FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott30/01/2023

Vem väcker åtal för brottet hets mot folkgrupp och vad krävs för att Högsta domstolen ska pröva fallet?

Angående frågeställningen om koranbränning kan vara straffbart enligt lagtexterna om hets mot folkbrott undrar jag följande; Vad krävs för att få detta prövat av svensk domstol. Är det polisiära myndigheter som skall avgöra om anmälan skall gå vidare till åtal? När jag läser era svar i tidigare inlägg har jag svårt att förstå varför detta inte är viktigt att få prövat av ytterst HD

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!


Frågor om olika brott regleras främst i brottsbalken (BrB). Vad gäller brottet hets mot folkgrupp hittar man detta i 16 kap 8 § BrB. Frågor som rör när Högsta domstolen tar upp frågor för prövning regleras av rättegångsbalken (RB).


Vad krävs för att en handling, som eventuellt utgör brottet hets mot folkgrupp, prövad i domstol?

Hets mot folkgrupp är ett så kallat brott mot staten vilket innebär att vid en rättegång är det staten som åtalar. För att en handling som eventuellt utgör hets mot folkgrupp ska bli prövad i domstol krävs det då att en åklagare väcker åtal i allmän domstol. Vem som helst kan däremot anmäla ett misstänkt brott till polisen. Polisen har ansvar att utreda brottsmisstankar och det är seda upp till åklagaren att väcka åtal om denne tror att ett åtal skulle leda till en fällande dom.


Vad krävs för att Högsta domstolen ska pröva en fråga?

För att Högsta domstolen ska ta upp en fråga krävs att ett så kallat prövningstillstånd har lämnats. Prövningstillstånd får lämnas om Högsta domstolens prövning i frågan ger vägledning till lägre instanser, d.v.s tingsrätter och hovrätter (54 kap 10 § 1 st 1 p. RB). Detta kallas med juridiskt språk för att Högsta domstolen tar upp en prejudikatfråga. Enligt domstolens egna hemsida får Högsta domstolen in cirka 6 000 överklaganden per år men endast drygt 100 av dem får prövningstillstånd (domstolens hemsida). Det är därför relativt svårt att få ett fall prövat av Högsta domstolen.


Vilka frågor som Högsta domstolen anser som viktiga att ta upp för att kunna fungera som vägledning kan jag inte ge något svar på. Det är därför också svårt att ge ett svar på om det inte hade varit viktigt att Högsta domstolen fick pröva just den frågan som du tar upp i din frågeställning. Som första steg för att Högsta domstolen överhuvudtaget ska ha en möjlighet att ta upp en fråga är dock att åtal väcks av åklagare och att frågan först och främst prövas i tingsrätt.


Hoppas att du har fått svar på din fråga och återkom gärna om du har ytterligare funderingar!

Elin StaafgårdRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”