FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott31/01/2023

Kan man medverka till brott utan att veta om det?

Min kompis har fått brev hem om att han har penningtvättar på ett datum då jag befann mig med honom, jag hade naturligtvis ingen aning om detta var just penningtvätt och jag har INTE deltagit i att ta ut pengar eller ta emot pengar, har bara umgåtts med personen under detta tillfälle. Kommer jag hamna i skiten för det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline!


Jag inleder med ett kort svar, men läs gärna hela min redogörelse. Jag tror inte du behöver oroa dig för att behöva ansvara på något sätt.


När det gäller penningtvätt regleras det speciellt i lagen om straff för penningtvättsbrott. Lagen innehåller vad som utgör ett penningtvättsbrott och vilka straff som kan följa. Dock regleras även medverkande till brott i 23 kap 4 § brottsbalken


När det gäller penningtvättsbrott följer det av 3 § att man kan bli dömd ifall man på ett sätt som är menat att dölja pengar eller egendom från brott, överlåter, får, spenderar, förvarar eller på annat sätt ger, får eller upprättar en handling som ger en skenbar förklaring till innehavet, med mera. 

   Alltså ifall man på något sätt försöker använda pengar som kommer från brottslighet så kan man behöva ansvara för penningtvätt. 

  Det följer även av 4 § att ifall man otillbörligen främjar, alltså på ett sätt hjälper till, med möjligheterna för någon att omsätta pengar eller egendom som härrör från brott kan man bli ansvarig också. 


Det betyder alltså att man på något sätt behöver aktivt handla, genom att på något sätt hjälpa till med att pengar tvättas, eller genom att tvätta pengar själv. Därmed har du bara umgåtts med personen, utan eget handlande har du rimligen inte begått någon straffbar handling.


Dessutom är även uppsåt en viktig aspekt av brott. Alltså ifall du haft för avsikt att begå ett brott, eller att man praktiskt taget haft insikten att följden av sitt handlande skulle leda till ett brott eller ifall man varit medveten om att det fanns en risk för ett brottsligt handlande men fortsatt ändå. Är inte någon av dessa uppfyllda kan man inte straffas för brott. Dock finns det brott som ställer lägre krav. 


Avseende medverkan till brott enligt brottsbalken, kan man alltså dömas om man främjat ett brott genom råd eller dåd. Det innebär att man genom något handlande hjälper till att föra en handling framgåt i brottsriktningen. Även ansvar för medverkan kräver uppsåt dock.


Alltså, har man inte utfört en brottslig handling, eller hjälp till på något sätt med en brottslig handling så kan man inte ådömas ansvar för den.


Om du därför bara umgåtts med din kompis, när hen anklagas för att ha begått brottsliga handlingar och du ej på något sätt hjälpt till eller varit medveten om så är det rimligt att anta att du inte kan anses ansvarig för något brott.


Hoppas detta var ett tillfredsställande svar på din fråga.

Mvh

Linus NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”