Övningsköra utan godkänd handledare

2011-04-12 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Jag ska börja övningsköra för att skaffa mig ett B-körkort. Jag har ett körkortstillstånd men min fråga gäller handledaren. Jag har nämligen övningskört en del med min pojkvän som snart är 23 år och då haft sitt körkort i 5 år. Han har även lastbilskörkort och är väldigt erfaren. Men inget handledartillstånd alltså (pga ålder). Jag undrar vad som händer om vi åker fast? Kommer han att bli av med körkortet eller blir det bara böter?
Jenny Gustafsson |Hej! Precis som du skriver får din pojkvän inte övningsköra med dig, eftersom han inte är godkänd som handledare(detta regleras i Körkortslagen 4 kap 5 § p 4 och 4 kap 7 §). Den som bryter mot dessa bestämmelser gör sig skyldig till brott mot en lag som kallas TBL, Lag om straff för vissa trafikbrott. Eftersom din pojkvän låter dig övningsköra bilen trots att han inte är godkänd enligt Körkortslagen, gör han sig skyldig till tillåtande av olovlig körning enligt TBL 3 § st 3. Straffet för detta är böter. Du undrar också om han kan bli av med körkortet. Att bli av med körkortet kallas inom juridiken för att körkortet ”återkallas”. Om din pojkvän döms enligt TBL är det sedan Transportstyrelsen som beslutar om din pojkväns körkort ska återkallas. Att dömas för tillåtande av olovlig körning behöver inte leda till att körkortet återkallas (Körkortslagen 5 kap 3 §). Lagrummet är dock oklart formulerad och det finns inte tillräckligt många rättsfall på området för att kunna säga att Transportstyrelsen inte skulle återkalla körkortet. Min rekommendation är därför att du inte övningskör med din pojkvän förrän han får ett handledartillstånd. Lycka till med körkortet!

Vårdlöshet i trafik och vållande till kroppsskada

2011-03-31 i Trafikbrott
FRÅGA |I november månad 2010 var jag inblandad i en trafikolycka där det var mörkt, halt och även lite regnigt med viss snöfall. Det var frontalkrock där både jag och andre trafikanten var ensamma i bilarna. Han ådrog sig näsfraktur och korsbandsskada i knät och jag haft frakturer i armen, bäckenet och näsan samt flertal ledstukningar inklusive knät. Jag trodde hela tiden sen dess att olyckan inträffade att det var jag som blev påkörd av andra bilen som tydligen kommit fel i motsatt körfält (riksväg 35). Nu ringer polisen och säger att det finns två personer son satt tillsammans i en annan bil som vittnade att de såg min komma in plötsligt på felsidan och krockade med den andra. Jag var inte påverkad av alkohol eller droger (tester gjordes för detta av polisen och var negativa). Jag var inte trött (kl var 16:20 e.m), jag kör helt alert och hade hastighet på 80 km/tim på väg med 90 i hastighet. Mobiltelefonregistret visar inga samtal under hela tiden innan och under körning och som sagt ensam i bilen med ljudsystemet avkopplat. Jag är alltså nu misstänkt för vårdlöshet i trafiken och ärendet kommer snart ligga på åklagarens bord. Jag anser mig inte ha varit vårdlös i trafiken och och tycker inte att jag på medvetet sätt hade riskerat andra i trafiken. Att det finns vittne i detta som hävdar att jag körde in och svängde på felsidan har jag inte någon förklaring för och minns inte nåt om vad som hade hänt när olyckan hände. Andra personen i sitt tal säger att han heller inte minns något om förhållanden vid olyckan. Min bil var utrustad med vinterdäck och bara en vecka innan olyckan varit godkänd i besiktningen. Två frågor: 1. Jag kan jag ändå bli fälld för vårdlöshet i trafiken. 2. Polismannen jag pratat med säger att den andra personen jag krockade med tänker även på att anklaga mig som vållande till kroppsskador. Mitt försäkringsbolag bekräfter att de betalar ut för honom ersättning för sak- och kroppsskador. Kan han ändå ha rätt till att driva mål om vållande i kroppsskador mot mig i rättegång?
Lovisa Hellqvist |Följande stadgas i 1§ lag om straff för vissa trafikbrott: ”_Brister _vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon _i väsentlig mån _i _den omsorg och varsamhet_ som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter.” (Min kursivering). https://lagen.nu/1951:649 Om du kommer att bli dömd för detta brott går inte direkt att uttala sig om utan att ha alla omständigheterna. Rätten bedömer bevisfrågorna i fallet, bland annat det du åberopar till din fördel och det som till exempel vittnen berättar. Det är dock inte vad du anser som är avgörande. Vållande till kroppsskada är ett så kallat oaktsamhetsbrott (det krävs inget uppsåt utan endast att det föreligger oaktsamhet) och finns i 3:8 Brottsbalken. https://lagen.nu/1962:700 ”Den som av _oaktsamhet orsakar annan person _sådan _kroppsskada_ eller sjukdom _som inte är ringa_, döms för vållande till kroppsskada eller sjukdom till böter eller fängelse i högst sex månader.” (Min kursivering). Detta brott får åtalas av åklagare endast om målsägande anger brottet till åtal och åtal är påkallat ur allmän synpunkt. Det faktum att personen fått ut ersättning från ett försäkringsbolag är inget som gör att man inte kan åtala för det faktiska brottet. Detta beror på att det är en skillnad mellan målsägandes skadeersättning och lagföringen av ett brott.

