Preskriptionstid för barnpornografibrott

2021-06-16 i Övriga brott
FRÅGA |Hej För 13 år sedan tvingade en kille mig att skicka nakenbilder och hotade att sprida dessa. Eftersom jag då var under 15 år så är det barnpornografibrott. Är det preskriberat så det är för sent att anmäla nu?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till brottsbalken (BrB).Precis som du nämner så kan barnpornografibrott bli aktuellt eftersom killen innehar en pornografisk bild av ett barn (16 kap. 10 a § BrB). Straffskalan för barnpornografibrott är fängelse i högst två år.Hur lång preskriptionstiden för ett brott är beror på straffskalan för brottet. För brott som ger fängelse i högst två år så är preskriptionstiden fem år från att brottet begicks (35 kap. 1 § BrB). Men eftersom det rör sig om ett barnpornografibrott och du var under 18 år när brottet begicks så ska preskriptionstiden räknas från den dag du fyller 18 år (35 kap. 4 § 2 st. BrB).Eftersom du inte har skrivit hur gammal du är idag så kan jag inte ge dig ett rakt svar på om brottet är preskriberat. Är det mer än 5 år sedan du fyllde 18 så är det fortfarande möjligt för dig att anmäla brottet. Det kan du göra hos polisen. Skulle det däremot ha gått mer än 5 år sedan din 18-årsdag så är brottet tyvärr preskriberat.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får man ha en katana på allmän plats?

2021-06-14 i Övriga brott
FRÅGA |umm hej jag undrar om man får ta med en prydnad katana till exempel på stan eller sånt för den är ju inte skada nån jag har några stycken hemma men jag vill ta med nån till stan nu om några dagar för att jag och min vän ska kolla på en film som har katanor och det skulle vara grymt att ha med sig några men vet inte om det är ok att ta med sig dom för att knivlagen dom är gjorde av metal men dom kan inte skada nån så snälla svara så fort som möjligt för att jag kan inte hitta om det är ok eller inte
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Tillämplig lag är Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, hädanefter förkortat Knivlagen eller KL. Vad är huvudregeln när det gäller knivar och andra liknande föremål som bärs på allmän plats?I 1 § KL står det att sådana knivar och stickvapen som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv och hälsa inte får innehas på allmän plats. I 1 § 3 stycket KL stadgas att den som är under 21 år inte får inneha stickvapen som konstruerats så att klinga eller blad snabbt fälls eller skjuts ut ur sitt skaft (springstiletter eller springknivar) över huvud taget. En oslipad katana som används som prydnad är inte ett vapen som kan användas vid brott mot liv och hälsa eftersom det inte är tillverkat för att kunna användas på det sättet. Om din katana är slipad så kommer jag avråda dig från att ta med det till allmänna platser eftersom det mycket väl kan leda till att du hålls ansvarig för brott mot knivlagen. Om din katana inte är slipad så kan du fortsätta läsa nedan om vad som gäller i ditt fall. Är det olagligt att gå runt med en oslipad prydnadskatana "på stan"?Om knivlagen läses bokstavligt så omfattas inte exempelvis sådana oslipade katana-svärd som är till för att pryda väggar och dylikt. De är inte ämnade att användas som knivar, utan som prydnader, varför de inte omfattas av knivlagen. De får alltså innehas på allmän plats, även av någon under 21 år. Med det sagt så borde sådana saker inte lämna hemmet eftersom de enkelt kan misstas för riktiga stickvapen och orsaka besvär för dig och obehag för folk i din omgivning (inte minst de andra som ska se filmen). För att undvika missförstånd bör du därför inte "leka" med den öppet. En situation du kan finna dig i är att du och en eventuell polis som närmar sig dig efter att en oroad person ringt dit dem har olika uppfattning om hur vasst ditt prydnadsföremål är, vilket leder till att det tas i beslag tills dess att det kan uteslutas att föremålet kunnat användas som ett vapen. Du bryter alltså inte mot lagen genom att ta med dig din oslipade prydnadskatana, men var beredd på att människor runt dig reagerar på det - de kan ju inte veta hur pass vass/oslipad din katana är. Jag hoppas detta besvarar din fråga. Tveka inte på att höra av dig till oss igen om jag varit otydlig eller om du har fler funderingar.

Hur får jag bort någon som är felaktigt folkbokförd på min adress?

