FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott16/05/2022

Körkortstillstånd - kan det återkallas?

Blev tagen för fortkörning 85 på 50 väg, polisen tog körkort. Men kommer jag ha kvar mitt körkortstillstånd (är på prövotid) eller kommer dom dra mitt körkortstillstånd också?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Du undrar alltså om du kommer få behålla ditt körkortstillstånd efter fortkörningen. Jag tolkar det som att polisen omhändertagit ditt körkort och att detta sedan återkallats av Transportstyrelsen. 

Körkortsingripande 

Ett körkort kan återkallas vid överskridande av hastighetsbegränsning enligt 5 kap 3 § p. 4 körkortslagen. Återkallelse enligt paragrafen kan enligt 5 kap 4 § avse flera behörigheter, vilket jag återkommer till nedan. 

Körkortstillstånd 

Enligt 4 kap 1 § körkortslagen får den som innehar ett körkortstillstånd övningsköra. Enligt 3 kap 2 § körkortslagen ska körkortstillstånd endast meddelas till den som med hänsyn till personliga och medicinska förhållanden anses lämplig.

Enligt 3 kap 8 § körkortsförordningen får Transportstyrelsen vid handläggning av en ansökan om körkortstillstånd begära in yttranden från exempelvis Polismyndigheten, Kriminalvården eller en socialnämnd för att inhämta upplysningar av betydelse för ärendet. 

Kan ett körkortstillstånd återkallas?

Ett körkortstillstånd kan dras in enligt 5 kap 2 § körkortslagen. När giltighetstiden för ett körkortstillstånd löpt ut kan det inte återkallas. När det är aktuellt med återkallelse av både körkort och körkortstillstånd väljs samma ingripande för dessa båda (jmf RÅ 1989 ref 94). Om körkortet återkallas ska således även körkortstillståndet återkallas. 

Slutsats och rekommendation 

Om körkortet återkallas kommer sannolikt även körkortstillståndet att återkallas. Om Transportstyrelsen återkallar ditt körkort kan du överklaga beslutet. I beslutet (som du får från Transportstyrelsen) finns instruktioner därom. Överklagandet måste skickas in inom en viss tid - hur lång tid det rör sig om står i beslutet. Överklagandet skickas till Transportstyrelsen. 

Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! 

Vänligen, 


Viktoria Silfverplatz Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”