Kan kvitto från parkeringsapp likställas med p-skiva?

2021-05-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag betalade parkering via en parkeringsapp. Det var skyltat att för 2 h gratis parkering så skulle p-skiva användas. Jag la inte dit någon p-skiva och fick därför en kontrollavgift. Kan jag bestrida denna? Jag har kvitto på att jag betalat parkeringsappen . Har överklagat boten men fick svaret att kvittot accepteras inte. Genom kvittot jag har påvisat ankomsttiden som är meningen med P-skivan. Vem har rätt? Finns det domstolsutslag i liknande fråga? Tack för svar.
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kan bestrida parkeringsboten och hävda att kvittot kan likställas med en p-skiva eftersom att det visar ankomsttid.ParkeringsvillkorEftersom att det inte finns några uttryckliga regler om detta är det allmän avtalsrättslig reglering som gäller. Det som ska bedömas är därför vad som kan anses avtalat genom de parkeringsvillkor som förmedlats. Eftersom att det var skyltat att du skulle använda p-skiva och du parkerade där godtog du avtalsvillkoret att använda p-skiva genom konkludent handlande, dvs. avtal genom handling.OklarhetsregelnSkulle du vara konsument finns det dock ett utökat skydd genom oklarhetsregeln som innebär att oklara villkor vid avtal mellan konsument och näringsidkare ska tolkas till konsumentens fördel (10 § Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden). Detta innebär att om du är konsument kan du undkomma parkeringsbot om det var oklart om du skulle använda p-skiva eller inte. Eftersom att det var skyltat att du skulle använda p-skiva ser jag tyvärr små möjligheter att lyckas med detta.Kvitto istället för p-skiva och tidigare domFör att avgöra om kvittot kan likställas med p-skivan eftersom att den visar ankomsttiden måste hänsyn tas till syftet med p-skivan. I rättsfallet RH 2018:3 ansåg domstolen att det huvudsakliga syftet med en parkeringsskiva är att parkeringens början på avgiftsfri parkering lätt ska kunna kontrolleras av den som övervakar parkeringen. I det fallet hade man istället för p-skiva använt sig av en parkeringsbiljett som enligt Tingsrätten kunde likställas med en p-skiva men då var den synlig i bilen vid den aktuella parkeringen. Det kvitto du har på parkeringen var inte synlig i bilen under den aktuella parkeringen. Detta innebär att den som övervakar parkeringen inte kunde kontrollera tidpunkten för påbörjad parkering med samma lätthet som en p-skiva eller en parkeringsbiljett synlig i bilen hade tillåtit. Min bedömning är därför att kvittot inte kan likställas med en p-skiva.BestridaOm du ändå vill bestrida betalningsanmärkningen rekommenderar jag att du hävdar oklarhet i avtalsvillkoren enligt oklarhetsregeln ovan förutsatt att du är konsument. Mer information om hur du bestrider en betalningsanmärkning hittar du här.SammanfattningAvtalsrättslig reglering gäller på området och genom att parkera på parkeringsplatsen godtog du de avtalsvillkor som förmedlats via skyltar. Om du är konsument har du ett utökat skydd och de avtalsvillkor som var oklara ska tolkas till din förmån enligt oklarhetsregeln. Vidare finns det ett rättsfall där man likställde en parkeringsbiljett med en p-skriva då båda ansågs uppfylla det syfte som ligger bakom bestämmelserna angående p-skiva. Ett kvitto om betalning kan dock inte anses uppfylla samma funktion och min bedömning är därför att kvittot inte kan likställas med en p-skiva. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.Med vänlig hälsning

Normalstraff för drograttfylleri

2021-05-23 i Trafikbrott
FRÅGA |hej jag blev stannad med en kompis i bilen och blev pissad av snuten o jag erkände att jag hade rökt cannabis vad tror du jag kommer att få för straff?
Aglaia Pavlova |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du kört bil under påverkan av cannabis, dvs. med THC i kroppen, kan du dels dömas för ringa narkotikabrott (2 § narkotikastrafflagen) och dels för drograttfylleri (4 § andra stycket lagen om straff för vissa trafikbrott). Straffet för brotten varierar mellan dagsböter och fängelse i högst sex månader. Om du inte gjort dig skyldig till liknande brott tidigare är det normala straffet 50 dagsböter (Strafföreläggande i bötesmål, Åklagarmyndigheten). Utöver detta kan även ditt körkort återkallas (5 kap. 3 § punkt 1b körkortslagen).Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Vad händer om man får tre varningar i trafiken?

