Min tidigare chef har inte betalat ut alla mina semesterdagar, vad ska jag göra?

2020-03-26 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej jag har lite problem med min förra chef, såsom jag ser det har hon inte betalat ut alla mina semesterdagar, är det något ni kan hjälpa mej med att kolla över mina två senaste lönespecifikationer.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom när man har rätt att få semesterersättning utbetald i pengar, samt ge råd om vad du kan göra nu. När har man rätt att få semesterersättning?Om anställningen upphör innan arbetstagaren har fått den semesterlön som tjänats in, ska arbetstagaren i stället få semesterersättning utbetald i pengar, se 28 § Semesterlagen (här). Ersättningen ska normalt utbetalas senast en månad efter att anställningen upphörde, se 30 § Semesterlagen (här). De semesterdagar du har arbetat in ska du alltså få ersättning för. Vad du kan göra nu Det framgår inte av din fråga hur lång tid som har gått sedan du slutade på ditt förra jobb, men man ska normalt få semesterersättningen utbetald senast en månad efter att anställningen upphörde. Om det inte har gått en månad än rekommenderar jag att du först påminner din tidigare chef. Om det däremot har gått en månad eller mer rekommenderar jag att du tar kontakt med facket, om du är medlem. Om det inte finns en lokal fackklubb i närheten kan du kontakta facket centralt. En annan möjlighet är att du anlitar en jurist. Du kan exempelvis anlita en jurist från Lawline. Länk till formulär för att boka tid med jurist finns här. Om du anlitar en jurist från Lawline är priset 2 000 kronor per timme. Om du vill diskutera med någon om hur du bör gå vidare, eller om du har fler frågor rekommenderar jag att du ringer till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Hur räknar vi ut antalet semesterdagar för en anställd?

2020-03-04 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej, mitt företag håller på att gå i konkurs och därför sade jag upp en anställd pga arbetsbrist. Vi är inte ense om han har rätt till semesterlön och i så fall hur mycket. Han var anställd 190401 - 190414 till 40 % av heltid fördelat på 2 dagar i veckan. 190415 - 191231 arbetade han 80 % av heltid 4 dagar i veckan.Månadslön på heltid 30 000 kr.Under sommaren var han helt ledig i 4 veckor sammanhängande. Han fick ingen lön under den perioden utan semestern var obetald.Hur många betalda semesterdagar har han rätt till att få semesterlön för?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningMin redogörelse i svaret till dig är hur beräkningen brukar ske enligt den s.k. begränsade nettometoden vari nettosemestern räknas ut. Du bör dock vara uppmärksam på att det kan finnas skillnader i eventuellt kollektivavtal att ta hänsyn till varför det i sådana fall kan vara en god idé att anlita en jurist som går igenom ärendet närmre.En arbetstagare som arbetar deltid fördelad under fem arbetsdagar per vecka har rätt till 25 semesterdagar. Intjänandeår och semesterår är den 1 april till 31 mars. En arbetstagare som anställs innan den 31 augusti har rätt till 25 obetalda semesterdagar. För rätt till betalda semesterdagar krävs att vederbörande tjänat in dem. Under 2019 har arbetstagaren arbetat hos er från den 1 april till den 31 december, innebärande att han tjänat in en del semesterdagar, dock inte alla 25. För arbetstagare som arbetar mindre än fem dagar per vecka måste en omräkning ske, vilket görs med den begränsade nettometoden. Nettosemestern beräknas genom att man tar antalet arbetsdagar i veckan multiplicerat med antalet semesterdagar och sedan delar det med fem. Det innebär att en arbetstagare som arbetar fyra dagar per vecka har rätt till 20 semesterdagar om den arbetar ett helt år ( (4 arbetsdagar x 25 semesterdagar)/5 = 20 ). Ojämna avtal avrundas alltid uppåt.I ert fall blir det än mer avancerat att räkna då arbetstagaren första 15 dagarna arbetat 2 dagar per vecka och därefter fyra dagar per vecka. Ett sätt att räkna då blir antalet antal dagar / 365 x 25 semesterdagar. Vid deltid ska antalet framräknade semester dagar multipliceras med antalet dagar per vecka (2/5 eller 4/5).Perioden 2019-04-01 – 2019-04-1415/365 x 25 = 1.02741.0274 x (2/5) = 0.411 = 1 semesterdagPerioden 2019-04-15 – 2019-12-31261/365 x 25 = 17.8767 semesterdagar vid heltid.17.8767 x (4/5) = 14.3014 = 15 semesterdagarEnligt en beräkning enligt ovan har arbetstagaren tjänat in16 betalda semesterdagar.Om ni önskar vidare hjälp av en av våra jurister är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan jag ta ut semester när jag är föräldraledig?

