Kan semesterersättning vara inbakad i OB?

FRÅGA
Hej. Arbetsgivare hävdar att semesterersättningen är inbakad i OB. Är detta lagligt? De har kollektivavtal personlig assistans genom kommunal samt företagets tjänstebestämmelser.Förväntar mig ett bra svar.
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga så att det handlar om semesterersättning och OB-tillägg.

Jag ska börja med att poängtera att när det kommer till arbetsrätten så är den semi-dispositiv och det betyder att lagrum kan vara otillämpbara på vissa anställningar då man kan avtala bort lagrum genom kollektivavtal (KA) eller anställningsavtal (AA). Då det inte framgår vilket KA som anställning berör och att jag inte har tillgången till AA så kommer jag utgå ifrån att alla paragrafer är tillämpbara.

Vad gäller vid semesterersättning?
Semesterersättning och semesterlön regleras i Semesterlagen och enligt 1 § Semesterlagen så har arbetstagare rätt till semesterförmåner (semesterledighet, semesterlön och semesterersättning). Detta betyder att arbetstagaren har en lagstadgat rätt till ledighet där det kan handla om betald ledighet. Då din fråga reglerar om semesterersättning och inte semesterlön antar jag att det beror på att AA är reglerat så att personen får ut ersättningen månadsvis istället för att ta ut betalda semesterdagar. Då när det kommer till hur mycket det ska vara så ska det vara finns det två regler; sammalöneregeln (16 a § Semesterlagen) och procentsregeln (16 b § Semesterlagen).

Vad gäller vid OB-tillägg?
OB står för obekväm arbetstid och det fungerar som ett tillägg (exempelvis mer lön) där arbetstagaren får extra betalt för att jobba tider som anses vara obekväma, exempelvis natt eller helg. OB-tillägg regleras i KA och inte i lag och därmed kan det skilja sig helt mellan olika KA.

Din situation och min rekommendation
Att utgå ifrån den information som du har gett mig verkar det som arbetsgivaren bryter mot lagen då semesterersättning är en helt annan ersättning än OB och ska framgå tydligt att det är just semesterersättning. Så påståendet att det skulle vara "inbakat" i OB är felaktigt då semesterersättning är en lagstadgad rättighet. Så om det bara står OB-tillägg på lönespecifikationen så är det fel och bryter mot reglerna om semesterersättning.

Min rekommendation är att ni undersöker KA och sedan kontaktar fackföreningen för ytterligare undersökning. Fackföreningen kan också hjälpa er ytterligare kostnadsfritt och föra talan mot arbetsgivare vid brott mot lag eller KA.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Lucas Rasmusson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?