Processa mot hotell i Grekland avseende personskada

Hej, jag är nu på semester i Grekland och har råkat ut för en olycka på det hotell vi bor på. På väg till frukost inom hotell området halkade jag pga av ett markarbete där inga varningar om halt underlag fanns. Efter min olycka sattes relevant varning upp. Jag ligger sedan tre dagar på sjukhus med en nackskada och hotellet ignorerar händelsen. Jag vill driva detta juridiskt mot dem. Vad bör jag göra?

Lawline svarar

Hej Jörgen,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vill börja med att beklaga den situationen du hamnat i och hoppas att du kryar på dig!

Jag kommer att redogöra för hur lagstiftningen fungerar, om du önskar stämma hotellet.

Tillämplig lagstiftning

När du som svensk medborgare på resa i Grekland råkat ut för en personskada uppkommer ett IP-rättsligt moment. (Internationellt privaträttslig tvist).

Eftersom både Grekland och Sverige är medlemmar i EU används den gemenskapsrättsliga Bryssel Ia-konventionen som rättsligt instrument för att klargöra vilken domstol som är behörig att pröva rättsfrågan.

Domstolsbehörighet

En stämning av hotellet/ägare avser en talan om skadestånd utanför avtalsförhållanden. En sådan stämning ska inges till domstolen på den ort där skadan inträffade. (Bryssel 1a, kap 2, avsnitt 2 art 7, punkt 2a).

Lagvalsregler

När den grekiska domstolen prövar ditt skadeståndsmål enligt Bryssel 1a-reglerna, måste de följa Rom II-konventionen som reglerar lagvalsregler för skadestånd. För skadeståndsgrundande händelser finns en huvudregel i (Rom II, art 4 punkt 1) att en utomobligatorisk förpliktelse som har sin grund i en skadeståndsgrundande händelse (ditt olycksfall på hotellet) ska prövas enligt lagen i det land där skadan uppkommit.

Summering

Eftersom ett skadeståndsanspråk mot hotellet kommer att prövas av en grekisk domstol och med tillämplig grekisk skadeståndslag, råder jag dig att ta kontakt med en grekisk jurist.

Kontrollera med ditt försäkringsbolag för hem- och reseförsäkring om det finns ett rättsskydd som skulle kunna täcka dina juridiska kostnader i Grekland.

Hoppas du fått ett utförligt svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Hur kräver man skadestånd?? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”