2020-02-29 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Kan man ta ut semesterersättning samtidigt som man tar ut föräldraledighet ?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då frågan behandlar när du kan ta ut semester blir semesterlagen tillämplig. Semesterlön vs. semesterersättningDet är också skillnad på begreppen semesterlön och semesterersättning. Jag tror att du menar sammanhanget att "att ta ut semester" vilket innefattar begreppet semesterlön. När en arbetstagare använder sina intjänade semesterdagar så betalas det ut en semesterlön de dagarna personen är hemma (22 § semesterlagen). Semesterersättning handlar om när en arbetstagare har tjänat in rätt till semester men på grund av avslutad anställning inte hinner plocka ut någon semester och får den summan som semesterersättning istället (28 § semesterlagen). Mitt svar kommer därför utgå från semesterlön, om det var en felaktig tolkning får du gärna ställa en ny fråga hos oss för att få svar om vad som gäller för dig. Semester vid föräldraledighetSemesterersättning är en semesterförmån som måste intjänas genom att man arbetar (1 § semesterlagen). Till att börja går att konstatera att föräldraledighet också är semestergrundande precis som när du arbetar, dock finns det en gräns på 120 dagar (det kan finnas undantag) (17 a § semesterlagen). Syftet med detta är att personen ska kunna ha några intjänade semesterdagar när den åtgår i tjänst igen, då semesterdagar intjänas semesteråret innan.Det finns inga särskilda regler gällande semesterledighet för om du arbetar eller är föräldraledig. Det innebär att det är möjligt att använda sina semesterdagar och erhålla semesterlön under en föräldraledighet. Går de att kombinera?Svaret är ja på det sättet att du kan vara föräldraledig under en period och ha rätt att använda dina semesterdagar för att förlänga den perioden eller liknande. Dock har en person inte rätt att erhålla både semesterlön och föräldrapenning för samma dag. I praktiken blir det istället att om personen har intjänade semesterdagar och ansöker om semesterledighet kommer föräldraledigheten pausas den/de dagarna. Till dig: Om du är osäker gällande när och hur du bör plocka ut dina semesterdagar under föräldraledigheten så kan du alltid prata med din arbetsgivare som möjligtvis kan hjälpa till att pussla ihop det. Tänk också på att försök räkna på hur många intjänade semesterdagar du har, hur många du får lov att spara och hur många du får med din föräldraledighet. Det är också avgörande hur länge du vill vara hemma med barnet/barnen, då det annars kan vara bra att spara så många dagar det går till efter du återgår till arbete. Jag hoppas att det svarade på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan arbetsgivaren betala ut semesterlön när hen vill?