2021-05-22 i Trafikbrott
FRÅGA |HejVad händer om man får 3 varningar i trafiken?
Emil Wellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis blir körkortslagen (1998:488) tillämplig på din fråga. Varning kan vara en tillräcklig åtgärd En varning är en typ av körkortsingripande från Transportsstyrelsen. Det är ett alternativ till återkallelse av körkortet. Av 5 kap. 9 § körkortslagen framgår det att en körkortsinnehavare kan få en varning istället för att körkortet återkallas om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd. Vidare framgår att körkortsinnehavaren behöver ha gjort sig skyldig till någon av bestämmelserna i 5 kap. 3 § andra - sjätte punkten körkortslagen. Av din information framgår det inte vilka trafikbrott du gjort dig skyldig till, men det är med dessa punkter dina varningar grundas på. Transportsstyrelsen utger varningar på en tvåårsperiodNormalt sett brukar t.ex. tre fortkörningar (som är ringa) och vilka har inträffat under de senaste två åren, klassificeras som upprepade trafikförseelser. När Transportsstyrelsen utger varningar kollar dem på en period om ca två år tillbaka i tiden. Att du fått en, två, eller tre varningar innebär att Transportsstyrelsen kommer att beakta det om du skulle göra dig skyldig till fler trafikbrott i framtiden. Risken ökar att du får körkortet återkallat om du har fått fler varningar. Risken är större att ditt körkort blir återkallat i framtiden Slutsatsen är att inget direkt händer om du får ett visst antal varningar i trafiken, mer än att risken blir större för att ditt körkort blir återkallat i framtiden om du skulle göra dig skyldig till fler trafikbrott. Praxis är enligt Transportstyrelsen att en varning inte beslutas igen inom två år. Om du alltså gör dig skyldig till fler trafikbrott inom loppet av två år finns det en större risk att körkortet återkallas. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Kan fortkörning med 8km/h över hastighetsbegränsning leda till återkallning av körkort under prövotiden?

2021-05-15 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, det är så att jag nyligen fått mitt körkort och har alltså prövotid. Jag körde på en 50 km/h väg men råkade köra 58 km/h när kameran kom. Kommer mitt köttkort bli inkallat? Tacksam för snabbt svar!
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om ditt körkort kan bli återkallat för att du är under din prövotid kört 58km/h på en väg med hastighetsbegränsning på 50km/h.De regler som blir aktuella för din fråga finns i körkortslagen samt lag om straff för vissa trafikbrott. Jag kommer beskriva vad dessa regler innebär, för att sedan använda dessa för att besvara din fråga.Återkallelse av körkortAtt ett körkort blir inkallat kallas också för återkallelse av körkort. Först och främst bör nämnas att samma förutsättningar gäller vid återkallning av körkort när föraren är under prövotid som när provtiden är över.Ett körkort kan bli återkallat på olika grunder. I ditt fall, är det fråga om din fortkörning kan klassas som grov vårdslöshet i trafik (5 kap. 3 § 1 a) punkten körkortslagen och 1 § lag om straff för vissa trafikbrott). Enligt dessa bestämmelser så kan fortkörning vara grov vårdslöshet i trafik, om det inte är av ringa art. Vad som anses överskrida gränsen av ringa fortkörning står dock inte stadgat i dessa bestämmelser, men det har dock framkommit riktmärken i både förarbeten till körkortslagen och domstolspraxis. Av dessa framgår att återkallelse av körkort sker vid överskridande med 30km/h på en väg som har högre hastighetsbegränsning än 30km/h. Till exempel, på en väg med hastighetsbegränsning på 50km/h kan körkortet bli återkallat om man kör i 80 km/h. Vad gäller vägar med lägre hastighetsbegränsning, såsom en väg med begränsning på 30km/h, så kan dock ett körkort återkallas om man överskrider denna begränsning med 20km/h. Alltså, om man kör i 50km/h på en väg med begränsning på 30km/h, så bör körkortet återkallas.Du har under din prövotid kört 58km/h på en väg med hastighetsbegränsning 50km/h. Detta är alltså 8 km/h över hastighetsbegränsningen, vilket då innebär att det inte uppfyller förutsättningarna för grov vårdslöshet i trafik. Ditt körkort kommer därmed med stor sannolikhet inte att återkallas.Jag hoppas att jag har besvarat din fråga! Har du fler frågor, är du varmt välkommen att ställa dessa till oss på Lawline.Vänligen,

