FrågaARBETSRÄTTSjuk 22/03/2020

Sjuklön om man återinsjuknar inom fem dagar från sin tidigare sjukperiod

Om jag är sjukskriven enstaka dagar pågrund av skada gäller en halvdag som sjukdag för att slippa ny karensdag?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om ett nytt karensavdrag ska göras om man är sjuk några dagar, därefter arbetar en halv dag men sedan sjukanmäler sig igen. Jag kommer inledningsvis att redogöra för hur sjuklönen (samt karensavdraget) beräknas och därefter redogöra för vad som gäller för karensavdraget om man återinsjuknar.

Sjuklöneperioden och sjuklönens storlek
Närmare rättsregler om sjuklön återfinns i lagen om sjuklön (SjLL). De första fjorton dagarna arbetstagaren är sjuk (sjuklöneperioden) får denne sjuklön från sin arbetsgivare (1 § SjLL och 7 § SjLL). Sjuklönen utgör 80 procent av en arbetstagares inkomst (6 § första stycket SjLL). Den 1 januari 2019 genomfördes en lagändring som innebar att en karensdag ersattes till ett karensavdrag. Det här innebär att man istället gör ett karensavdrag från sjuklönen. Karensavdraget utgör 20 procent av den sjuklön som arbetstagaren beräknas få under en vecka (6 § andra stycket SjLL).

Om man återinsjuknar inom fem dagar från det att den tidigare sjukperioden avslutats, ska den nya sjuklöneperioden betraktas som en fortsättning på den tidigare sjuklöneperioden. I detta fallet ska ett nytt karensavdrag inte göras (7 § tredje stycket SjLL). Detta är den så kallade återinsjuknanderegeln. Det här innebär att om du är sjuk några dagar och sedan arbetar en halv dag, men därefter blir sjuk igen - så kommer det inte att göras ett karensavdrag igen utan du kommer att erhålla din sjuklön.

Sammanfattningsvis, ska ett nytt karensavdrag av din sjuklön inte att göras om du återinsjuknar efter att ha arbetat i en halv dag. Du ska erhålla din fulla sjuklön.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin SahinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?