Skadeståndsskyldighet vid olycka på nattklubb

2017-12-29 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |För 2 veckor sen besökte jag och min vän en välkänd nattklubb i stockholm där en berusad person stötte till en ca 20 kg högtalare som stod på ett stativ som sedan ramlade på min vän och hon fick den i ansiktet. Det ledde till att hon brött näsan och fick en lättare hjärnskakning. Det ledde till en näsoperation och hon fick sjuka sig en helvecka från jobbet och hon får konstant huvudvärk på jobbet och kan inte utföra visa arbetsuppgifter på grund av detta. Hur kan hon ta ställning till en sån här situation? Vi anser att nattklubben var i detta fallet ansvarslös genom placering och installation av högtalarna.
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att din vän ska vara berättigad till skadestånd enligt skadeståndslagen så måste hon, till att börja med, kunna styrka att hon har råkat ut för någon typ av skada. Detta måste göras för att veta vad skadeståndet ska ersätta. Detta verkar inte vara något problem då du nämner att hon brutit näsan och fått en lättare hjärnskakning. Här rör det sig alltså om personskador. Det som ersätts vid personskador framgår av SkL 5 kap. 1 §. Den ersättning som utgått i form av ersättning från det allmänna ska dock räknas av från skadeståndet enligt SkL 5 kap. 3 §. Det som räknas av kan vara sjukvårdskostnader och liknande som ersätts genom det allmännas försorg. Dock så kan skadestånd utgå i form av den summa som hon fått betala för sjukvård som inte omfattas av högkostnadsskyddet. Det kan också utgå ersättning för inkomstförlust och sveda och värk samt lyte/men. De kostnader som hon haft på grund av sin bortavaro från arbetet och ideell ersättning för den smärta skadorna har åsamkat henne kan hon alltså få ersättning för. Vidare kan också ideell ersättning utgå för eventuella bestående skador(lyte/men) som hon drabbats av, det kan röra sig om ärr eller liknande utseendemässig påverkan. När ni har konstaterat vad det är för typ av skador som hon har åsamkats och därmed också vad det är som ni vill ha ersättning för, samt ser till att det finns underlag för att kunna bevisa existensen av dessa skador så är nästa steg att försöka hitta någon som kan vara skadeståndsskyldig. Enligt SkL 2 kap. 1 § så är den som uppsåtligen eller av vårdslöshet har vållat personskada skyldig att ersätta skadan. Det som är intressant i detta fallet är alltså om nattklubben av vårdslöshet har orsakat skadorna på din vän. För att utröna om någon är skadeståndsskyldig genom vårdslöshet så kan man falla tillbaka på olika typer av föreskrifter. Om det finns någon typ av föreskrift som säger att högtalare ska vara förankrade eller placerade på ett visst sätt och nattklubben inte har följt dessa föreskrifter så kan dom ansetts ha varit vårdslösa och därmed skadeståndsskyldiga. Om det inte finns några sådana föreskrifter så får det göras en allmän bedömning av vårdslöshet där man bland annat tittar på möjligheten för nattklubben att ha insett och förebyggt skadorna vilka kostnader och olägenheter ett förebyggande skulle medfört för nattklubben. En sådan bedömning får ytterst göras av en domstol i en eventuell tvist om skadeståndsskyldighet.Denna typ av frågor brukar ofta lösas genom att försäkringsbolag är inblandade. Din vän kan alltså vända sig antingen till sitt eget försäkringsbolag ifall hon har någon försäkring som skulle kunna täcka skadorna. i andra hand kan hon försöka vända sig till nattklubbens ansvarsförsäkring om det finns ett sådan. I tredje hand kan hon då vända sig till nattklubben och försöka få ut ersättning den vägen. En ytterligare person som skulle kunna vara skadeståndsskyldig är den berusade gästen som välte högtalaren eller möjligen dennes ansvarsförsäkring. Det finns alltså en mängd vägar att gå för att försöka få ersättning i denna situation. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller vill ha något i svaret förtydligat. Vänligen,

