Skadeståndsansvar för hyresvärd efter att element lossnat och skadat gäst?

FRÅGA
Min man har hyrd en lägenhet i andra hånd. När jag besökte honom i maj fall en radiator ned från veggen och traff min fot. Jag brakk intet, men det gjorde fruktansvart ondt. Men hon som äger lägenheten prövar att gje mig skyld för at radiatoren fäll ned. Jag stod ved vinduet och tittade ut da den fäll. Vägde MOG 100 kg da den var full med vatn.I Norge har vi det vi kaller objektivt ansvar. Har ni tilsvarende i Sverige?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det objektiva ansvaret som du talar om, även kallat rent strikt ansvar, innebär att den ansvarige är ersättningsskyldig oavsett eget vållande. Detta gäller t.ex. vid skador orsakade av hundar (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Det gäller inte för hyresvärdar. Ett eventuellt skadestånd måste istället utgå ifrån avtal mellan hyresvärden och din man eller ifrån skadeståndslagen.

Skadestånd enligt avtal

I hyresavtal är ofta inskrivet olika ansvarsklausuler om vilka skador hyresvärden ersätter. Dessa klausuler kan aldrig friskriva hyresvärden mer än vad skadeståndslagen tillåter.

Skadestånd enligt skadeståndslagen

För att du ska få skadestånd genom skadeståndslagen krävs att hyresvärden orsakat dig en personskada genom eget vållande (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Detta kan vara genom en handling eller en underlåtenhet att handla. Det sistnämnda kan vara aktuellt i ditt fall om hyresvärden t.ex. underlåtit att underhålla elementet så att det till slut lossnade och föll på din fot.

Det måste även finnas ett förutsebart orsakssamband (s.k. adekvat kausalitet) mellan hennes underlåtenhet och skadan som skedde. Detta är inte självklart i ditt fall men det är definitivt en stark argumentation att elementet var på väg att falla isär när som helst och att det bara krävdes att någon rörde vid det för att en sådan skada skulle inträffa.

Hennes underlåtenhet att underhålla elementet måste även vara vårdslöst. Det kan antingen vara vårdslöst enligt någon regel eller handlingsnorm eller enligt sunt förnuft. Ett exempel på en handlingsnorm kan vara om du hittar någon branschpraxis på att element bör kontrolleras var 10:e år och det var 15 år sedan din mans element kontrollerades. I så fall är hyresvärdens underlåtenhet att underhålla elementet vårdslöst. Sunt förnuft kan vara att en neutral tredje person hade kunnat förutse att skadan skulle ske eller ännu bättre om hyresvärden var medveten om detta för att det t.ex. hade skett samma sak i en annan lägenhet.

Under dessa förutsättningar kan du få skadestånd för eventuella sjukhuskostnader, utebliven lön pga oförmåga att arbeta, transport till sjukhus och möjligtvis även en schablonbaserad ersättning för ditt lidande enligt Trafikskadenämndens tabeller (5 kap. 1 § skadeståndslagen).

Hur du kan gå vidare

Skriv ett email till din mans hyresvärd och kräv ersättning för de utgifter du haft och föreslå även något schablonbelopp om du tycker det känns rimligt. Hänvisa till de paragrafer och resonemang jag fört ovan om det är till hjälp. Om hon vägrar ersätta dig, kan din man ta upp tvisten hos hyresnämnden i sitt län. Mer info om detta finner ni här. Deras beslut kan överklagas till domstol, vilket ni får info om i fall av process hos hyresnämnden. Når processen domstol så rekommenderar jag starkt att ni söker vidare hjälp av vår juristbyrå på Lawline. Mer info om detta finns här.

Hoppas det besvarar din fråga, tveka inte att höra av er till Lawline igen nästa gång juridiken krånglar! Prova gärna vår expressrådgivning nästa gång för extra snabbt svar!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (216)
2021-07-20 Stämningsansökan - skadestånd
2021-07-07 Hur och vad kan man begära när ens granne tagit ner träd och häck?
2021-06-09 Kan man ansöka om stämning för reparationskostnader vid trafikbrott?
2021-05-31 Kräva skadestånd

Alla besvarade frågor (94218)