2021-06-06 i Övriga brott
FRÅGA |Vad ska jag göra när min sons fd flickvän som numera bor i Portugal ( som hon kommer ifrån) är skriven på vår adress? Hur får jag bort henne från vår adress?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt folkbokföringslagen ska man vara skriven, det vill säga folkbokförd på den adress man anses bosatt. Begreppet "bosatt" innefattar där man regelmässigt tillbringar sin dygnsvila, minst en gång i veckan eller i samma omfattning exempelvis fyra gånger under en månad (6 § och 7 § folkbokföringslagen). Av din fråga tolkar jag det som att din sons före detta flickvän inte längre anses bosatt på er adress. Att folkbokföra sig på fel adress kan medföra att man gör sig skyldig till folkbokföringsbrott (42 § folkbokföringslagen). För att få bort henne från er adress kan du anmäla den felaktiga folkbokföringen till Skatteverket. Denna process kan dock ta ett antal veckor.Jag hoppas du fått svar på din fråga och att det ordnar upp sig för er. Annars kan du alltid höra av dig till oss igen!Vänligen,

Är det straffbart att sprida ut aska i Spanien?

2021-06-01 i Övriga brott
FRÅGA |Min anhörigs stoff sänktes i en upplöslig urna i havet med tillstånd i Sverige. Men innan dess öppnades urnan för att ta ut lite aska och sprida det i Spanien vilket också skedde vid ett senare tillfälle.Är detta lagligt att göra så? Griftefridsbrott? Straffbart?
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag ska börja med att säga att vi på Lawline i första hand har kunskap om det svenska rättssystemet och de regler och lagar som finns här. Spansk rätt är därmed inget vi är experter på, men jag hoppas att jag ändå kan svara någorlunda på din fråga. Enligt mina efterforskningar är det enligt spansk lag förbjudet att sprida aska efter en avliden person på annan plats än en begravningsplats om du inte har något tillstånd. Ett sådant tillstånd söks hos kommunen, på den platsen där askspridningen är avsedd att genomföras. I Sverige är det ett brott mot griftefriden att sprida ut aska utan tillstånd från Länsstyrelsen.Vilket brott denna handling, att sprida ut aska utan tillstånd, utgör i Spanien har jag inte lyckats ta reda på. Men eftersom det är förbjudet att göra detta är det antagligen att betrakta som någon typ av brott vilket således är straffbart. Men i ditt fall har jag svårt att tro att den spridning som gjordes av din anhörigs aska kommer att resultera i något straff, om det inte är så att du själv väljer att anmäla detta. Hoppas att du fått svar på din fråga!

straff vid penningtvättsbrott

2021-06-16 i Övriga brott
FRÅGA |har rättegång om penningtvätt brottParagraf 3Den misstanke som finns på mig är 50tusen kronerHar fast jobb aldrig varit dömd tidigare eller misstänkt.Händelse skedde för 3årsen Vad för straff kan dom ge?
Anna Manders |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar vilken typ av straff och hur långt ett straff kan bli om du står åtalad för penningtvättsbrott enligt 3 § i lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott (penningtvättsbrottslagen)Vilket straff som kan bli aktuellt och hur långt ett straff kan bli regleras i penningtvättsbrottslagen och brottsbalken (BrB).Varje enskilt brott har en straffskala som beskriver vilken typ av påföljd som kan bli aktuell och hur långt ett straff får vara Straffet för ett brott ska bestämmas med hjälp av brottets straffvärde, vilket exempelvis bedöms genom att beakta vilken skada den brottsliga gärningen medfört (29 kap. 1 § BrB). Andra omständigheter som påverkar straffvärdet är eventuella försvårande eller förmildrande omständigheter i det enskilda fallet (29 kap. 2 § och 29 kap. 3 § BrB). Straffvärdet ska bestämmas inom gränserna för brottets straffskala. Vilken straffskala ett brott har anges i varje enskild straffbestämmelse, och beror av hur allvarlig den aktuella brottstypen är i jämförelse med andra brottstyper. I ditt fall rör åtalet penningtvättsbrott. Straffskalan för penningtvättsbrott är fängelse i lägst 14 dagar till högst 2 år (3 § penningtvättsbrottslagen). Trots att fängelse finns i straffskalan finns möjlighet att en annan påföljd blir aktuellI svensk rätt finns en uppfattning att fängelse generellt sett är en olämplig påföljd. Domstolen ska i sin bedömning av om fängelse är en lämplig påföljd beakta omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Omständigheter som beaktas är brottets bedömda straffvärde, den tilltalades eventuella tidigare brottslighet och vilken typ av brott som den tilltalade nu står åtalad för (30 kap. 4 § BrB). Påföljder som istället kan bli aktuella om fängelse bedöms vara olämpligt är villkorlig dom eller skyddstillsyn (30 kap. 7 § eller 30 kap. 9 § BrB).Vad innebär detta för digJag kan tyvärr inte fastställa vad straffet blir för dig om du döms för det aktuella brottet du är åtalad för, eftersom jag saknar kännedom om omständigheterna. Straffets längd kan bara beslutas av en domstol. Det jag kan säga är att straffskalan är fängelse i lägst 14 dagar och högst 2 år. På grund av att fängelse normalt ses som en olämplig påföljd i svensk rätt är det möjligt att skyddstillsyn eller villkorlig dom bedöms vara lämpligare påföljdsalternativ.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Vart ska man folkbokföra sig?

