Kan fortkörning med 8km/h över hastighetsbegränsning leda till återkallning av körkort under prövotiden?

2021-05-15 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, det är så att jag nyligen fått mitt körkort och har alltså prövotid. Jag körde på en 50 km/h väg men råkade köra 58 km/h när kameran kom. Kommer mitt köttkort bli inkallat? Tacksam för snabbt svar!
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om ditt körkort kan bli återkallat för att du är under din prövotid kört 58km/h på en väg med hastighetsbegränsning på 50km/h.De regler som blir aktuella för din fråga finns i körkortslagen samt lag om straff för vissa trafikbrott. Jag kommer beskriva vad dessa regler innebär, för att sedan använda dessa för att besvara din fråga.Återkallelse av körkortAtt ett körkort blir inkallat kallas också för återkallelse av körkort. Först och främst bör nämnas att samma förutsättningar gäller vid återkallning av körkort när föraren är under prövotid som när provtiden är över.Ett körkort kan bli återkallat på olika grunder. I ditt fall, är det fråga om din fortkörning kan klassas som grov vårdslöshet i trafik (5 kap. 3 § 1 a) punkten körkortslagen och 1 § lag om straff för vissa trafikbrott). Enligt dessa bestämmelser så kan fortkörning vara grov vårdslöshet i trafik, om det inte är av ringa art. Vad som anses överskrida gränsen av ringa fortkörning står dock inte stadgat i dessa bestämmelser, men det har dock framkommit riktmärken i både förarbeten till körkortslagen och domstolspraxis. Av dessa framgår att återkallelse av körkort sker vid överskridande med 30km/h på en väg som har högre hastighetsbegränsning än 30km/h. Till exempel, på en väg med hastighetsbegränsning på 50km/h kan körkortet bli återkallat om man kör i 80 km/h. Vad gäller vägar med lägre hastighetsbegränsning, såsom en väg med begränsning på 30km/h, så kan dock ett körkort återkallas om man överskrider denna begränsning med 20km/h. Alltså, om man kör i 50km/h på en väg med begränsning på 30km/h, så bör körkortet återkallas.Du har under din prövotid kört 58km/h på en väg med hastighetsbegränsning 50km/h. Detta är alltså 8 km/h över hastighetsbegränsningen, vilket då innebär att det inte uppfyller förutsättningarna för grov vårdslöshet i trafik. Ditt körkort kommer därmed med stor sannolikhet inte att återkallas.Jag hoppas att jag har besvarat din fråga! Har du fler frågor, är du varmt välkommen att ställa dessa till oss på Lawline.Vänligen,

Krävs det teknisk bevisning för att kunna fällas för fortkörning?

2021-05-12 i Trafikbrott
FRÅGA |Om polisen inte har direkta bevis mer än att man har kört efter och därefter antagit att man kört över fartgränsen med 30km/h. Man får sedan sitt körkort med prövotid indraget och nekar till anklagelserna. Behöver polisen bevis såsom videoinspelning, eller en mätare där man ser att bilen är uppe i hög fart. Räcker det med att dem säger att föraren kört över hastighetsgränsen i tingsrätt.
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att du undrar om det krävs teknisk bevisning för att bevisa att fortkörning skett eller om det kan räcka med vittnesmål från polisen.Vad krävs det för bevisning för att kunna fällas för fortkörning?I svensk rätt gäller principerna om fri bevisföring och fri bevisvärdering. Detta innebär kortfattat att parterna i en rättegång får åberopa all möjlig bevisning som de kan få fram (kallas fri bevisföring) och domstolen är helt fri att göra sin egen värdering av bevisningen (fri bevisvärdering). Principerna återfinns i (35 kap. 1 § Rättegångsbalken). Detta innebär i praktiken att teknisk bevisning såsom lasermätning eller videoinspelning inte är ett krav för att kunna fällas för fortkörning. Även polisens vittnesmål och andra omständigheter kan alltså få betydelse för bevisfrågan. Teoretiskt sätt så skulle det alltså kunna vara tillräckligt med ett vittnesförhör med en polis som bevisning för att avgöra skuldfrågan beträffande fortkörning. Min uppfattning är även att polisers vittnesmål värderas högt i rättsliga sammanhang.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsning

Olovlig körning tung husvagn BE-behörighet

2021-05-11 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag har körkort med B behörighet. Vad händer om jag drar en husvagn som kräver BE eller B96 ?I mitt fall så väger husvagnen 280kg för mycket mot vad jag får dra med min behörighet. Aldrig straffad gällande trafikbrott på minst 15år. Ej haft körkort återkallat.
Elias Kröger |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Situationen du beskriver regleras i lag om straff för särskilda trafikbrott.Om du uppsåtligen drar en husvagn som kräver BE eller B96 när du enbart har B-behörighet gör du dig skyldig till olovlig körning, vilket framgår av 3 § lag om straff för särskilda trafikbrott.Straffet i normalfallet är dagsböter. Har överträdelser likt denna skett upprepade gånger eller om en enskild olovlig körning är att ses som grov kan straffet bli fängelse i upp till sex månader. Fängelsestraff kan även bli aktuellt om personen tidigare fått sitt körkort återkallat, vilket du inte har fått.Du riskerar även att få ditt körkort återkallat i enlighet med 5 kap 3 § 4p körkortslagen.Jag avråder dig därför från att överskrida din B-behörighet genom att dra en husvagn som väger 280kg för mycket.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Med vänlig hälsning

Är det olagligt att köra efter narkos?

