Anställd lämnar ej tillbaka arbetsgivarens egendom efter avslutad tjänst

2010-04-21 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |En anställd blev uppsagd från företaget för ca 2 månader sedan. Han har fått kompensation enligt avtalet. Vid uppsägning hade den anställde några värde saker som datorer, telefoner etc. som tillhör företaget. Den anställde hade skrivit på avtal om användning av företagets egendom. Företaget har försökt att kontakta personen för att få tillbaka sina saker utan att lyckas. Den förre detta anställda är inte anträffbar, svara inte på telefon eller mail. Vad kan jag göra for att få tillbaka företagets egendom? Den viktigaste är den information som finns på datorerna.
Ivar Näslund |Det torde kunna vara fråga om förskingring av företagets egendom i enighet med brottsbalken 10 kap 1 §. Rekvisiten som uppräknas i paragrafen är att någon på grund av avtal eller tjänst fått egendom i besittning med skyldighet att redovisa denna sedan tillägnat sig egendomen eller åsidosätter sina skyldigheter. Handlingen skall vidare innebära vinning för honom och skada för den berättigade. Undantäkt är det mildare formen av förskingring som kan komma ifråga om värdet på egendomen är lågt eller det finns förmildrande omständigheter (10 kap 2 §). Det som du kan göra är således att polisanmäla den före detta anställde om han fortsättningsvis vägrar att lämna ifrån sig egendomen. Brottsbalken hittar du https://lagen.nu/1962:700

olovligt förfogande

2007-09-30 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Hur går det om jag i god tro köper en bil kontant av en säljare som sedan visar sig ha resterande skulder genom utebliven avbetalning till förre ägaren? Kan jag bli den skyldige, vad säger lagen? Tacksam för svarMVHThomas
Mikael Karlsson |Hej!Som bilköpare har man en viss undersökningsplikt för om den som uppger sig vara säljare av bilen också är den rätte ägaren. Detta eftersom det i Sverige är relativt enkelt att via bilregistret ta reda på vem det är som står skriven som ägare till en bil. Man kan därför säga att det som köpare inte går att vara i god tro av ett bilköp om den som säljer bilen inte är den personen som står skriven som ägare i bilregistret. Är så fallet att säljaren och ägaren ej är samma person och hade säljaren inte rätt att sälja bilen så skall bilen gå tillbaka till den rätta och du som köpare får en fordran på den som olovligen sålde bilen till dig. Jämte detta du kan kräva säljaren på ett eventuellt skadestånd för eventuell ekonomisk skada. Med vänlig hälsning,