FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott31/01/2023

Föreligger det en s.k. spärrtid vid återkallelse av en vapenlicens?

Hej, Finns det en spärrtid för vapenlicens när man är dömd för rattfylleri? alltså ett visst antal år man kan förvänta sig att det ska ta tills man får sin licens tillbaka igen och sina vapen som omhändertagits av polisen.

Lawline svarar

Hej,


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


De regler som styr vapeninnehav och återkallelse av vapenlicenser är vapenlagen, vapenförordningen och RPSFS 2009:13 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftning (FAP 551–3). Ingen av nyssnämnda författningar innehåller någon uttalad gräns för när man tidigast kan få vapenlicens igen. I anslutning till Polismyndighetens föreskrifter om vapenlagstiftningen föreligger det dock allmänna råd. De allmänna råden är dock inte bindande. Däremot kan de ses som en måttstock om vad som är ungefärligt att vänta sig, både från Tillståndsmyndigheten och från en eventuell domstol i det fall klienten skulle få avslag på en licensansökan och överklaga beslutet. Enligt de allmänna råden bör en utgångspunkt för vapenlicens vara att sökanden gjorts sig känd som pålitlig, omdömesgill och laglydig. Rattfylleribrott bör enligt de allmänna råden innebära, i

normalfallet, att sökanden inte ska beviljas vapenlicens förrän minst tre år sedan gärningen begicks. Spärrtiden kan således pågå i mindre än tre år eller längre än tre år. Synnerligen allvarlig brottslighet, till exempel grovt rån, bör föranleda att tillstånd är uteslutet under ännu längre tid än tre år (se 6 kap. 1 § vapenlagen). Vidare kan mer än tre års tid spärrtid grunda sig i om det anses att individen är olämplig på annat sätt. 


Sammanfattning

Enligt de allmänna råden bör sökanden vanligtvis avvakta minst tre år innan ny vapenlicens kan meddelas. Detta är dock inte en bindande regel och det görs således en individuellbedömning av sökandes lämplighet i det enskilda fallet.


Vänliga hälsningar,

Siva ArifRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”