Preskriptionstid - Trafikbrott

2011-03-03 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag har blivit stoppad av polisen och delgivits misstanke om vårdslöshet i trafik. Detta inträffade för snart fyra år sedan. Strax därefter fick jag ett brev från polisen där händelsen var beskriven, och ingenting annat. Fram tills idag har jag inte hört av polisen, alltså på nästan fyra år. För tre år sedan begärde jag ett utdrag från misstankeregister och där fanns ingenting. Likaså för två år sedan, samt förra året, och inte heller då fanns det någonting. Finns det någon preskriptionstid för åtal? Alltså, finns det någon tidsbegränsning för när åklagaren måste väcka åtal för ett brott (vårdslöshet i trafik) eller kan det ske fem, tio eller femton år senare?
Carina Persson |Hej! I 35 kap brottsbalken (BrB) finns regler om preskriptionstid och vilken preskriptionstid som gäller för respektive brott beror på straffskalan för brottet. För vårdslöshet i trafiken finns endast böter i straffskalan (se 1 § Trafikbrottslagen) vilket innebär att det är den kortaste preskriptionstiden som gäller, nämligen två år, se BrB 35 kap 1 § punkten 1. Om det istället hade rört sig om grov vårdslöshet i trafiken, som kan ge upp till två års fängelse (se 1 § Trafikbrottslagen), hade preskriptionstiden istället varit fem år, se BrB 35 kap 1 § punkten 2. Preskriptionstiden börjar löpa från den dagen då brottet begicks. När det gäller misstankeregistret finns inte brott med som endast kan ge böter, se 3 § punkten 2 lagen om misstankeregister https://lagen.nu/1998:621 Trafikbrottslagen hittar du här: https://lagen.nu/1951:649 Brottsbalken: https://lagen.nu/1962:700 Med vänlig hälsning

Påföljd vid rattfylleri

2011-02-12 i Trafikbrott
FRÅGA |hej!! mitt namn är johanna och jag har en liten fråga till er som jag hoppas ni ska kunna hjälpa mig med. jag har åkt för drograttfylla (thc)jag blev stannad när jag åkte hem från jobbet och fick ta urin och blodprov, urinprovet visade positivt, och jag undrar vad för straff jag kan vänta mig, jag har oxå prövotid kvar. jag undrar hur dom bedömmer en om det är så att man har jobb och i övrigt sköter sig. jag umgås med folk som brukar cannabis och jag har själv testat några ggr men det är inget av min vardag utan jag jobbar på tre ställen, jag har hus, sambo och vi bor på landet. jag är så att säga i stort behov av mitt körkort. hur tror ni dom kommer att bedömma mig? och vad kan jag göra för att få tillbaka mitt körkort snabbast.? tacksam för svar mvh johanna
Kerstin Eifrém |Hej och tack för din fråga! Det är svårt för mig att svara på vilken påföljd domstolen kommer att döma till, då det beror på alla omständigheter i just ditt fall. Det jag kan göra är att försöka förklara hur domstolen brukar resonera. Till att börja med är straffskalan för rattfylleri böter eller fängelse i högst sex månader (lag om straff för vissa trafikbrott, 4§). I Sverige har vi en stark presumtion mot fängelse, vilket innebär att domstolen i första hand skall välja en annan påföljd. I vissa fall kan presumtionen dock brytas. Det domstolen tittar på då är bla om du tidigare gjort dig skyldig till brott eller om brottet är ett sk artbrott (brottsbalken 30 kap 4 §). Rattfylleri är ett artbrott och därför kan en fängelsepåföljd bli aktuell i ditt fall. Andra omständigheter kan dock tala för ett mildare straff. Domstolen kan tex ta hänsyn till om du riskerar att förlora din anställning (brottsbalken 29 kap 5 §). Vad gäller ditt körkort, kommer det att återkallas om du blir dömd för rattfylleri (körkortslagen 5 kap 3§). Det bestäms då en spärrtid, lägst en månad och högst tre år, inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas (körkortslagen 5 kap 6§). Länk till trafikbrottslagen: https://lagen.nu/1951:649 Länk till brottsbalken: https://lagen.nu/1962:700 Länk till körkortslagen: https://lagen.nu/1998:488 Hoppas mitt svar har hjälpt dig! Med vänliga hälsningar

