Har jag rätt till semesterersättning som timanställd?

FRÅGA
Min arbetsgivare är en enskild firma inom hotell/restaurangnäringen. I avtalet mellan mig och arbetsgivaren kallas anställningen för timanställning och en timlön samt OB-ersättning specificeras. Inga semestervillkor tas upp i avtalet och i mina lönespecar står det ingenting om semesterdagar eller annan form av semesterersättning.Det står i lönespecarna att lönenivån följer avtalet för hotell och restaurang, men arbetsgivaren är inte ansluten till avtalet.Har jag rätt till semesterersättning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om vad som gäller angående semesterförmåner vid timanställning. Regler kring semesterförmåner finns reglerat i Semesterlagen

.

Har timanställda rätt till semesterersättning?

Om du är timanställd så har du rätt till semesterersättning. Alla arbetstagare i Sverige har rätt till någon form av semesterförmån och det görs ingen skillnad på mellan de olika anställningsformerna (1 § semesterlagen). Det spelar alltså ingen roll om arbetsgivaren är ansluten till något kollektivavtal. Förändringar kring semesterförmåner kräver att det finns ett påskrivet kollektivavtal (2 a § semesterlagen).

Hur beräknas semestersättningen?

När man är timanställd beräknas vanligtvis ersättningen med hjälp av procentregeln (16 b § semesterlagen). Detta innebär att 12 % av din intjänade lön under året läggs åt sidan åt dig som du får ut när du väljer att ta semester. Du får även ut din semesterersättning om du inte tar ut någon semester och denna utbetalning sker vanligtvis i april (26 a § semesterlagen). Du får även ut din semestersättning om anställningen avslutas och fortfarande har intjänad semesterersättning (28 § semesterlagen).

Jag rekommenderar att du frågar din arbetsgivare om du fortfarande är osäker så kommer hen troligtvis klargöra situationen åt dig.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Haidar Chaer
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?