Vem blir ansvarig för trafikbrott vid lånad bil?

2021-05-26 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag är 17 och min morsa står på min bil. Jag har en kompis som är 18 som körde bilen till och från skolan med mig som passagerare och påvägen hem så körde han om en bil som blinkade vänster och krockade nästan i fall polisen skulle gå nys om detta vem är det som åker på straffet??
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Utgångspunkten är att det endast är föraren av bilen, dvs. den som kör bilen vid tidpunkten då ett trafikbrott begås, som gör sig skyldig till brottet. Det spelar således ingen roll vem som står som ägare av bilen utan det är endast föraren som kan hållas ansvarig för trafikbrottet. Dvs. skulle din kompis begå ett trafikbrott när han kör din mammas bil är det endast han som ska hållas ansvarig för brottet. Det finns dock vissa undantag till denna regel. Ex. i de fall du lånar ut din bil till någon som inte innehar ett körkort, gör du dig skyldig till tillåtelse av olovlig körning ( 3 § 3 st lag om straff för vissa trafikbrott). Jag hoppas detta besvarade din fråga. Om du har fler funderingar får du gärna återkomma med dessa till oss på Lawline!Hälsningar,

Hastighetsöverträdelse under prövotid

2021-05-23 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej körde 149km/h på en 110 väg fick böter på 4000kr och de tog mitt körkort. Nu väntar jag på papper från transportstyrelsen där jag ska försöka ge en förklaring varför jag borde få ha kvar mitt körkort. Har fortfarande prövotid på körkortet men finns det möjlighet att jag kan undvika att få körkortet indraget och få någon sorts varning istället?
Rijad Trubljanin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar frågan som att du kört 39 km/h över tillåten hastighetsgräns varpå du undrar om det finns möjlighet att undvika att få körkortet indraget och endast få en varning. I ditt fall kommer Körkortslagen (KörkL) att vara tillämplig. Återkallelse av körkort vid fortkörningEtt körkort ska återkallas om körkortshavaren har gjort sig skyldig till en hastighetsöverträdelse och det inte är att anses som ringa (5 kap. 3 § 4 p. KörkL). Vad är en hastighetsöverträdelse som inte är att anses som ringa?Det går inte att genom att läsa lagtexten få sig en uppfattning om vad som ska anses som en hastighetsöverträdelse som är ringa respektive inte. Detta gör att man måste vända sig till förarbeten och praxis (Prop. 1992/3:189 s. 3-4). I förarbeten har man sagt att hastighetsöverträdelser med mer än 30 km/h inte ska ses som ringa. Detta innebär att det kan ske ett återkallande av ett körkort om man framför fordonet med mer än 30 km/h över tillåten hastighetsgräns. Det finns vissa situationer där körkortet kan återkallas om man kör 20 km/h över tillåten hastighetsgräns, detta gäller exempelvis utanför skolor där hastighetsgränserna generellt sätt är låga. I din bakgrundsinformation anges det att du kört 39 km/h över tillåten hastighetsgräns. En hastighetsöverträdelse av denna art bör inte anses som ringa. Av den anledningen har polisen tagit ditt körkort, då det på sannolika skäl kan antas att ditt körkort kommer att bli återkallat på grund av en fortkörning som inte är av ringa art.PrövotidFör ett körkort som utfärdats efter godkänt förarprov råder det en prövotid på två år från dagen för provet (3 kap. 18 § KörkL). Om körkortshavaren får sitt körkort indraget under dessa två år, alltså under prövotiden, så behöver denne person genomföra ett nytt körkortsprov. Detta innefattar bägge delarna, det vill säga både körprovet och kunskapsprovet.Sammanfattning av din situationSannolikheten att du enbart kommer att få en varning är väldigt låg. I förarbeten till lagstiftningen har det framförts att hastighetsöverträdelser med mer än 30 km/h inte ska anses som ringa. Du har kört 39 km/h över tillåten hastighetsgräns, vilket bör vara en trafikförseelse som inte kan förenas med enbart en varning. Transportstyrelsen kommer att att skicka hem ett brev till dig, där du får möjlighet att yttra dig i ärendet. Om det är så att du har ett stort behov av körkortet i ditt yrke, så är det viktigt att du framför detta. Mitt tips är även att framföra att omhändertagandet av körkortet påverkar dig på ett socialt plan, om nu så är fallet. Har du inga anmärkningar tidigare från trafikbrott kan även detta lyftas i yttrandet. Med tanke på att du fortfarande har prövotid på körkortet, så kommer du dessvärre att få göra om både körkorts- och kunskapsprovet om Transportstyrelsen väljer att återkalla ditt körkort. Avslutningsvis kan sägas, utifrån din bakgrundsinformation, så är min bedömning att det inte kommer att bli aktuellt med enbart en varning. I slutändan är det dock Transportstyrelsen som avgör detta.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar.