Spärrtid vid hastighetsöverträdelse

2011-04-02 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag har ett ABECE körkort och körde 29 km/h för fort på en väg i jämtland som var i perfekt skick och hade en hastighetsbegränsning på 90 km/h. Det var en solig dag och ca 5 grader på snöfri väg. Jag använder körkortet i tjänsten och har nu ingen inkomst tills det att jag får tillbaka körkortet. Vilken spärrtid har jag? Får jag köra direkt efter spärrtidens utgång trotts att det nytillverkade körkortet inte har kommit mig tillhanda?
Emil Görrel |Hej! I Transportstyrelsens beslut om att ett körkort ska återkallas ingår även hur lång tid det ska vara återkallat, en spärrtid. Spärrtiden är, enligt 5 kap. 6§ Körkortslagen (https://lagen.nu/1998:488), minst en månad och längst tre år. Bland omständigheter som påverkar spärrtidens längd kan nämnas behovet av körkort, hur lång tid som förflutit från brottet till körkortsgripandet samt tidigare körkortsingripande. Om du har gjort dig skyldig till grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik bestäms spärrtiden till lägst ett år. Under spärrtiden kan du inte få ett nytt körkort. För att du ska få rätt att köra igen efter en återkallelse måste Transportstyrelsen först utfärda ett nytt körkort. Du får alltså inte köra innan ett nytt körkort har utfärdats, även om spärrtiden gått ut. Efter att ett nytt körkort utfärdats har du rätt att köra även om körkortet inte kommit dig tillhanda förutsatt att du har med dig annan giltig legitimation. Med vänlig hälsning, Emil Görrel

bötesbelopp och återkallelse av körkort vid hastighetsöverträdelser

2011-03-06 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej ! Har läst lite på er sajt om frågor kring hasteighetsöverträdelser. Tycker det är en enda röra gällande dessa och beroende på vart man läser och dessutom verkar detta ha ändrats flera gånger de de senaste åren, vad är det som gäller egentligen? Hur fort skall man överskrida gränsen för indraget körkort på de nya och gamla hastigheterna som finns, samt hur mycket böter är det som gäller för överträdelser? Vore tacksam om ni kunde ge svar på detta eller hänvisa till någon som kan svara på dessa frågor.
Jimmy Mikaelsson |Hej! Hastighetsöverträdelser är ett brott mot 3 kap. 17 § Trafikförordningen (TraF) (https://lagen.nu/1998:1276). Enligt 14 kap.7 § TraF, döms den förare som bryter mot 3 kap. 17 § TraF, till penningböter. Storleken på bötesbeloppen framgår av Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott (https://lagen.nu/1999:178). Senaste ändringen på storleken av penningböterna vid fortkörning, skedde genom SFS 2006:1137 (http://62.95.69.3/SFSdoc/06/061137.PDF). Gällande bötesbelopp för hastighetsöverträdelser är *Överträdelse vid hastighetsbegränsning 50 km/h el. lägre* 1–10 km/h: 2 000 kr. 11–15 km/h: 2 400 kr. 16–20 km/h: 2 800 kr. 21–25 km/h: 3 200 kr. 26–30 km/h: 3 600 kr. 31–35 km/h: 4 000 kr. 36–40 km/h: 4 000 kr. 41– km/h: till åklagare *Överträdelse vid hastighetsbegränsning högre än 50 km/h* 1–10 km/h: 1 500 kr. 11–15 km/h: 2 000 kr. 16–20 km/h: 2 400 kr. 21–25 km/h: 2 800 kr. 26–30 km/h: 3 200 kr. 31–35 km/h: 3 600 kr. 36–40 km/h: 4 000 kr. 41–50 km/h: 4 000 kr. 51– km/h: till åklagare Vad gäller körkortet, regleras detta genom körkortslagen (KörkL)(https://lagen.nu/1998:980). Enligt 5 kap. 3 § 4 p. KörkL ska ett körkort återkallas vid hastighetsöverträdelse, om inte överträdelsen är att anse som ringa. Vad som är att anse som en ringa hastighetsöverträdelse framgår inte av lagen, men ledning kan hämtas från förarbeten och praxis. Av förarbetena framgår att en hastighetsöverträdelse över 30 km/h bör ej anses som ringa och är gällande hastighet på vägen låg (30 km/h el. lägre) kan en överträdelse med 20 km/h eller mer anses vara en överträdelse som inte är ringa. Transportstyrelsen (http://www.transportstyrelsen.se/) är den myndighet som numera handlägger körkortsfrågor. Det är dem som återkallar ditt körkort om du gör dig skyldig till en hastighetsöverträdelse som inte är att bedöma som ringa. Beslut om återkallelse överklagas till förvaltningsrätten. Det finns mängder av praxis på området som kan vara vägledande. Av praxis går att utläsa att det görs en individuell prövning av omständigheterna i det enskilda fallet. Hänsyn tas till hur god sikten var, hur tät trafiken var, hur väglaget var, hur komplicerad trafiksituationen var, om det rörde sig mycket människor i området etc. Har du gjort dig skyldig till upprepade förseelser tas även hänsyn till detta, se 5 kap. 3 § 3 p. KörkL. Den viktigaste omständigheten är dock hur mycket du har överskridit gällande hastighetsbegränsning. Av praxis går att utläsa att ditt körkort normalt alltid blir återkallat om du överskrider hastigheten med 30km/h eller mer, där gällande hastighetsbegränsning på vägen är 50 km/h eller högre. Vid lägre hastighetsbegränsningar (i alla fall vad gäller 30 km/h) återkallas ditt körkort normalt alltid om du överskrider hastigheten med 20km/h eller mer. Eftersom det görs en helhetsbedömning kan dock ditt körkort återkallas även vid lägre hastighetsöverträdelser. Kör du t.ex. 45 km/h på en väg där gällande hastighetsbegränsning är 30 km/h och det är dåligt väglag, dålig sikt, mycket trafik och många barn som rör sig i närheten av vägen, kan ditt körkort alltså återkallas efter en helhetsbedömning av omständigheterna. Jag hoppas att du genom detta svar har fått större klarhet i regleringen om hastighetsöverträdelser. Har du ytterligare funderingar så är det polis och åklagare som utreder trafikförseelser och trafikbrott och har du frågor om böter etc. vid trafikbrott, kan du vända dig till polisen (http://www.polisen.se). Polis och åklagare handlägger dock inte körkortsfrågor. Återkallelse av körkort är ett förvaltningsrättsligt beslut som tas av transportstyrelsen (http://www.transportstyrelsen.se). Information om körkort finns även på körkortsportalen (http://www.korkortsportalen.se/), som är ett samarbete mellan trafikverket och transportstyrelsen. Med vänliga hälsningar