Domstolens respektive Polisens bedömning. möjlighet till skadestånd

2017-11-24 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej,Jag och min son blev påkörda bakifrån då jag stannat för ett rådjur.Polis, brandkår och ambulans larmades till platsen. Sonen var chockad men fick skjuts hem av polisen och jag togs till akuten då jag hade ont i nacken och ryggen.Nu ska ärendet till tingsrätten då han står vållande till kroppsskada. Han har redan fått körkortet omhändertagit, då han är vållande enligt polisen.Finns det risk att tingsrätten dömer annorlunda, och vad kan jag kräva för skadestånd för mig och sonen?Vi har fortfarande smärtproblematik och jag har även problem med minnet.Vi går på sjukgymnastik och psykoterapi.
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Polisens beslut är endast för att kunna vidta omedelbara åtgärder och eventuellt göra en utredning. Det är domstolens bedömning som ligger till grund för det eventuella straff han svår. Eftersom att det rör sig om ett brott kommer en åklagare i så fall driva målet, medan du och din son kan få era skadeståndsanspråk genom ett målsägarbiträde som rätten ger er.Om det inte blir ett åtal kan ni fortfarande ha rätt till skadestånd för hans vållande eftersom beviskravet är lägre för skadestånd än för fällande åtal och därför kan de ha lagt ned processen pga bevissvårigheter utan att det för den sakens skull friar honom från skadeståndsansvar pga vållande.För att han ska bli skadeståndsskyldig krävs det att han:1. Orsakat en skada2. genom handling eller passivitet3. som är vårdslös4. och har ett orsakssamband med skadan.Vårdslösheten kan bedömas enligt en regelmässig bedömning som tar hänsyn till gällande regler och handlingsnormer i samhället i stort eller i det enskilda fallet. Den kan också bedömas enligt en fri bedömning som tar hänsyn till den riskinsikt skadevållaren hade eller borde ha haft samt hur en neutral tredje man hade bedömt situationen. Skadeståndet för personskada omfattar både sjukhuskostnader, inkomstförlust som skadan medfört (5 kap. 1 §). I vissa fall ersätts även estetiska följdskador samt psykiskt och fysiskt lidande (se Trafikskadenämnden tabeller för referens). Detta kan ni alltså kräva direkt av honom om det inte blir någon process där ni kan få hjälp av målsägarbiträde. Om han inte går med på ert skadeståndskrav kan detta i sig bli grund för en rättsprocess, dock inte rörande brott utan endast rörande ert skadestånd. Skulle detta bli aktuellt rekommenderar jag att ni mailar oss på info@lawline.se för att undersöka möjligheterna vidare.Hoppas det besvarar din fråga och att ni får en bra återhämtning från skadorna.Vänliga hälsningar,

Hur vet man vad man ska begära i ersättning för brott?

2017-11-19 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej,Jag var med om en trafikolycka i början av augusti. Det var en gammal mopen som krockad med mig i en tunnel när jag cyklade. Efter krocken drar han loss sin moped från min cykel, medans jag ringer polisen så åker mannen där ifrån. Brottet är anmält som smitning.Polisen vill nu för att kunna ta ärendet till åklagare ha ett belopp av mig som jag kräver ersättning på, bland annat sveda och värk, ärr osv. Men jag vet inte vilket belopp som jag ska uppge? Nu vill polisen att jag ska hitta på ett belopp isåfall för att kunna ta ärendet vidare.Kan ni hjälpa mig?Mvh
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Brottsoffermyndigheter publicerar referatsamlingar där man kan få vägledning kring ersättning för brott. Jag råder dig att kontakta dem för att få ett så korrekt svar på din fråga som möjligt.Här är en länk till brottsoffermyndighetens hemsida.Hoppas du fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar

2017-11-07 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Jag har brutit ben när jag skulle gå ut från restorangen. Det var dålig belysning ute och trappan var inte bra. Kan jag stämma dem för min lidande och deras dåliga miljö? I så fall var ska man vända sig till?
Julia Stenslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till skadeståndsansvar så krävs att någon med uppsåt eller av vårdslöshet agerat på ett sätt så att din skada har uppkommit. En fastighetsägare har en viss skyldighet att se till att fastigheten inte är skadlig och om restaurangägaren i detta fallet brustit i sin skyldighet så kan detta innebära skadeståndsansvar. De kostnader som ett eventuellt skadestånd skulle täcka är dina sjukvårdskostnader, eventuellt inkomstbortfall, samt sveda och värk,5 kap. 1 § Skadeståndslagen. Sveda och värk ersätts enligt en schablon från trafikskadenämnden som du hittar här. Det du kan göra först och främst är att räkna ut vilka kostnader du har haft (sjukvårdskostnader och inkomstbortfall), samt kolla vilken ersättning du har rätt till enligt tabellen för sveda och värk. När du räknat ut detta kan du alltid först kontakta restaurangen och se hur de ställer sig till din skada och din önskan om ersättning. Om inte detta leder till någon framgång så kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. För att få hjälp med detta kan du kontakta en jurist. Om du vill boka tid med en av våra jurister kan du göra det här. Att driva en skadeståndstalan kan bli dyrt, då du tills rätten har fastställt att din motpart är skadeståndsskyldig, får stå för dina egna rättegångskostnader. Om rätten istället skulle finna att din motpart inte är skadeståndsskyldig så blir du skyldig att betala både dina egna och motpartens rättegångskostnader. Detta är alltså inget jag rekommenderar, om det finns andra sätt att få ersättning. Av din fråga framgick inte om du har en olycksfallsförsäkring som täcker skadorna du drabbats av, men jag kan även nämna att om du redan fått ersättning från en sådan försäkring så kommer inte rätten anse att du har rätt till mer än den ersättningen. Hoppas svaret var till hjälp och lycka till! Har du fler frågor är det bara att skriva igen!

Vad kan jag få ersättning för?

2017-12-14 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hejsan! Jag var och handlade i en affär och utanför affären på vägen hem trillade jag ner med mitt ben i en brunn som saknade lock. Jag ramlade på armbågen och fick en spricka. Efter samtal med kommunen och affären visade sig att det va ett företag som va huvudansvarig för marken brunnen låg på. Kommunen ville jag skulle ta kontakt för dem för att få ett skadestånd. Jag pratade med bolaget och dom ville att jag skulle skicka in ett skriftligt brev på Mail med vad som hände och vad jag kräver för skadestånd. Jag undrar nu vad jag kan få för ersättning för detta? Jag har fått besöka sjukhus antal gånger och nu gå på sjukgymnastik, min jacka mina skor och byxor blev förstöra och även skärmen sprack på mobilen. Jag har fått förlorad arbetsinkomst då jag inte kunde jobba. Jag jobbar helger då jag fortfarande går i skolan. Även skolan har jag missat mycket utav eftersom jag går ett praktiskt program som man använder kroppen mycket med. Detta va även min högerarm.Jag tycker också att det är rimligt och få ersättning för sveda och värk och även för att jag är mycket rädd att detta ska hända igen.Är detta något ni kan hjälpa mig med, vad jag kan kräva för skadestånd/ersättning?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skadeståndets funktion är att försätta den skadelidne i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig inträffat. Den skadelidne har dock skyldighet att begränsa verkningen av skadorna.Som jag förstår det har skadan lett till att du fått sjukvårdskostnader, förlorat inkomst samt haft svårigheter i skolan då du läser ett praktiskt program. I samband med skadan gick din skärm på mobilen sönder och även en jacka, skor och byxor.Vid sakskador har man rätt ersättning för bl.a. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning (5 kap. 7 § SKL). Är det möjligt att reparera de saker som gick sönder i samband med din skada har du rätt att få dessa kostnader ersatta. Är det inte möjligt att reparera att du rätt till ersättning för vad det kostar att köpa nytt. Vanligtvis i detta fall rätt till återanskaffningskostnaden med avdrag för det bruk sakerna var i vid när skadan inträffade. Personskador är både fysiska och psykiska skador. För att psykiska skador ska ge rätt till ersättning krävs det tillståndet är medicinskt påvisbart. Känslor i form av oro eller rädsla räknas därför inte som en personskada i lagens mening. Vid en personskada har man rätt till ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust och sk. sveda och verk samt lyte och men (5 kap 1 § SKL). Det är även möjligt att få ersättning för framtida ersättningsförlust (5 kap. 4 § SKL). Till sjukvårdskostnader är det även möjligt att hänföra andra kostnader i samband med vårdbesöken ex. resekostnader. Ersättning för inkomstförlust gäller för det första ersättning för förfluten tid, dvs. den lön man skulle fått om skadan inte inträffat. Man har även rätt till ersättning för framtida inkomstförlust. Detta blir aktuellt först om din skada fastställs som en bestående nedsättning av kroppsfunktionen, s.k. medicinsk invaliditet. Det andra ersättningsposterna för personskador rör ideella skador. Sveda och verk kan förklaras som en "plåster på såren-ersättning". Det ersätter lidande som drabbat den skadade men som senare går över, exempelvis vara smärta eller fysiskt obehag. Lyte och men är motsvarande men i de fall lidandet består även efter själva skadeperioden. Dessa ersättningsposter bestämt i regel genom Trafikskadenämndens tabeller (här).Du kan alltså kräva ersättning enligt posterna ovan men bolaget är endast skyldiga att ersätta dig om de är att anse som skadeståndsskyldiga. För att en part ska vara skadeståndsskyldig krävs det att parten förfarit vårdslöst och på så sätt vållat skadorna. Detta är frågor som avgörs av rätten. I första hand skulle jag råda dig att ta kontakt med bolaget och förklara vad som hänt och berätta vad du önskar få ersatt. Skulle de motsätta sig dina önskemål är det möjligt att väcka talan om skadestånd i rätten. Du kan då kontakta en jurist för att få hjälp med detta. Vill boka tid med en av våra jurister kan du göra det här. Jag hoppas att jag har kunnat besvara din fråga och ge dig vägledning i din situation!