2021-06-07 i Övriga brott
FRÅGA |Min fru har flyttat till en annan bostad. Men hon är fortfarande folkbokförd hos mig. Har hon inte skyldighetfolkbokföra sig på den nya adressen där hon bor nu?Tack för svaret.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt folkbokföringslagen ska man vara folkbokförd på den adress man anses bosatt. Begreppet "bosatt" innefattar där man regelmässigt tillbringar sin dygnsvila, minst en gång i veckan eller i samma omfattning exempelvis fyra gånger under en månad (6 § och 7 § folkbokföringslagen).Om din fru inte längre anses bosatt hos dig har hon en skyldighet att folkbokföra sig där hon anses bosatt. Att folkbokföra sig på fel adress kan medföra att man gör sig skyldig till folkbokföringsbrott (42 § folkbokföringslagen).För att få bort din fru från din adress kan du anmäla den felaktiga folkbokföringen till Skatteverket.Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars kan du alltid höra av dig till oss igen!Vänligen,

Begår jag mened om jag minns fel?

2021-06-03 i Övriga brott
FRÅGA |Jag ska vittna mot en granne som blivit avhyst. Jag var mycket trött när allt händer och är inte säker på om jag kommer ihåg tidpunkter rätt. Begår jag mened om jag inte minns rätt?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga kommer vi kika i brottsbalken (BrB).För att en person ska dömas för mened krävs att man uppsåtligen lämnar en osann uppgift eller förtiger sanningen (15 kap 1 § BrB jämte 1 kap 2 § BrB). Det krävs alltså att en person avsiktligen lämnar en oriktig uppgift. Att minnas fel och av den anledning lämna uppgifter som man tror är sanna gör att uppsåtskravet inte blir uppfyllt. Det viktiga är alltså att du berättar allt du kommer ihåg och inte lämnar uppgifter som du vet är oriktiga. Gör du det det kommer du alltså inte begå brottet mened eftersom du då inte avsiktligen lämnar felaktiga uppgifter. Om du dock lämnar uppgifter som du vet är osanna kan du göra dig skyldig till brottet mened.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt att dricka alkohol om man är under 18 år?

2021-06-01 i Övriga brott
FRÅGA |Är det olagligt i sig att dricka alkohol om man är under 18 år om man lyckas få tag på alkohol? Jag undrar alltså inte om den som "fixar" alkoholen gör något olagligt, utan undrar om den som dricker och är under 18 bryter mot lagen tack!
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är inte olagligt för en minderårig att förtära alkohol. Det är istället den som förser den minderåriga personen med alkohol som bryter mot lagen. Av 3 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622) framgår att det är olagligt att köpa ut eller sälja sprit, vin eller starköl till en person som är under 20 år. När det gäller folköl eller annan alkoholdryck med en alkoholhalt upp till 3,5 % är åldersgränsen istället 18 år. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot detta och köper ut alkohol till en minderårig kan dömas för olovligt anskaffande av alkohol till böter eller fängelse i högst 2 år, och vid grovt brott högst 4 år. Detta följer av 11 kap. 7 § alkohollagen. En minderårig person bryter alltså inte mot lagen genom att förtära alkohol. Polisen kan dock beslagta alkohol som har langats i strid med alkohollagen, vilket följer av 12 kap. 1 § alkohollagen. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,