Påföljd vid grovt rattfylleri

2011-02-12 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! I december 2010 åkte jag fast för grovt rattfylleri. Jag har kört bil prickfritt sedan 1972 och aldrig varit dömd för något. Vad kan det bli för påföljd? Jag har inga alkoholproblem, jobb med bra inkomst och inga sociala problem. Det har nu startats en personutredning inför kommande domstolsförhandling Bör jag ta kontakt med ett juridiskt ombud innan personutredning påbörjas?
Kerstin Eifrém |Hej och tack för din fråga! Straffskalan för grovt rattfylleri är fängelse i högst två år (lag om straff för vissa trafikbrott, 4a§). Rattfylleri är ett sk artbrott, vilket innebär att domstolen ofta dömer ut fängelse som straff. I praxis är det vanligaste straffet för grovt rattfylleri fängelse i en månad. Det är dock inte ovanligt att villkorlig dom eller skyddstillsyn (ofta kombinerad med samhällstjänst) döms ut. Eftersom du tidigare är ostraffad skulle det kunna medföra att domstolen väljer något av de alternativen som påföljd. En personutredning utförs av kriminalvården på uppdrag av domstolen i de flesta brottmål där fängelse kan bli aktuellt. Syftet med utredningen är att hjälpa domstolen att fastställa påföljden om du skulle fällas för brottet. Det kommer att genomföras samtal med dig och eventuellt kommer kriminalvården att vilja prata med till dig närstående personer. Att ha ett juridiskt ombud i det här skedet är ingenting som är nödvändigt för utredningen, men det är såklart helt upp till dig om du vill ta kontakt med ett ombud. Länk till lag om straff för vissa trafikbrott: https://lagen.nu/1951:649 Hoppas mitt svar har hjälpt dig! Med vänliga hälsningar

Vårdslöshet i trafik, av passagerare

2011-02-12 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man som medpassagerare kan dömas för vårdslöshet i trafik enligt TBL 1 §, då man inte varit den personen som faktiskt fört bilen framåt. Men som i ett senare skede öppnar en bildörr som annan person råkar åka in i och skada sig. ser man till 1 § så står det vägtrafikant, förare av spårvagn och förare av motordrivet fordon. är jag som medpassagerare vägtrafikant i det här läget eller borde jag istället dömas enligt reglerna om vållande till kroppsskada?
Mathias Gunnervald |Hej, I 1 § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott stadgas, precis som du uppmärksammat, att vägtrafikant i ett visst antal uppräknade fall kan dömas för vårdslöshet i trafik. I 2 § i förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner definieras trafikant som den som färdas eller annars uppehåller sig på en väg i ett fordon. Du kan alltså som passagerare bli dömd för vårdslöshet i trafik. Vänligen,