Hur kräva skadestånd?

2017-11-21 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej!Jag har väntat länge i telefonkö och har gett upp efter en halvtimme. Min fråga är enkel… Var söker jag skadestånd eller hur ska jag stämma min tandläkare för ersättning? Jag tänker även polisanmäla honom för att han tog 31.000 och har struntat i att avsluta arbete med inplantat. Jag har gått utan tänder över ett halvt år och han påbörjade behandlingen den 23 september 2016. Jag har anmält honom redan i augusti !!! även till Privata tandläkare patient nämnden som går i slow motion.När jag ringer upp, då svarar kvinna vid telefonen att de har flera fall och inte bara mitt. Att hon ska försöka påskynda det…
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som patient hos tandvården kan man få ersättning för skador. Däremot stämmer du inte den enskilda tandläkaren. Om det inte går att komma överens med tandläkarmottagningen i fråga kan du få ersättning av tandläkarmottagningens försäkringsbolag. Alla tandvårdsmottagningar är enligt patientskadelagen skyldiga att ha en patientförsäkring. Försäkringen täcker bl a inkomstförluster, sjukvårdskostnader och fysiskt och psykiskt lidande. Du måste därför ta reda på vilket försäkringsbolag din vårdgivare har. Om det inte går att ta reda på, eller om kliniken saknar försäkring, kan du vända dig till Patientförsäkringsföreningen (PFF). Har du själv en olycksförsäkring kan du ha möjlighet att få ekonomisk ersättning från ditt försäkringsbolag. Om du anser att du blivit felbehandlad kan du även vända dig till inspektionen för vård och omsorg (IVO). Inspektionen kan rikta kritik mot tandläkarmottagningen och ta beslut om ersättning för skador. Ytterligare information om hur du kan framföra klagomål och få ersättning hittar du här.

Hur formulerar man ett skadeståndskrav?

