Behöver jag ta ut semester på helgdagar och julafton?

2019-12-27 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!Midsommarafton, julafton och nyårsafton verkar inte vara officiella helgdagar, men enligt Semesterlag (1977:480) 3 a § så ska dessa ändå räknas som en söndag?"Med söndag jämställs allmän helgdag samt midsommarafton, julafton och nyårsafton." (Lag 2009:1439)Om man ser till ett kontorsjobb som sköts måndag-fredag 9-17, finns det något sätt för arbetsgivaren att kringgå detta och säga att dessa tre dagar inte är officiella helgdagar och att man därför måste använda semesterdagar för att vara ledig? Kollektivavtal finns ej.
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag tolkar din fråga så undrar du ifall en anställd som har arbetstid måndag till fredag kan behöva använda sina semesterdagar för att vara ledig på helgdagar såsom julafton, nyårsafton och midsommarafton? Semester regleras i Semesterlagen och det är denna som jag kommer att utgå från. Vilka är semesterdagar?Paragrafen 3a § 2 st i semesterlagen som du har hittat säger att lördagar och söndagar inte anses som semesterdagar. Undantag kan gälla för de anställda som normalt sett arbetar på helger. Vidare säger paragrafen att allmänna helgdagar (s.k. röda dagar) samt julafton, midsommarafton och nyårsafton också ska jämställas med en söndag. Det betyder att även om de nämnda dagarna inte är officiella helgdagar så har de enligt lagen och inom arbetslivet fått samma innebörd som om de vore helgdagar. Exempelvis kan man få högre ob dessa dagar.Sammantaget innebär detta att en anställd som normalt sett enbart arbetar vardagar inte behöver ta ut semester på julafton om den infaller på en vardag. Detta för att julafton räknas som en söndag och ska därför inte vara en semesterdag, och då behöver denne inte ta ut semester den dagen. Om det däremot skulle vara en inlagd arbetsdag för personen, så kan det bli en semesterdag. Kan det finnas undantag? Som beskrivet ovan så skiljer sig reglerna till viss del för arbetstagare som normalt sett arbetar helger. Då kan en lördag eller söndag räknas som semesterdag om det för dem är en arbetsdag. Arbetsfria dagar är inte semesterdagar. Ett avgörande undantag är dock om det finns kollektivavtal i vilket det hade stått något som avviker från vad semesterlagen säger, de reglerna hade då gått före. Det framgår av 2a § 2 st semesterlagen. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Vänligen,

Rätt till semesterersättning

2019-12-15 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |HejHar jobbat i restaurang frånfeb till nov. Har jag rätt till semesterersättning? Inga avtal har framkommit under min anställning därMvh
Narin Melazade |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag först berätta lite generellt om vad för semesterförmåner man har som arbetstagare. Bestämmelser om semesterersättning finns i semesterlagen. Som anställd har du rätt till semesterförmåner som semesterledighet, semesterlön och semesterersättning enligt 1 § semesterlagen. Alla arbetstagare omfattas av semesterlagen, oberoende av vilken avtalsform du haft under din anställning. Med andra ord har du rätt till semesterersättning även om du inte har haft ett skriftligt avtal under din anställning. Ett avtal som inskränker din rätt till semesterförmåner är ogiltigt enligt 2 § semesterlagen.Semesterersättningen ska ligga på minst 12 % av din lön och redovisas tydligt i din lönespecifikation. Utbetalning av semesterersättning ska senast skett en månad efter att en anställning upphör enligt 30 § semesterlagen. Sammanfattningsvis har du rätt till semesterersättning precis som alla andra arbetstagare. Du ska få din semesterersättning av din arbetsgivare senast en månad efter att du avslutat din anställning. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Får arbetsgivaren baka in semesterersättningen i lönen?