2020-02-11 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej, vi får semesterlön utbetald 2ggr/år hälften i juni och andra halvan i december. Är detta rätt? Detta är oberoende om vi tagit ut semester eller ej.
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om semesterlön finns i semesterlagen (SL).Som huvudregel ska semesterlönen betalas ut i samband med semestern, SL 26 §. Denna regel är dock så kallat semidispositiv, SL 2a §. Det innebär att lagregeln kan avtalas bort i kollektivavtal. Om du har ett kollektivavtal på arbetsplatsen där det står att semesterlön ska eller kan betalas ut i annat sammanhang än i samband med semestern är det alltså det som gäller. Det gäller oavsett om du själv är medlem i facket eller inte, SL 2a §. Min rekommendation är därför att du undersöker vad som står i gällande kollektivavtal på arbetsplatsen för att ta reda på om arbetsgivaren kan betala ut semesterlönen 2 gånger om året eller inte.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Rätt att få ut semesterersättning efter anställningens upphörande?

2020-03-23 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |En anställd har inte dykt upp på arbetet, så vi ha avslutat hans anställning.Måste vi betala ut semesterersättningen?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetstagaren har rätt till den semesterersättning som han eller hon har tjänat in (28 § semesterlagen). Det gäller både om arbetstagaren blivit uppsagd eller blivit avskedad. Du som arbetsgivare måste alltså betala ut den intjänade semesterersättningen till arbetstagaren. Semesterersättningen ska betalas ut till arbetstagaren senast en månad efter anställningens upphörande (30 § semesterlagen). Hoppas att du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Vänligen,

Hur många semesterdagar har du som anställd rätt till?

2020-03-02 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |jag jobbar skift och har 34 timmars veckor som fulltid. när det kommer till semester får vi 22 dagar betald semester men frågan är ifall det är laglit rätt att bara ge oss 22 dagar eller ifall dem måste ge oss 3 dagar obetald för semesterrätten säger väll 25 dagar. har jag rätt i denna fråga eller har mitt företag rätt. tack på förhand
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Hur jag tolkar din frågaJag tolkar din fråga som att du arbetar 34 timmar per vecka och att dessa 34 timmar är fördelade över minst 5 dagar per vecka (om dessa 34 timmar inte regelbundet är fördelade på 5 dagar i veckan, utan exempelvis 4 dagar, så kan beräkningen av dina semesterdagar påverkas av detta). Som jag förstår det så har du enligt din arbetsgivare rätt till 22 betalda semesterdagar, men du anser att du har rätt till 25 (även om de ytterligare tre semesterdagarna inte skulle vara betalda). Hur många semesterdagar har du rätt till?Det är semesterlagen (1977:480) som reglerar bland annat rätt till semesterdagar samt hur många av dessa som ska vara betalda. Det är alltså viktigt att skilja på semesterdagar och betalda semesterdagar.SemesterdagarEnligt semesterlagen har du rätt till 25 dagars ledighet per år (detta förutsätter dock att du blivit anställd före 31 augusti samma år, och har du blivit anställd efter 31 augusti har du endast rätt till 5 semesterdagar), och det spelar ingen roll hur gammal du är eller vilken anställningsform du har. Enligt semesterlagen har du endast rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni till augusti.Din rätt till semesterdagar kan även påverkas av vad som framgår i det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats eller vad du och din arbetsgivare har kommit överens om i ditt personliga anställningsavtal. Om det framgår av eventuellt kollektivavtal eller ditt anställningsavtal att du har rätt till fler semesterdagar än vad semesterlagen ger så är det det antalet semesterdagar som du har rätt till.Betalda semesterdagarRätten till betalda semesterdagar varierar beroende på hur mycket du arbetat under det så kallade intjänandeåret, vilket är året innan du tar ut semestern (i ditt fall 2019). Enligt semesterlagen är ett semesterår 1 april till 31 mars påföljande år. Jag utgår från att du har arbetat på samma arbetsplats åtminstone sedan 1 april 2019. Då bör du även ha tjänat in tillräckligt för att ha rätt till 25 betalda arbetsdagar (om du vill räkna exakt hur många betalda semesterdagar du har rätt till tipsar jag om att gå in på unionen.se och räkna ut detta).Sammanfattande svarEnligt semesterlagen har du rätt till 25 dagars semester som jag beskrivit ovan. Om semesterdagarna ska vara betalda eller inte beror på vad du har tjänat under intjänandeåret, i ditt fall 2019. Om du har arbetat heltid från 1 april 2019 bör du ha rätt till 25 betalda semesterdagar.Jag vill även tillägga att de semesterdagarna som du har rätt till enligt semesterlagen inte kan avtalas bort.Med vänliga hälsningar,

Kan arbetsgivaren neka min semesteransökan?

