Kan semesterersättning antas ingå i lönen?

FRÅGA
Hej, Kort fråga. Jag har haft under sommaren haft ett jobb i sex veckor med en fast månadslön. Under lönedelen i mitt kontrakt står det endast angivet "lönen är xx kronor per månad". Det står inget om att det skulle vara inklusive semesterersättning och det har inte heller framgått att så skulle vara fallet under anställningsprocessen. Jag har utgått från att lönen är exkl. semesterersättning (kanske dumt att utgå från något såhär i efterhand ....) men nu när jag fick min sista lön så såg jag på lönespecifikationen att de räknat lönen inkl. semesterersättning. Det är korrekt redovisat i sista lönespecifikationen med uppdelning i lön och semestersättning.Min fråga är helt enkelt om min arbetsgivare har rätt att hävda lönen är inkl. semestersättning om inget annat är angett eller om jag kan hävda att bassituationen är utan semestersättning. Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om semesterersättning finns i semesterlagen. Dock framgår det inte uttryckligen av lagen huruvida semesterersättning ska presumeras, alltså antas, ingå i lönen eller inte. Av lagens förarbetena framgår det att semesterersättning inte ska presumeras ingå i lönen. Detta innebär att det inte ska förutsättas att semesterersättningen ingår i din månadslön (prop. 2009/10:4 s. 37). Arbetsgivaren har möjlighet att inkludera semesterersättningen i lönen, men då ska det redovisas på ett öppet och tydligt sätt (se EG-domstolens dom i mål C-131/04 och C-257/04).

Om det inte framgår av anställningskontraktet och det har inte heller framgått under din anställning att lönen är inklusive semesterersättning har du alltså rätt att anta att lönen är exklusive semesterersättning.

Sammanfattning

Det är inte reglerat i semesterlagen huruvida semesterersättning kan antas ingå i lönen. Dock finner vi stöd i både förarbetena till lagen liksom EU-domstolens praxis som talar för att semesterersättning inte ska antas ingå i lönen, om det inte redovisas på ett öppet och tydligt sätt. Det kan dock inte anses gjorts i detta fall, eftersom det har varken framgått av anställningskontraktet eller på något annat sätt under din anställning.

Hoppas att det var svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar.

Med vänlig hälsning,

Nhi Tran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (368)
2021-08-29 Kan semesterersättning antas ingå i lönen?
2021-08-26 Får semesterlön betalas ut löpande och utgör kostförmån en semesterlönegrundande inkomst?
2021-08-24 Fråga om semesterdagar
2021-08-22 Hur mycket får jag i semesterersättning?

Alla besvarade frågor (96551)