvinga mig till sjukskrivning. Jag var sjukskriven 6 dagar sen ledig 5 dagar. Sen veckan efter fick jag inga pass och dom svarade att dom tyckte jag skulle vila en vecka till utan betalning. Utan att fråga mig.Kan dom göra så? Är dessutom anställd på 40 timmar i veckan.
Ashtar Brikha |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din arbetsgivare kan inte tvinga dig att sjukskriva dig. Men genom sin skyldighet och rättighet så kan arbetsgivaren hindra dig från att vara på arbetsplatsen om arbetsgivaren anser att det är det rätta. Hälsningar,

Karensdag vid sjukdom hos deltidsanställd

2018-08-13 i Sjuk
FRÅGA |Hej,jag jobbar två dagar i veckan. Om jag blir sjuk hur blir karensdagen då?
Joel Åkerlind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Karensdag och rätten till ersättning vid sjukdom regleras i stort i lagen (1991:1047) om sjuklön, vilken även kallas sjuklönelagen. I och med att du arbetar två dagar i veckan utgår jag ifrån att du är deltidsanställd.När arbetstagaren har rätt till sjuklönRätten till sjuklön börjar i och med anställningstiden börjar. Om den avtalade anställningstiden är kortare än en månad börjar rätten till sjuklön när arbetstagaren har påbörjat anställningen och har varit anställd i 14 kalenderdagar i följd, så länge arbetstagaren inte har varit ogiltigt frånvarande (3 § sjuklönelagen). För att arbetstagaren ska få sin sjuklön utbetald behöver hen ha sådan sjukdom som sätter ned arbetsförmågan (4 § sjuklönelagen) samt avstå från sitt arbete hos arbetsgivaren (7 § första stycket sjuklönelagen). Vad för sjukdom som sätter ned arbetsförmågan varierar beroende på den anställdes arbetsuppgifter och om det finns andra jämförbara arbetsuppgifter hen kan åta sig. En sjuklöneperiod omfattar 14 följande kalenderdagar (7 § första stycket sjuklönelagen), det betyder att även arbetsfria dagar räknas in.Karensdagen och när den börjarKarensdag är den dag i en sjukperiod som arbetstagaren inte får sjuklön för, vilket är den första dagen i sjukperioden(6 § sjuklönelagen). Det inräknar inte alla dagar arbetstagaren skulle ha arbetat. Arbetsdomstolen har tidigare bedömt att en tillfälligt beordrad övertidsarbetsdag inte var att anse som första dagen i en sjukperiod. Första dagen var den första ordinarie arbetsdagen. Det betyder att om arbetstagaren ska jobba en tillfällig övertidsdag på söndagen men blir sjuk på lördagen så blir nästkommande ordinarie arbetsdag en karensdag (om arbetstagaren är fortsatt sjuk).Hur det blir för digKarensdagen är normalt den första ordinarie arbetsdagen. Det betyder att om du arbetar tisdag och onsdag och sjukanmäler dig på måndagen blir tisdagen din karensdag. Din sjuklöneperiod är sedan dagen för din karensdag och 13 kalenderdagar i följd.Du är välkommen att ställa fler frågor ifall du har några ytterligare funderingar.

Vad händer om arbetsgivaren inte sjukanmäler en anställd hos försäkringskassan?

2018-07-26 i Sjuk
FRÅGA |Jag är just nu långtidssjukskriven och min arbetsgivare har inte gjort en sjukanmälan till försäkringskassan vilket gör att jag inte kan upprätta en ansökan för sjukpenning. Enligt kollektivavtalet och enligt försäkringskassan måste arbetsgivaren göra detta dag 15 av sjukskrivningen vilket för mig var 4/7 de har ännu inte skickat in detta till försäkringskassan och där med brutit mot vårt kollektivavtal. Finns det någonting jag kan driva hos min arbetsgivare i och med att de begått kontraktsbrott?
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Arbetsgivaren har ett lagstadgat ansvar att sjukanmäla dig till försäkringskassan. I Lag (1991:1047) om sjuklön 12 § så står följande:"Arbetsgivaren ska till Försäkringskassan anmäla sjukdomsfall som har gett arbetstagare hos honom rätt till sjuklön, om sjukperioden och anställningen fortsätter efter sjuklöneperiodens utgång. Anmälan ska göras inom sju kalenderdagar från denna tidpunkt" Om arbetsgivaren bryter mot denna regel genom att inte sjukanmäla dig till FK så kan denne göra sig skyldig till brott mot 19 § i samma lag och kan dömas till böter. Om du är medlem i facket så råder jag dig att kontakta ditt fackförbund och be om deras hjälp att utöva påtryckningar på arbetsgivaren så att dom skickar in sjukanmälan. Du kan också själv kontakta arbetsgivaren och påminna dom om den lagstadgade skyldighet de faktiskt har att göra en sådan anmälan. Det kan också vara en bra idé att sjukanmäla dig själv hos försäkringskassan, vilket är möjligt att göra. Du kan kontakta försäkringskassan för att få hjälp med att göra en sådan anmälan. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat. Vänligen,

Från vilken dag kan arbetsgivaren kräva sjukintyg?

2018-07-04 i Sjuk
FRÅGA |Från vilken dag kan arbetsgivaren kräva sjukintyg?
Niki Moini Mostofi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Arbetsgivarens krav på sjukintyg regleras i lag om sjuklön. Detta krav kan även regleras i kollektivavtal från central arbetstagarorganisation (2 § lag om sjuklön). Själva sjuklöneperioden omfattar den första dag då arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt pga. sjukdom och de därpå följande tretton kalenderdagarna i sjukperioden (7 § lag om sjuklön). Sjuklön utges som bekant inte på den första sjukdagen, dvs. karensdagen (6 § lag om sjuklön). Från och med den andra sjukdagen till och med den fjortonde ska arbetsgivaren betala sjuklön. Om sjukskrivningen är längre än sju kalenderdagar ska arbetstagaren lämna ett sjukintyg till arbetsgivaren för att styrka nedsättningen av arbetsförmågan (8 § andra stycket lag om sjuklön). Dvs. sjukintyg ska lämnas på den åttonde dagen.Under förutsättning att det föreligger särskilda skäl får dock arbetsgivaren kräva sjukintyg tidigare än så (10 a § lag om sjuklön). Som exempel på särskilda skäl kan nämnas att arbetstagaren haft många korta sjukdomsfall under en begränsad tid utan läkarkontakt och utan att det föreligger kronisk sjukdom. Om arbetstagaren utan godtagbart skäl inte lämnar ett sjukintyg, är arbetsgivaren inte skyldig att utge sjuklön för den del av sjuklöneperioden (den tid som arbetsgivaren utger sjuklön) som intyg saknats.Hoppas du fick svar på din fråga!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,