2021-05-09 i Trafikbrott
FRÅGA |HejÄr det olagligt att köra bil efter man blivit sövd/narkos?Jag har försökt hitta svaret, men överallt står det bara att man inte bör, inte "får", ska inte, osv. Men är det olagligt? Mvh Erik
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du beskriver (att köra påverkad av narkos) skulle under normala förhållanden kunna räknas som drograttfylleri enligt 4 § 2 st. lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Dock står det längre ned i samma stycke att det inte utgör ett brott om narkotikan intagits i enlighet med läkares ordination. Det är alltså inte olagligt att köra bil efter narkos om narkosen utförts enligt läkarens ordination.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Läser en fartkamera av hastigheten på sträckan innan?

2021-05-13 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej jag undrar om man kör på en 80 sträcka och det sen kommer en 60 sträcka med fartkamera, läser den av både 80 och 60 sträckan eller? Hann ju få ner hastigheten till 60 vid skylten och märkte inte av blixt
Olof Funke |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När ditt fordon är ca 50 meter från kameran mäts hastigheten, men det är inte förrän fordonet är ca 20 meter från kameran som ett foto tas. Radarn är alltid aktiv och registrerar alla passerande foton, däremot är inte alltid kameran aktiv. Med allra största sannolikhet står kameran placerad minst 50 meter ifrån där vägen går över till 60km/h och kameran bör då alltså inte registrera sträckan innan. Då du hann få ner hastigheten till 60km/h vid skylten bör du alltså inte ha något att oroa dig över!Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Skyldighet att känna till lagen

2021-05-12 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Tänkte höra med er vad vi kan göra.Min dotter tog körkort i november 2020, samma månad hon fyllde 18 år. Hon har lånat min bil vid ett par tillfälle sen dess. När hon var på ICA Maxis 2 timmars parkering där det är P-skiva som gäller, var hon noga att ställe in sin stora plast skiva på rätt tid och la i mitten på panelen i framrutan. Hon kom dit kl 18.00.För ca 2 veckor tidigare, hade hon lärt sig läxan att använda P-skivan - då det kostade henne 600 kr, då hon inte var uppmärksam att man måste använda. Därför hon skaffade en sådan stor skiva.På hennes största förvåning, när hon kom tillbaka 1 timme senare, så hade hon böte, 600 kr på bilen.Orsak: Fler än en p-skiva synlig.Hon var inte uppmärksam att jag har en påklistrad liten p-skiva i vänster hörn. Inget hon visste, utan använda sin stora som hon har införskaffat.Jag har ringt till Perkeringsservicen och förklarat läget och vädjat att inte straffa min dotter, att de av medkänsla drar tillbaka bötet. Men det var inte de skulle göra, eftersom det är regler som ska följas.Självklart är det så, men alla människor kan göra fel - framförallt någon som har precis fått körkort, och inte har egen bil, utan lånar ibland. Om hon hade struntat i ställa en P-skiva så hade man accepterat, som det gjorde hon med det förra. Men läxan ska man väl inte betala 2 gg.Hon har berättat att körskolan har inte förklarat dessa regler för dem att man ska vara uppmärksam på detta. Stod inte i böckerna heller.
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är varje medborgares skyldighet att känna till vilka lagar som är gällande. Även om en person inte varit medveten om att en gärning varit reglerad eller rentav straffbelagd, så ska enligt huvudregeln inte det kunna tillämpas som en ursäktande omständighet. Det är inte körskolans eller läroböckers skyldighet att nämna varje trafikregel som finns vid körskoleutbildning, utan det hör till det egna ansvaret. Vidare innebär även det att trafikanter är skyldiga att ständigt uppdatera sina trafikkunskaper i samband med att trafikregler ändras. I somliga fall har förvisso rättsvillfarelse tillämpats, vilket utgör ett undantag från huvudregeln och låter det vara en ursäktande omständighet att individen inte varit medveten om gällande rätt (24 kap. 9 § Brottsbalken [1962:700]). Dock tillämpas endast villfarelse i extrema undantagsfall. Exempelvis kunde villfarelse tillämpas när en person blev gripen i tullen för narkotikainnehav, då narkotikan var klassificerad som tillåten när personen lämnade landet, men narkotikaklassades under tiden han personen var utomlands (RH 2003:33). Att inte vara medveten om förbudet att ha flera p-skivor i fönstret utgör inte ett undantag från huvudregeln. Med vänliga hälsningar