2020-02-27 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hello,What rights do employers have to limit vacation? I asked for some days off in June and was told this,"I have looked through your vacation request and unfortunately cannot approve it. June is the end of the investment round and we need all hands on deck (unless it is for a special reason i.e. not vacation) You are, however, more than welcome to suggest vacation time in July and August."Does my employer have a right to deny me vacation days? There are no meetings or events I have to attend on the days I have requested.Thank you!
Emlika Magnusson |Hello, and thank you for contacting Lawline!If I've understood your question correctly, you're wondering if your employer has a right to deny you the vacation days you applied for.Rights concerning vacation are regulated in Semesterlagen (which translates to something like "the annual leave act" or "vacation law").As an employee, you're entitled to twenty-five days of vacation every year, unless your employment was commenced after 31 August during the annual leave year. In that case, you're only entitled to five days of vacation (4 § Semesterlagen).Unless you and your employer have agreed otherwise, your vacation should be scheduled so that you have at least for weeks' vacation during the period of June to August (12 § Semesterlagen). Those four weeks of vacation should be consecutive, meaning that you have to take those four weeks of vacation at the same time. You can't, for example, take two weeks off at the beginning of June and then take the remaining two weeks in August.Unless a collective bargaining agreement regarding the employees' right to co-determination in matters relating to the scheduling of your vacation has been concluded, and as long as you aren't being represented by an employees' organization which is authorized to negotiate, your employer should consult you about the scheduling of your vacation dates (10 § Semesterlagen).If no agreement can be made regarding the vacation date, the employer shall decide how the vacation dates are to be scheduled (11 § Semesterlagen). This means that the employer, in your case, does have a right to deny your vacation request in June, as long as you're still getting four weeks' off sometime during the period of June to August.ConclusionYou explained that your employer denied your vacation application for June, but offered you to request dates in July and August. Based on that information, it seems like your employer did have a right to deny your request for some days off in June.If you really want those days off, I'd recommend you to talk to your employer and see if there's any way to work it out.Kind regards,

Räknas semesterersättningen in i beräkningen av arbetslöshetsersättningen?

2020-01-29 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Fråga: Avslutar tjänst i Juni, Semester Juli, anmäler som. arbetslös Augusti, eftersom semester räknas som arbete ensligt §13, skall väl tid och ersättning för Juli räknas med inom ramtiden? Mvh
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Semester räknas som arbete om det är till följd av en anställning, precis som du skriver, (13 § lag om arbetslöshetsförsäkring). Semestern ska därför ingå i den så kallade ramtiden, som är den inkomsttid med genomsnittlig inkomst av förvärvsarbete som a-kassan grundar arbetslöshetsersättningen på, (15 a § lag om arbetslöshetsförsäkring). Ramtiden räknas alltså utifrån de tolv månader omedelbart före den månad när den sökande anmält sig som arbetslös hos den offentliga arbetsförmedlingen. Detta innebär att i princip varje uppehåll inom ramtiden kan påverka rätten till ersättning omdu inte iakttar reglerna för arbetssökande. Nyligen avgjordes ett mål där Förvaltningsrätten fann att det faktum att krav på regelbundenhet vid utbetalning av ersättning inte får ställas innebär att a-kassa inte kan ha fog för att utelämna semesterersättningen vid beräkning av dagsförtjänsten, som är arbetslöshetsersättningen. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,