2017-11-15 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Vi var hembjudna till en husägaren. Vår bil stod parkerad på garageinfarten på deras tomt. Av misstag öppnade husägaren garagedörren och orsakade en skada på bilen. Mannen i familjen tog på sig skulden. Vi har nu skadebesiktigat bilen och självrisken är 7500 kr. Vid kontakt nu vill de inte längre ta på sig ansvaret för att betala självrisken och hänvisar till att bilen stod för nära garageporten och att det var lite rörigt på platsen. Även om de erkänner i sak att de har öppnat garageporten och orsakat skadan. Har pratat med vårat försäkringsbolag If som säger att vi ska ställa ett skadeståndskrav på dem men det är ingenting som If hjälper till med. Hur ska ett eventuellt krav till de som orsakat skadan vara formulerat? Eller hur ska vi gå vidare?
Annelie Burström |Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Det finns ingen fastställd mall för hur man skriver ett skadeståndskrav. Det viktigaste är att ni är tydliga och skriver allting ni tycker är viktigt att få fram. Punkterna nedanför kan ni använda er av som utgångspunkter i skadeståndskravet. 1.Era namn, personnummer och eran adress.2.Vem ni riktar skadeståndskravet mot.3.Beskriv utförligt vad som hände när skadan på bilen orsakades, hur husägaren orsakade skadan. Ta upp att mannen tog på sig skulden och att de har erkänt till att ha öppnat garageporten och orsakat skadan. Skriv varför ni tycker att ni har rätt att få skadestånd av husägaren.4.Ta upp vilken skada på bilen som händelsen ledde till, här kan ni ta upp skadebesiktningens resultat. 5.Skriv hur mycket ni kräver i skadestånd och hur ni har kommit fram till den summa ni kräver. Även här kan ni hänvisa till skadebesiktningen eftersom den visar att självrisken är 7500 kr. Det är bra att kunna bifoga något slags skriftligt underlag som stödjer de kostnader ni kräver att få ersättning för.6.Era kontaktuppgifter. Både e-post och telefonnummer kan vara bra att ha med.Jag hoppas att svaret gav er lite bättre koll på hur ni skriver ett skadeståndskrav. Om ni ha mer hjälp med mer exakta formuleringar eller ytterligare frågor är ni varmt välkomna att boka tid med Lawlines Juristbyrå här som kan hjälpa er vidare.Med Vänliga Hälsningar

Ersättning för misslyckad operation sedan barndomen

2017-11-06 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Gick igenom en gråstarrögonoperation som barn vilket inte genomfördes som det skulle göras. Jag fick veta detta bara för något år sedan när jag sökte hjälp till att kunna "kamoflera" den bleka och förminskade iris. Vart riktigt upprörd för jag har inget annat hört än att det är grönstarr jag har och därför inte ser något. Jag sökte då ersättning genom Patientförsäkringen men den täcker inte p g a att den fanns inte när operationen genomfördes. Eftersom jag inget ser så "tillbaka bildas" ögat så idag är ögat mindre och blekare än det friska ögat, Jag har också en kronisk inflammation/infektion (kommer inte ihåg vilket) i ögat,Min undran är ....har jag någon chans till upprättelse, en ekonomisk ersättning?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Det stämmer att du inte kan få något från patientförsäkringen om den inte fanns vid operationen. Du kan inte heller få något allmänt skadestånd, eftersom sådant preskriberas efter 10 år (2 § preskriptionslagen). Jag kan därmed tyvärr inte se något sätt för dig att ha rätt till ersättning för din misslyckade operation i barndomen.Däremot ger staten ibland ersättning ex gratia (av nåd), alltså en frivillig ersättning från statens sida. Detta kan man ansöka om hos valfri myndighet och det finns ingen bestämd myndighet i ditt fall, som t.ex. Steriliseringsersättningsnämnden för de som tvångssteriliserades under folkhemstiden (Skr. 2000/01:73). Du kan förslagsvis skriva till landstinget i det län där operationen utfördes och se vad det finns för möjligheter.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång du har en juridisk fråga!Vänliga hälsningar,