2019-12-03 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!Jag har en muntligt avtalad lön på 120 kr/h med min arbetsgivare sedan flera månader tillbaka (är 18 år och jobbar helger). Nu började jag läsa arbetsrätt tredje ring på gymnasiet och fick reda på att jag har rätt till semesterersättning. Kollade tillbaka på mina lönespecifikationer, där det nu framgår att de "bakat in" semesterersättningen i min lön, dvs att jag har 106 kr/h och 14 kr semesterersättning. Frågade därför min arbetsgivare som svarade "din avtalade lön är 120 kr inklusive semesterersättning". Detta är inte något jag vetat om, utan trodde självfallet att min lön var 120 kr/h + semesterersättning. Får en arbetsgivare "baka in semesterersättningen? Vad kan jag göra åt detta rent juridiskt? Borde jag inte ha rätt till 12% av min lön för semesterersättning?Uppskattar verkligen er sida, använder den flitigt i mina studier.
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga och att du får användning av vårt arbete i dina studier. Det glädjer oss innerligt! Du har enligt 16 § 3 st semesterlagen rätt till 12 % i semesterersättning av din intjänade lön. Semesterersättningen får bakas in i lönen i det fall det redovisas öppet och tydligt, till exempel i avtal och lönespecifikation. Arbetsgivaren har bevisbördan för att inbakningen har skett på ett öppet och tydligt sätt. Arbetsgivaren har således inte rätt att baka in semesterersättningen i lönen varje månad, det ska klart och tydligt framgå att en del av lönen utgör semestersättning.Om arbetsgivaren inte tydligt kan urskilja semesterersättningen från lönen i klumpsumman, har du rätt till ytterligare lagstadgad semesterersättning. Ersättningens storlek kan variera i kollektivavtal och lag. Undersök om du är bunden av något kollektivavtal.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Hur mycket semestersättning har man rätt till under sjukskrivning?

2019-09-21 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!Om jag har blivit sjukskriven på heltid 2017-03-31 och tänker gå i pension 2019 - 10- 01 vid 65 vid 65 års ålder. Vad kan jag begära av arbetsgivaren i semester ersättning från 2017-03-31 till 2019-10-01?Innan sjukskrivningen på heltid var jag sjukskriven 1/4 av tiden.Med vänlig hälsning
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga handlar om semesterersättning blir semesterlagen (SemL) tillämplig. Vilken frånvaro från arbetet är semestergrundande?Som huvudregel tjänar man in semesterlön genom att arbeta. Viss frånvaro från arbetet ger också rätt till semesterlön. Frånvaro från arbetet på grund av sjukskrivning är semestergrundande upp till 180 dagar under ett intjänandeår, se 17 § SemL. Ett intjänandeår varar mellan 1 april till och med 31 mars nästa år, se 3 § SemL. Ett undantag till 180-dagarsgränsen är ifall du varit sjukskriven på grund av en arbetsskada. I sådana fall finns det ingen sådan gräns utan hela din frånvaro under ett intjänandeår är då semestergrundande. Eftersom du inte nämnt att du är sjukskriven på grund av en arbetsskada kommer jag utgå ifrån att du inte är det, men om du skulle vara det försvinner alltså gränsen på 180 dagar. Efter att du varit helt eller delvis frånvarande från arbetet under ett helt intjänandeår upphör din frånvaro att vara semestergrundande, se 17 § 2 st. SemL. Detta är alltså en yttre gräns som innebär att när du varit frånvarande helt eller delvis under ett helt intjänandeår förlorar du din rätt till semestersättning efter det året.Vad kan du begära av arbetsgivaren i semesterersättning?Eftersom du varit sjukskriven på heltid mellan 2017-03-31-2019-10-01 har du varit borta i mer än 1 år. Mellan 2017-04-01 - 2018-03-31 var du sjukskriven under ett helt intjänandeår. Detta innebär att efter 2018-03-31 har din rätt till semesterersättning fallit bort eftersom du då varit sjukskriven under ett helt intjänandeår. Vad gäller tiden mellan 2017-04-01 - 2018-03-31 har du rätt till 180 dagars semesterersättning.Vad gäller tiden innan detta så beror det på hur länge du varit sjukskriven ¼ av tiden. Om det är så att du varit sjukskriven åtminstone 1 år innan 2017-04-01 har din rätt till semesterersättning för denna frånvaro fallit bort, d.v.s. du har i sådana fall förlorat din rätt till semesterersättning med 25%. Ifall du varit sjukskriven åtminstone ¼ under perioden 2016-04-01 - 2017-03-31 har alltså din rätt till semesterersättning efter 2017-03-31 fallit bort med 25%. Vilken semesterersättning kan du begära för perioden mellan 2017-03-31 till 2019-10-01?För intjänandeåret 2017-04-01 - 2018-03-31 har du rätt till 180 dagars semesterersättning. Efter 2018-03-31 har du förlorat din rätt till semesterersättning. Din sammanlagda semesterersättning du har rätt till är alltså 180 dagar. Ifall du varit sjukskriven ¼ av tiden mellan 2016-04-01 - 2017-03-31 har du förlorat din rätt till semesterersättning med 25%. I sådana fall har du bara rätt till 75 % semesterersättning av 180 dagar. Annars har du rätt till full semesterersättning för 180 dagar.Viktigt att tänka på Semesterlagen är en så kallad semidispositiv lag vilket innebär att om du har ett kollektivavtal kan vissa andra regler gälla, se 2a § SemL. Om du är medlem i facket rekommenderar jag dig att höra av dig till dem och fråga vad som gäller för dig. Något annat som är viktigt att tänka på är att din semesterersättningsfordran preskriberas efter två år, se 33 § SemL. Detta innebär att du förlorar din rätt till din semesterersättning om du inte väcker talan inom två år efter utgången av det år från då du begär semesterersättning. I ditt fall gäller detta alltså från och med 2020-03-31. Du har alltså fortfarande tid på dig men efter det datumet förlorar du din rätt att kräva in semestersättningen. Du har rätt till att få din semestersättning utbetalad senast en månad efter att din anställning upphör, se 30 § SemL. Om du går i pension 2019-10-01 ska du alltså få din semesterersättning utbetald senast 2019-11-01. Ifall det skulle uppstå ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig på axel.bellander@lawline.se. Likaså om du skulle behöva ytterligare juridisk rådgivning av en av Lawlines jurister kan du kontakta mig där.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar

När har arbetstagare rätt till semestersättning?

2019-12-19 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jag är timanställd sedan 1/10-19 och och undrar om jag har rätt att få semesterersättning med 12 % utbetald varje månad. frågade min chef som svarade enligt följande: pga att du är timanställd och man måste ha jobbat ett år som timanställd för att få semesterersättning. Inget för semesterersättning är ifyllt på det skrivna avtalet. Du har rätt till semesterersättning efter mars månad år 2021.Jag undrar nu om detta verkligen stämmer?Mvh Karin
Narin Melazade |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Semesterförmåner regleras i semesterlagen. Alla arbetstagare har rätt till semesterförmåner som semesterledighet, semesterlön och semesterersättning enligt 1 § semesterlagen. Som timanställd har du inte automatiskt rätt till semesterledighet, däremot har du alltid rätt till semesterersättning. Semesterlagen är tvingande till arbetstagarens förmån när det gäller rätt till semesterersättning vilket framgår av 2 § semesterlagen. Detta innebär att det inte går att ingå avtal som skulle inskränka på dina rättigheter som arbetstagare enligt semesterlagen. Även om din arbetsgivare hävdar att ni inte kommit överens om semesterersättning så har du alltså rätt till semesterersättning. Semesterersättning ska motsvara minst 12 % av din lön. Utbetalning av semesterersättning kan ske varje månad i samband med din lön och ska då redovisas tydligt i din lönespecifikation. Det går också att få din semesterersättning i slutet av varje år. Om din anställning skulle upphöra ska semesterersättning betalas ut senast en månad efter anställningens upphörandet enligt 30 § semesterlagen. Sammanfattningsvis Som arbetstagare behöver man inte ha jobbat ett år för att ha rätt till semesterersättning. Du har precis som alla andra arbetstagare rätt till semesterersättning från dagen du börjar arbeta. Även om ni inte kommit överens om semesterersättning har du rätt att få semesterersättning som motsvarar minst 12 % av din lön. Hoppas du fick svar på din fråga, tveka inte att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,

Har arbetsgivare rätt att neka föräldraledighet?

2019-12-08 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!Min arbetsgivare nekar bevilja några dagar av min föräldraledighet (jag sökte ca 3 veckor och beviljar bara 1 vecka). Hennes motivation är att verksamheten fungerar ej om jag ska vara ledig just de dagarna som blir nekas. Ansökan lämnades 3 månader innan.Jag jobbat inom landsting, stämmer det att hon har rätt nekar min föräldraledighet pga detta?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga regleras i semesterlag samt av de s.k dolda klausulerna i kollektivavtalen. Vad är de "dolda klausulerna" och § 32 - befogenheterna?En arbetsgivare har rätt att organisera sin arbetsplats inom de ramar som lagen tillåter. Bland annat har det sagt att fördela semester är en sådan befogenhet som arbetsgivaren i stor utsträckning får bestämma över. Det enda regeln som finns i det avseende är att du har rätt att få minst 4 veckors sammanhängande semester under perioden juni - augusti. Det är oberoende om det rör ledighet i tjänst eller föräldraledighet (jfr 12 § semesterlagen). Vad bör du göra?Lämpligen bör du kontakta facket och höra om det kan finnas några avvikelser i kollektivavtalet. Det kan vara så att kollektivavtalet föreskriver särskilda reglering kring hur ledighet får förläggas. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Kan jag bli återbetalningsskyldig för utplockad semesterlön?

2019-10-31 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hejsan!Min fråga gäller sammanfallande och intjänad semester. Vi har semesterår/intjäning 31 mars-1 april. Vad händer om den anställde slutar i november och har tagit ut full semester, blir han återbetalningsskyldig på slutlönen?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I semsterlagen (1977:480) står att arbetstagare har rätt till semesterförmåner i form av semesterlön, semesterersättning och semesterledighet (1 § semesterlagen). Jag förstår din fråga som att om en person har använt alla sina semesterdagar för året samt fått utbetalt semesterlön för dem, och sedan slutar innan hela semesteråret har gått och såfall om denne måste betala tillbaka den semesterlönen? Enligt 4 § semesterlagen har en arbetstagare rätt till 25 semesterdagar varje år, och under de dagarna också rätt till semesterlön (om arbetstagaren har tjänat in till sådan lön). Betald semester eller inte?En arbetstagare tjänar in rätten till semesterlön, så kallad betald semester, under intjänandeåret (1 april- 31 mars) som sen kan användas under nästa semesterår. Ifall personen har intjänad rätt till att få ut alla sina semesterdagar betalda, så behöver denne självklart inte heller betala tillbaka något. FörskottssemesterEtt annat fall kan vara att arbetstagaren inte har hunnit tjäna in sin semesterlön förra semesteråret (exempelvis om nyss börjat sin anställning) och då kan arbetsgivaren göra ett avdrag på månadslönen för den använda semesterlönen eller att vissa arbetsgivare erbjuder förskottssemester. Förskottssemester innebär att semesterlönen blir som en skuld till arbetsgivaren istället för att den dras av på månadslönerna. När semesteråret är slut har arbetstagaren kunnat tjäna in sin semesterlön och skulden stryks. Skulden kan redovisas på lönespecifikationen i form av antal förskottssemesterdagar eller i kronor. Om arbetstagaren säger upp sig innan dess blir den skyldig att betala tillbaka den skulden. Detta görs vanligtvis genom att skulden dras av från slutlönen. Sammanfattningsvis, ifall en person blir återbetalningsskyldig på sin använda semester beror på hur denne har fått semesterlönen utbetald från början. Ingen återbetalning krävs ifall personen använt sina "betalda semesterdagar" eller ifall arbetsgivaren redan har gjort avdrag för semesterlönen på månadslönen. Men återbetalningsskyldighet uppstår när personen har fått förskottssemester och fått utbetalt semesterlön som denne inte tjänat in ännu. Skulden som uppkommer ska då betalas tillbaka till arbetsgivaren, och görs vanligen genom avdrag på slutlönen. Förskottssemester syns oftast på lönespecifikationen, där det även anges hur mycket skulden är på. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt till semesterersättning?

2019-09-17 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Arbetat som timanställd sjuksköterska. 2013-2019Gäller semesterersättning för mig?Finns den på mitt lönebesked?Hälsning
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Denna typ av frågor regleras av semesterlagen (SemL). Arbetstagaren har rätt till semesterförmåner enligt lagen (1 § SemL). Vid en anställning som avses pågå i högst tre månader får det avtalas att semesterledighet inte ska läggas ut. I sådant fall har arbetstagaren rätt till semesterersättning (5 § SemL). Semesterlön enligt procentregeln utgör tolv procent av arbetstagarens förfallna lön i en anställning under intjänandeåret (16b § SemL).Sammanfattningsvis innebär ovanstående att du har rätt till semesterersättning i det fall du inte har rätt till semesterledighet. Semesterersättningen specificeras vanligtvis på lönespecifikationen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,