Kan en arbetsgivare omplacera istället för att rehabilitera?

2019-11-25 i Sjuk
FRÅGA
Jag är 59 år. Har varit anställd på en kommunal skola som vaktmästare. I september för några år sedan blev jag sjukskriven för utmattningssyndrom på 100% pga mobbing från min chef. I början av 2019 började jag jobba 25% och i juli 50% med skoladministratör. Allt är väldigt skört. Jag mår fruktansvärt dåligt av intryck såsom ljud, människor, oförutsedda händelser. Jag kan inte längre tänka klart och har väldigt svårt med minnet. Nu kräver HR att jag går tillbaka till vaktmästarjobbet, under min mobbande chef, med massor av barn, höga ljudnivåer och akut utryckningar som vardagsmat. Jag har förlorat massor ekonomiskt och jag kommer att ha bestående men pga det jag utsatts för. Jag har en sjukskrivande läkare på företagshälsovården. Jag har inte fått någon rehabiliteringsplan. HR informerar mig bara om att om jag inte kan gå tillbaka till vaktmästarjobbet så återstår ev. omplacering. Det kan innebära lägre lön eller deltidsjobb. Vad skall jag göra? Jag har ingen kraft att stå emot dom. Skall jag kunna förlora min hälsa och massor med pengar pga en mobbande chef och dom går fria?? Förtvivlad i behov av hjälp.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt följande svar att fokusera på vad du rent konstruktivt kan göra i den här situationen (med målet att du inte ska omplaceras) och inte gå in på detaljer kring vad en arbetsgivare generellt får göra rörande omplaceringar. Kort kan det dock sägas att arbetsgivaren har en ganska stor frihet att kunna omplacera arbetstagare, men i det här fallet är det först och främst frågor rörande rehabilitering som blir relevanta.

Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar
En arbetsgivare har en skyldighet att verka för att en sjuk arbetstagare rehabiliteras. Detta genom att bland annat vara beredd på att genomföra rehabiliteringsinsatser på arbetsplatsen (3 kap. 2 a § 3 st arbetsmiljölagen). Arbetsgivaren ska också i samråd med Försäkringskassan verka för att en arbetstagare som råkat ut för sjukdom eller olycksfall ska kunna rehabiliteras (30 kap. 6 § och 6 a § socialförsäkringsbalken).

Inom arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet ligger att anpassa arbetssituationen, undersöka om det finns andra uppgifter inom organisationen som arbetstagaren kan utföra samt att ta fram en rehabiliteringsplan. Det är i sin tur Försäkringskassan som har ansvar i tillsyn och samordningsfrågan av rehabiliteringsinsatserna (30 kap. 8 § socialförsäkringsbalken).

Kan man omplacera istället för att komma med en rehabiliteringsplan?
Syftet med rehabilitering är att arbetstagaren ska återgå till arbete hos arbetsgivaren. Min bedömning är således att det inte är möjligt att "hoppa över" rehabiliteringsinsatserna och enbart överväga omplaceringsfrågan, då aktiva åtgärder för rehabilitering av arbetstagare är ett måste vid sjukdom- och olycksfall. Skulle det dock stå klart att en arbetstagare inte kan återgå till sitt vanliga arbete, är det dock en möjlighet att istället omplacera denne (se rättsfallet AD 1993 nr 42). Men arbetsgivaren måste fortfarande vidta några former av ansatser för att arbetstagaren ska rehabiliteras först, dvs att personen ska återgå till sin vanliga arbetsförmåga.

Vad man ska göra i den här situationen är dels att vända sig till Försäkringskassan och påtala att inga rehabiliteringsåtgärder vidtagits från arbetsgivarens sida förutom ett krav på återgång till vanligt arbete med hot om omplacering, samt att man önskar rehabilitering för att i framtiden kunna gå tillbaka till sitt vanliga arbete. Försäkringskassan kan då möjligtvis i egenskap av ansvarig för tillsyn och samordning över rehabiliteringen se till så att arbetsgivaren uppfyller sitt ansvar först, innan de överväger omplacering.

Du bör också vända dig till ditt fackförbund och be om hjälp i den uppkomna situationen. De kan möjligtvis förhandla med arbetsgivaren samt ge mer handfasta råd om vad du ska göra i situationen.

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (166)
2020-01-27 Rätt till sjuklön vid rörlig lön
2020-01-26 Vem betalar sjukersättning till arbetstagaren och vad innebär arbetsgivarens anmälningsskyldighet?
2020-01-23 Sjuklön och karensavdraget
2019-12-25 Måste jag berätta för arbetsgivaren varför jag är sjuk/sjukskriven?

Alla besvarade frågor (76633)