Uppsägning och sjukersättning

2019-12-06 i Sjuk
FRÅGA
Hej! Jag har idag blivit uppsagd under min provanställning då min tjänst ska tas bort. Har två veckors uppsägningstid. Men känner mig väldigt ledsen och nedstämd , kan jag sjukanmäla/sjukskriva mig denna tiden och få sjuklön?Med vänlig hälsning, Sanna
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) skall den anställde under uppsägningstiden befinna sig på arbetet och utföra sina arbetsuppgifter på samma sätt som skett under anställningstiden.
Men det finns inget som hindrar att du är sjukskriven under din uppsägningstid.
Arbetsgivaren har rätt att kräva sjukintyg från åttonde dagen, men kan även kräva det tidigare.
Du som arbetstagare är skyldig att omedelbart anmäla din sjukdom till arbetsgivaren, räkna med att du inte kan få sjuklön för tid före anmälan.

Arbetsgivaren är skyldig att betala sjuklön från och med den sjunde kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan endast om arbetstagaren styrker nedsättning av arbetsförmågan genom läkarintyg. Därmed krävs det enligt lag i normalfallet inte läkarintyg för den första sjukveckan.
Det skall även tilläggas här att intyget inte behöver redovisa vilken sjukdom arbetstagaren lider av utan bara ange att denne är förhindrad att arbeta pga. sjukdom.

Sammanfattningsvis
Du har alltså rätt att sjukanmäla dig upp till sju dagar utan att behöva redovisa ett sjukintyg. Det skall dock tilläggas att arbetsgivaren även har rätt att kräva ett sjukintyg innan dessa sju dagar passerat.
Vad gäller din sjuklön skall denna utgå så länge ett anställningsförhållande föreligger, vilket det gör fram till din sista dag, dvs. sista dagen under din uppsägningstid.

Med bästa hälsningar,

Mahdi Sadegh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll