Vem bär ansvaret för halkolycka på allmän plats?

FRÅGA
Hej min svärmor som är pensionär halkade på en trotoarpratare och fick ett allvarligt benbrott i handleden .skylten låg på trottoaren på ett stort brunnslock och hon gick på den och halkade. Olyckan inträffade på allmän torgplats. Skylten motsvarar inte kommunens regler för att hantera trotoarpratare. Kan man begära skadestånd? Och av vem, kommunen eller restaurangen som äger trotoarprataren ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad har hänt

Jag tolkar din fråga som att en trottoarpratare tillhörande en restaurang ramlat/blåst eller på något sätt hamnat på marken en bit bort, där folk vanligen går förbi. Nu vet jag inte vilka regler som gäller i din kommun men jag utgår från att de liknar de regler som många kommuner har. Dvs. ägaren måste söka ett tillstånd, trottoarprataren ska ha en viss utformning och får inte riskera att skada förbipasserande m.m.

Vem bär ansvaret?

Huvudregeln i svensk rätt är att var och en, fysisk så som juridisk person ansvarar för skada man vållar någon annan genom vårdslöshet eller uppsåt (2 kap. 1 § SKL). Här har därför restaurangen ett ansvar eftersom det är deras trottoarpratare. Man skulle även kunna diskutera kommunens ansvar men det ligger närmare till hands för din svärmor att begära skadestånd av restaurangen och därför kommer jag att utgå från deras ansvar. Man brukar prata om positiva handlingar och passivitet. Kort sagt så finns det i det här fallet regler som restaurangen ska följa gällande hur trottoarprataren ska utformas/placeras och så vidare. Det har underlåtit att följa dessa på ett korrekt sätt (passivitet). Dessutom verkar det föreligga vad man brukar kalla för adekvat kausalitet. Dvs. restaurangens underlåtenhet att ha koll på trottoarprataren resulterar i att den hamnar där människor går à din svärmor går förbi och halkar. Din svärmors skada är ett resultat av restaurangens underlåtenhet att ta hand om trottoarprataren på korrekt sätt.

Hur du går till väga

Se till att ni dokumenterar din svärmors skador, begär kopior på röntgenbilderna, fråga läkaren om ett skriftligt intyg om skadans omfattning ta kvitton på vad detta har kostat henne och t.ex. dig eller anhörig om ni har haft kostnader för att vara med henne på sjukhuset. Hon har rätt till skadestånd för sjukvårdskostnaderna, andra kostnader i samband med detta samt för sveda och värk (ev. lyte och men om hon får bestående skador). Även du eller annan anhörig har rätt till ersättning för t.ex. inkomstförlust eller ökade kostnader till följd över att ni har behövt vara med svärmor på sjukhuset, det framgår av (5 kap. 1 § första och tredje punkten SKL). Samla alla dokument och framför er begäran till restaurangen alternativt deras försäkringsbolag. Skulle de neka kan ni skriva en stämningsansökan och lämna in. Det kan ni få hjälp med av Lawlines jurister.

Hoppas att du fick svar på din fråga och att din svärmor återhämtar sig snabbt! Tveka inte att höra av dig om du har några funderingar.

Vänligen,

Alex Skepastianos
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (97674)