FrågaARBETSRÄTTSjuk 08/11/2019

Avskedande av anställd som varit sjukskriven i över två månader

Hej! Har en anställd som är den enda anställda i mitt bolag. Hon har varit sjukskriver 2 månader och skall vara det 2 månader till. Vad kan jag göra som arbetsgivare. Är småföretagare och har inte en chans?

Hur kan jag lämpligast säga upp henne, vill ju inte anställa en annan innan hon borta.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I din fråga framgår det inte vilken typ av anställning detta gäller och hur länge personen i fråga arbetat för dig. Det framgår även inte vad för typ av sjukskrivning det gäller. Jag utgår från att det rör sig om ett vanligt anställningsförhållande inom ett småföretag. Jag utgår även från att du inte är medlem i facket.

Utredning

Bestämmelser om avsked framkommer i lagen om anställningsskydd (LAS). Enligt lagen om anställningsskydd måste en uppsägning från arbetsgivaren, vilket i det här fallet är du, alltid ske på saklig grund. I ditt fall aktualiseras typen av "personliga skäl". Det finns alltså två grunder du kan säga upp en arbetstagare på, arbetsbrist eller personliga skäl. Personliga skäl innebär att arbetstagaren inte har fullgjort sitt arbete enligt avtal, eller på något sätt misskött sina åtaganden. Arbetstagaren måste ha haft en rimlig möjlighet att veta vad som krävs innan man som arbetsgivare kan säga upp någon av personliga skäl. Arbetstagaren kan, trots försök till att uppfylla sin del av avtalet, misslyckas med att leverera en god insats.
Exempel på situationer i denna kategori är långvarig sjukdom. Det är dock viktigt att komma ihåg två månaders-regeln som regleras i 7 § 4 st. LAS. Denna stadgar att arbetsgivaren får grunda uppsägning endast på omständigheter som denne känt till i mer än två månader.

Vad gäller vid sjukskrivning?

En arbetsgivare får aldrig säga upp en sjukskriven av den anledningen att denne är just sjukskriven. Uppsägning av den sjukskrivne får inte ske så länge det finns en rimlig chans att denne kommer att kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren. Det godtas normalt inte som saklig grund för personliga skäl enligt lag om anställningsskydd. Om arbetstagaren dock inte spås kunna återgå i arbete i framtiden så kan sjukskrivningen utgöra saklig grund för uppsägning (Arbetsdomstolen, AD 2007 nr. 12).

Uppsägningstid

Anställda som har arbetat på arbetsplatsen en längre period har rätt till en längre uppsägningstid än anställda som arbetat där kortare tid. Rätten till uppsägningstid tillkommer alla anställda som sägs upp, oavsett om de är sjukskrivna när uppsägning sker eller inte. Denna regel finner du i 11 § LAS.

Sammanfattningsvis i ditt fall, ser det ut som att det handlar om en sjukskrivning som pågått under en längre period. Värt att beakta är även den varselskyldighet som föreligger innan ett avskedande. Här bör det även kikas närmare på om det föreligger någon omplaceringsskyldighet för dig som arbetsgivare.

Min rekommendation i ditt fall är att du anlitar en jurist som kan vägleda dig mer om du har ytterligare frågor. Om du är intresserad av att anlita en jurist kan en av våra jurister på Lawlines juristbyrå hjälpa dig.

Med bästa hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Sjuk ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000