FrågaARBETSRÄTTSjuk 25/10/2019

Utebliven sjuklön trots nio (9) månaders anställning

Hej, har jobbat 9 månader hos min arbetsgivare, har inte fått nåt anställningsavtal ännu.

Nu har jag blivit sjukskriven men arbetsgivaren säger att jag är anställd utan sjuklön.

Vad gäller egentligen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Det korta svaret på din fråga lyder; Du har rätt till sjuklön under 14 dagar och ersättningen ska din arbetsgivare stå för. Därefter ska arbetsgivaren sjukanmäla dig till Försäkringskassan som sedan tar över ansvaret för utbetalningen av den s.k. sjukpenningen.

Regelverket upplevs ibland som både krångligt och ganska svårt att förstå. Jag ska därför på ett lättbegripligt sätt försöka att förklara vad som egentligen gäller (för att knyta an till din faktiska fråga).

Allmänt

Först och främst vill jag bara förtydliga att du har ett anställningsavtal efter nio (9) månaders arbete. Jag tolkar din fråga som att ett skriftligt avtal saknas. Det är dock oväsentligt. Anställningsavtal kan ingås muntligt, skriftligt och konkludent. Det sistnämnda innebär att en anställning kan uppstå genom parternas ageranden. Med andra ord genom att man helt enkelt börjar arbeta hos någon utan att det sägs något, varken muntligt eller skriftligt. Det finns alltså inga krav på formen för ett anställningsavtal, vilket kan vara bra för dig att känna till.

De grundläggande bestämmelserna om sjukersättning finns i lagen om sjuklön, även kallad sjuklönelagen och förkortas SjukL. Jag kommer nedan att hänvisa till några specifika lagparagrafer. Du kan givetvis bortse ifrån dessa och istället bara fokusera på innehållet om du vill.

Vad gäller egentligen för dig?

Att din arbetsgivare hävdar att du är anställd utan sjuklön efter nio månader menar jag är direkt felaktigt.

Ett anställningsavtal (vilket du har ett) som innebär att du skulle fråntas din rätt till sjuklön blir ogiltigt i den delen (2 § första stycket SjukL). Här måste dock en kvalifikationstid iakttas (se nedan).

Som arbetstagare har du rätt till sjuklön från och med anställningstidens första dag om den avtalade anställningen är tänkt att vara längre än en (1) månad (3 § första stycket SjukL). Vid kortare anställningar (behov/visstid) kan rätten till sjuklön utebli i vissa fall.

Av din fråga framgår det inte riktigt hur din anställning ser ut. Men jag utgår här ifrån att du under dina nio månader hos din arbetsgivare har arbetat någorlunda regelbundet varför du är att betrakta som tillsvidareanställd (i folkmun ofta benämnt fast anställd). Det krav som ställs i 3 § SjukL beträffande längden på din anställningstid borde därför inte vara något problem för dig. Om det skulle vara någonting annat som gäller är du mer än välkommen att höra av dig på nytt. En del behovsanställda kan som sagt nämligen sakna rätt till sjuklön.

Vad kan du göra?

Kort och gott; Du har rätt till sjuklön. Jag föreslår att du pratar med din arbetsgivare på nytt. Meddela att du har läst på och gör en annan bedömning av den uppkomna situationen. För ytterligare råd och stöd kan jag varmt rekommendera dig att kontakta Försäkringskassan. Här kan du även läsa mer om både sjuklön och sjukpenning och hur du ska gå tillväga för att ansöka om just sjukersättning.

Jag hoppas innerligt att ovanstående var hyfsat tydligt. Återkom gärna om du har ytterligare funderingar.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Sjuk ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000