Körkortsomhändertagande vid fortkörning

2021-05-10 i Trafikbrott
FRÅGA |Dottern fick lämna sitt körkort på plats i morse.Hon gjorde en omkörning på en 80- väg och blev tagen för hon höll 114 km dvs 34 km över laglig hastighet. Det var ljust, bra sikt och lite trafik. Finns det möjlighet att hon bara får en varning?
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att din dotter körde 34 km över tillåten hastighet och du undrar om det finns möjlighet till att hon endast kommer att få en varning för detta. I detta fall kommer Körkortslagen (KörkL) att vara tillämplig. Återkallelse av körkort vid fortkörningEtt körkort ska återkallas om körkortshavaren har gjort sig skyldig till en hastighetsöverträdelse och det inte är att anses som ringa (5 kap. 3 § 4 p. KörkL). Vad är en hastighetsöverträdelse som inte är att anses som ringa?Det går inte att genom att läsa lagtexten få sig en uppfattning om vad som ska anses som en hastighetsöverträdelse som är ringa respektive inte. Detta gör att man måste vända sig till förarbeten och praxis (Prop. 1992/3:189 s. 3-4). I förarbeten har man sagt att hastighetsöverträdelser med mer än 30 km/h inte ska ses som ringa. Detta innebär att det kan ske ett återkallande av ett körkort om man framför fordonet med mer än 30 km/h över tillåten hastighetsgräns. Det finns vissa situationer där körkortet kan återkallas om man kör 20 km/h över tillåten hastighetsgräns, detta gäller exempelvis utanför skolor där hastighetsgränserna generellt sätt är låga. I din bakgrundsinformation anges det att din dotter har kört 34 kilometer över tillåten hastighetsgräns. Av den anledningen har polisen tagit hennes körkort, då det på sannolika skäl kan antas att hennes körkort kommer att bli återkallat på grund av en fortkörning som inte är av ringa art.SpärrtidVid körkortsåterkallelse för fortkörning ska det bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas, det är detta som kallas spärrtid. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § KörkL). Längden på spärrtiden kan variera beroende på hur stort behov din dotter har av körkortet, hur hon tidigare uppträtt i trafiken m.m. Sammanfattning av din dotters situationSannolikheten att din dotter enbart kommer att få en varning är väldigt låg. I förarbeten har det framförts att hastighetsöverträdelser med mer än 30 km/h inte ska anses som ringa. Din dotter har kört 34 km över tillåten hastighetsgräns, vilket bör vara en trafikförseelse som inte kan förenas med enbart en varning. Transportstyrelsen kommer att skicka hem ett brev till din dotter, där hon får möjlighet att yttra sig i ärendet. Om det är så att hon har ett stort behov av körkortet i arbete, så är det viktigt att hon framför detta i yttrandet. Skulle det vara så att omhändertagandet av körkort påverkar henne även på ett socialt plan, så är detta också något som hon kan framföra i sitt yttrande. Om hon inte har några tidigare anmärkningar från trafikbrott kan även detta lyftas. Min bedömning, utifrån din bakgrundsinformation, är att det inte kommer att bli aktuellt med enbart en varning. I slutändan är det Transportstyrelsen som avgör detta.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar.

Skyldig att besvara polisens förfrågan om förare vid hastighetsöverträdelse?

2021-05-07 i Trafikbrott
FRÅGA |Min mor fick hem ett brev från polisen med för att uppge förare vid hastighetsöverträdelse. Som jag förstår det så finns det inget krav på henne att uppge någon form av information då hon inte var skyldig för "brottet" själv. Hur går man tillväga för att inte svara eller uppge att man inte vet och inte tänker svara? Står ju inget finstilt i brevet och de lagarna som pekas på i brevet verkar ha väldigt lite att göra med någon form av krav mer än att hon är "vittne" och skulle kunna kallas in på förhör?"Begär" samt ett "Sista svarsdatum" på brevet gör ju att det låter som något väldigt negativt om hon inte skulle svara. Men är det bara kasta brevet eller skicka tillbaka det tomt eller hur går man tillväga? Det lyder såhär:"Du är registrerad ägare/brukare av det ovan angivna fordonet. Polismyndigheten begär därför att du uppger vem som var förare eller vem som hade tillgång till fordonet vid det aktuella tillfället. Detta görs med stöd av 23 kap. 6 § rättegångsbalken och 8 § förundersökningskungörelsen (1947:948)."Tacksam för svar!
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hastighetsöverträdelser är ett föraransvar och inte ett ägaransvar, vilket innebär att det endast är den person som körde bilen som kan bötfällas för fortkörningen. Om det inte går att identifiera personen på bilden skickas en förfrågan till bilens ägare om vem som kört bilen vid den aktuella tidpunkten. Ägaren har dock ingen lagstadgad skyldighet att identifiera och uppge vem som körde bilen vid fortkörningen. Att identifiera föraren vid fortkörning underlättar alltså polisens arbete och bidrar till samhällsnytta. Din mor är alltså inte skyldig att uppge förarens namn eller att besvara brevet. Jag hoppas detta besvarade din fråga! Vänliga hälsningar,