FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott08/05/2022

Rattfylleri - hur mäts det?

Hej polisen stoppade mig o gjort urin tes och de va negativ. Men blodet jag vet inte. Kan jag fortfarande förlora körkort om de finns nåt i blodet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett körkortsingripande ska enligt 5:3 körkortslagen ske genom återkallande av körkortet om körkortsinnehavaren gjort sig skyldig till, bland annat, rattfylleri enligt 4 § trafikbrottslagen

Det är lite olika förutsättningar för att uppfylla de nödvändiga rekvisiten för rattfylleri beroende på vad det är som skulle kunna finnas i blodet. Jag kommer därför redogöra för förutsättningarna för brottsbeskrivningsenlighet för narkotika såväl som alkohol såvitt de förhåller sig till brottet rattfylleri.

Rattfylleri är ett brott som anses uppfyllt bland annat om den som för ett motordrivet fordon har intagit narkotika i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne i blodet. Det räcker alltså att det finns narkotika i blodet och ett negativt urinprov utgör inte ett hinder för att rattfylleri ska anses begånget. 

Är det fråga om alkohol så uppfylls brottet rattfylleri om den som fört ett motordrivet fordon antingen har haft en alkoholkoncentration av 0,2 promille i blodet eller 0,1 milligram per liter i utandningsluft. Det räcker alltså att du uppfyller antingen tillräcklig koncentration i blodet eller i utandningen för att rattfylleri skall anses begånget och ett körkortsingripande i form av ett återkallande av körkort skall ske. 

I båda fallen är det fortfarande möjligt att rattfylleri kan anses begånget om det visar sig att det finns substanser i blodet, oavsett vad ett urinprov tidigare visat.

Hälsning, 

Egil SellgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”