Arbetsgivares rätt att kräva sjukintyg

2019-11-28 i Sjuk
FRÅGA
Hej, jag undrar om det finns någon lag eller regel som talar om att du måste friskskriva sig hos AG. T.ex. du har varit sjuk två dagar, sedan infaller fyra dagars ledigt, och när du ska börja jobba den sjunde dagen så är du fortfarande sjuk och då kräver AG läkarintyg. Men jag som arbetstagare har inte fått någon information om att man måste friskskriva sig innan ledighet, för man kan ju fortfarande vara sjuk t.ex de första två lediga dagarna. En klurig fråga tycker vi, då vi inte kan hitta något skriftligt som säger hur det ska vara.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som arbetstagare har du när du blir sjuk en skyldighet att anmäla sjukdomen för att ha rätt till sjuklön. Den sjunde kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan så har arbetsgivaren rätt att kräva en läkarintyg som styrker att arbetstagaren har så pass nedsatt arbetsförmåga att det berättigar fortsatt sjuklön (8 § och 9 § sjuklönelagen).

Att tänka på är dock att vissa bestämmelser i sjuklönelagen är semidispositiva, det vill säga annat kan gälla genom gällande kollektivavtal. Bland annat bestämmelser om arbetsgivarens rätt att kräva sjukintyg är en sådan bestämmelse som där annat kan gälla på grund av kollektivavtal (2 § andra stycket sjuklönelagen).

Du kan alltså vara sjuk i sju dagar från med sjukanmälningsdagen, men dag åtta har arbetsgivaren rätt att kräva läkarintyg. I ert fall låter det som att arbetsgivaren rätt att kräva intyg inträffar en dag senare än vad som framgår av frågan, såvida inte annat gäller på grund av kollektivavtalet.

För mer information se Försäkringskassans hemsida.

Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (176)
2020-03-31 Kräva läkarintyg som arbetsgivare
2020-03-31 Förstadagsintyg vid vård av barn
2020-03-27 Återinsjuknanderegeln - När avslutas en sjukperiod?
2020-03-25 Sjukpenning som pensionär

Alla besvarade frågor (78662)