Hur länge gäller spärrtiden vid indraget körkort?

2021-05-19 i Trafikbrott
FRÅGA |Körde 95 på en 60 väg kört prickfritt i 40år hur många månader blir jag utan körkort
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om överträdelser av hastighetsbegränsningar finnes i Trafikförordningen. Ett fordons hastighet ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver, enligt 3 kap. 14 § Trafikförordningen.Hastighetsbestämmelserna framgår av 3 kap. 17 § Trafikförordningen. Straffet för att bryta mot en hastighetsöverträdelse är penningböter, se 14 kap. 3 § Trafikförordningen, förutsatt att du inte agerat vårdslöst. Ett körkort återkallas i det fall föraren överskridit högsta tillåtna hastighet, se 5 kap. 3 § 4p. Körkortslagen. Är överträdelsen att anse som ringa ska körkortet inte återkallas. Enligt praxis och tidigare förarbeten är en hastighetsöverträdelse på 30 km/h eller under att anse som ringa, ifall hastighetsbegränsningen ligger på 50 km/h. Utgår man från tidigare praxis är din hastighetsöverträdelse inte att anse som ringa, och ditt körkort kommer att återkallas av Transportstyrelsen. Hur lång tid du måste vara utan körkort beror på hur allvarlig din överträdelse är. Spärrtiden ligger mellan en månad och tre år, se 5 kap. 6 § Körkortslagen.Det går inte att svara exakt på frågan hur lång tid ditt körkort kommer att vara indraget. Vid bedömningen beaktas svårhetsgraden på hastighetsöverträdelsen, samt ditt behov av körkort, hur lång tid det gått från dess att körkortet togs från dig, och eventuella tidigare trafikförseelser. Med vänlig hälsning!

Läser en fartkamera av hastigheten på sträckan innan?

2021-05-13 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej jag undrar om man kör på en 80 sträcka och det sen kommer en 60 sträcka med fartkamera, läser den av både 80 och 60 sträckan eller? Hann ju få ner hastigheten till 60 vid skylten och märkte inte av blixt
Olof Funke |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När ditt fordon är ca 50 meter från kameran mäts hastigheten, men det är inte förrän fordonet är ca 20 meter från kameran som ett foto tas. Radarn är alltid aktiv och registrerar alla passerande foton, däremot är inte alltid kameran aktiv. Med allra största sannolikhet står kameran placerad minst 50 meter ifrån där vägen går över till 60km/h och kameran bör då alltså inte registrera sträckan innan. Då du hann få ner hastigheten till 60km/h vid skylten bör du alltså inte ha något att oroa dig över!Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar