När räknas ett nytt återinsjuknade inte som en fortsättning på tidigare sjukdom?

2019-10-27 i Sjuk
FRÅGA
Det är svårt att tyda sjuklagen. Jag var sjuk 16-19/9. Arbetade 20-24/9. Blev sjuk igen 25/9 och framåt.Arbetsgivaren säger att jag ska få en ny karensdag den 25/9. Är det rätt ?Arbetsgivaren har anmält mig till Försäkringskassan från och med den 9/10. Är det rätt ? Jag får ju högre ersättning från arbetsgivaren än från Försäkringskassan så det kanske är lika bra att ta den karensdagen än ersättningen från Försäkringskassan ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är mycket riktigt sjuklönelagen (SjlL) som reglerar sjuklön för arbetstagare m.m.

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall regeln om återinsjuknande ska gälla i ditt fall eller inte, och om din arbetsgivare har gjort rätt genom att anmäla dig som sjuk till Försäkringskassan.

Jag kommer i mitt svar dels börja med att behandla vad som gäller vid återinsjuknande, dels om arbetsgivaren har gjort rätt i att anmäla till Försäkringskassan.

Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att regeln om återinsjuknande ska gälla?

Vid beräkningen tittar man på när du första gången blev sjuk, när du började arbeta igen och sedan insjuknade på nytt inom fem kalenderdagar. Vid beräkningen ser man även om regeln om återinsjuknande kan bli aktuell.

Återinsjuknar du alltså inom fem kalenderdagar så räknas den nya sjukperioden som en fortsättning på din tidigare sjukperiod. Det dras då inte någon ytterligare karensavdrag eftersom din nya sjukperiod ses som en fortsättning på din tidigare sjukperiod (7 § tredje stycket SjlL).

Inom fem kalenderdagar?

Du nämner i frågan att du var sjuk första gången under perioden 16-19 i september månad, och därefter återgick till arbetet den 20 september och arbetade fram till den 24 september. Sedan blev du sjuk igen den 25 september.

För att det ska kunna ses som en fortsättning får det inte ha gått mer än fem dagar. I ditt fall har det dock gått fler dagar. Du återgick till arbetet den 20, och arbetade fram till den 24 september (totalt 5 kalenderdagar). När du blev sjuk på nytt den 25 september kan alltså inte regeln bli aktuell då perioden du återgick till arbetet överskred "inom fem kalenderdgar", kan regeln inte bli aktuell för dig. Varför även ny karensdag kommer dras.

Hade du exempelvis återinsjuknat den 24 september i stället och anmält dig sjuk den 23 hade regeln aktualiserats - då hade "bara" fyra dagar gått.

Värt att tillägga är att lagen räknar dagarna efter kalenderdagar - det spelar alltså ingen roll om du inte hade ett pass inbokat eller om det var helg mellan.

Är det en förlängning av din tidigare sjukskrivning eller har det passerat fem kalenderdagar?

Då det nya insjuknandet ses som en ny sjuklöneperiod, blir det alltså fråga om en ny karensdag. I ditt fall blir den 25 september din karensdag. Din arbetsgivare har alltså rätt i det avseendet. Karensdagen är första dagen en arbetstagare inte är på arbetet på grund av sjukdom (6 § andra stycket SjlL).

"Arbetsgivaren har anmält mig till Försäkringskassan från och med den 9/10. Är det rätt ?"

Ja. Sjukperioden omfattar den första dagen en arbetstagare har en nedsatt arbetsförmåga och inte kan utföra sina vanliga arbetsuppgifter på grund av sjukdom de följande tretton dagarna (7 § första stycket SjlL). Med undantag för karensdagen (6 § andra stycket SjlL).

Med sjuklöneperiod menas den period arbetstagaren oavbrutet är sjuk och inte kan arbeta (7 § andra stycket SjlL).Sjuklön betalas ut vid sjukdom som sätter ner en arbetares arbetsförmåga (4 § SjlL). Arbetsgivaren betalar normalt sett sjuklön i tretton dagar - med vissa undantag.

Arbetsgivaren är endast skyldig att utbetala sjuklön de första sju dagarna (avräknat karensdagen) från den dag arbetstagaren sjukanmälde sig (8 § första stycket SjlL). Efter den sjunde dagen är man tvungen - för att få fortsatt sjuklön, uppvisa intyg som styrker nedsättningen av arbetsförmågan (8 § andra stycket SjlL).

En arbetsgivare är skyldig att anmäla till Försäkringskassan vid sjukdomsfall som gett en arbetstagare rätt till sjuklön, och om perioden och anställningen försätter efter sjuklöneperioden utgång. Anmälan ska göras inom sju kalenderdagar från denna tidpunkt (12 § SjlL). Dvs., din arbetsgivare är skyldig att anmäla till försäkringskassan inom sju kalenderdagar, från sjukelöneperiondens utgång som totalt är 14 dagar varav dag ett är karensdagen och övriga tretton dagar som även utbetalas med sjuklön.

Du nämner att du blev sjuk den 25 september och din arbetsgivare anmälde detta till Försäkringskassan den 9 oktober. Din arbetsgivare verkar alltså av uppgifterna du lämnat, anmält till Försäkringskassan enligt regelverket. Din arbetsgivare har agerat rätt även i detta avseende.

Skyldigheten att anmäla inom sju kalenderdagar gäller vid sjuklöneperioden utgång.

"Jag får ju högre ersättning från arbetsgivaren än från Försäkringskassan så det kanske är lika bra att ta den karensdagen än ersättningen från Försäkringskassan ?"

De första 13 dagarna som arbetsgivaren betalar ut sjukön dras normalt 80 procent av lönen (6 § första stycket SjlL). Är man fortfarande sjuk efter 14 dagar, ska ansökan om sjukpenning göras till Försäkringskassan dag 15. Beviljas man sjukpenning får man normalt sjukpenning från dag 15: Dock retroaktivt - om det beviljas. Eftersom handläggningen brukar ta några veckor hos Försäkringskassan.

Det är mycket möjligt att din sjuklön från din arbetsgivare är högre än den ersättning du får från Försäkringskassan. Dock är det inget jag kan uttala mig om då jag saknar uppgifter om din sjukpenning och liknande hos Försäkringskassan.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll